Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

20 mln złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Samorządy Raciborszczyzny wyjaśniają, na co konkretnie przeznaczą środki

Spośród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich tylko Rudnik nie komentuje otrzymanych środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Sprawdziliśmy, na jakie zadania samorządy Raciborszczyzny chcą wydatkować rządową dotację.

20 mln złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Samorządy Raciborszczyzny wyjaśniają, na co konkretnie przeznaczą środki
Otrzymane środki pomogą samorządom w realizacji kluczowych inwestycji na terenach gmin (zdjęcie poglądowe, fot. UG Kornowac)

Poprawić komfort

Ponad 20 mln złotych trafiło do gmin powiatu raciborskiego na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W całej Polsce rozdysponowano 4 mld zł – to środki, które trafiły do ponad 1700 gmin. - Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Samorządy otrzymają środki automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Dodatkowe środki trafią do gmin jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jakie zadania?

W naszym regionie wsparcie dedykowano wszystkim gminom wiejskim i miejsko-wiejskim. Na jakie konkretnie zadania samorządy przeznaczą środki?

Do Kornowac trafiło 3.148.901 zł. Jak wyjaśnia Radosław Łuszcz, sekretarz gminy, środki zostaną najprawdopodobniej przeznaczone na budowę kanalizacji w sołectwie Rzuchów. Natomiast, jeżeli chodzi o wodociągi, to nie zapadła jeszcze decyzja. - Nasz samorząd cieszy się z każdej przyznanej złotówki na realizację inwestycji, które wspierają ochronę środowiska w naszej gminie - komentuje Łuszcz.

3.549.338 zł – to z kolei dotacja, którą dedykowano Pietrowicom Wielkim. Sekretarz Gabriel Kuczera odpowiada, że jak na razie urząd nie jest w stanie podać konkretnie, na jakie zadanie lub zadania środki będą przeznaczone. Zapowiada, że poinformuje o tej decyzji redakcję Nowin, kiedy stosowne ustalenia zapadnią, a te będą konsultowane z dyrektorem Zakładu Komunalnego w Pietrowicach Wielkich

- Każda pomoc finansowa dla gminy jest mile widziana, toteż odbiór jest oczywiście pozytywny - mówi z kolei Joanna Tkocz, sekretarz Krzanowic. Dodaje, że na ten moment w urzędzie nie zapadły szczegółowe ustalenia, na co konkretnie środki będą przeznaczone, zwłaszcza że na ich wydatkowanie jest kilka lat. - Najprawdopodobniej pieniądze te przeznaczymy na wkład własny do projektów dotyczących dalszych etapów budowy sieci kanalizacyjnej - wyjaśnia. Samorząd w tym rozdaniu otrzymał 1.061.825 zł.

Aniela Cwik z Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Krzyżanowicach przypomina, że gmina ma opracowaną koncepcję budowy sieci kanalizacyjnej, w która oparta jest na oczyszczalni ścieków w Tworkowie. - Aby rozpocząć prace trzeba mieć zabezpieczoną kwotę ponad 20 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków, a z budową sieci w sołectwie Tworków i Krzyżanowice trzeba dysponować kwotą prawie 80 mln zł. Gminę nie stać na to, aby zadanie to realizować z własnych środków, dlatego też wielokrotnie występowaliśmy do różnych źródeł o dofinansowanie, w tym również złożyliśmy wniosek do pierwszego naboru inwestycji w ramach funduszy Polskiego Ładu. Pomimo starań nie uzyskaliśmy dofinansowań - mówi. Przypomina, że w ramach tego zadania planowany był również zakup 2-3 wozów asenizacyjnych do odbioru ścieków od mieszkańców z odwozem do najbliższej oczyszczalni ścieków. - Dlatego rozważany prawidłowy sposób zagospodarowania rządowej dotacji w kwocie 5.186.000 zł, a w tym zakup tych wozów i realizacja odcinka kanalizacji z punktem zlewnym - wyjaśnia. Jak stwierdza urzędniczka, Krzyżanowice od wielu lat skutecznie pozyskują środki z różnych źródeł na inwestycje realizowane w gminie, więc każda forma pomocy na realizację zadań służących mieszkańcom jest pozytywnie odbierana.

- Gmina Nędza planuje przekazane w formie subwencji 5.186.000 zł przeznaczyć na budowę tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza. Jest to zadanie, które otrzymało wsparcie w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8,93 mln zł, jednak otrzymane środki mogą być niewystarczające na pokrycie całej inwestycji. Inwestycja obejmuje m.in: budowę tranzytu wraz z dwoma przekopami pod nasypami kolejowymi, łączącego miejscowość Nędza z oczyszczalnią ścieków w Ciechowicach - odpowiada Agnieszka Kania-Kała, kierownik referatu pozyskiwania funduszy i rozwoju Urzędu Gminy w Nędzy. Wyjaśnia, że zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zaś sama realizacja, jak stwierdza, ma mieć znaczący wpływ na budowę sieci kanalizacji w gminie, ponieważ umożliwi docelowo odprowadzanie ścieków, z co najmniej dwóch miejscowości gminy (Nędza, Babice) do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciechowicach. - Otrzymane w ostatnim czasie formy wsparcia rządowego gmina ocenia bardzo pozytywnie, ponieważ dotyczą najważniejszego celu polityki gminy, jakim jest skanalizowanie jej w ramach wyznaczonej aglomeracji. Liczymy, że te formy wsparcia rządowego będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach i pozwolą nam każdorazowo z nich skorzystać. Narastające potrzeby gminy nie tylko w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej są bardzo duże i nie są możliwe do zrealizowania w ramach własnych środków budżetowych - przyznaje urzędniczka.

Kuźnia Raciborska otrzymała 1.209.790 zł, to środki, które, jak mówi burmistrz Paweł Macha, zostaną przeznaczone na sołectwo Jankowice. - Kanalizacja w Jankowicach jest inwestycją etapowaną. Najpierw wybudowaliśmy kanalizację, a później zastanawialiśmy się co zrobić z tranzytem do Kuźni, bo to do tej oczyszczalni popłyną ścieki z tej miejscowości. Te środki zostaną więc dedykowane na tranzyt tych ścieków - wyjaśnia. Dodaje, że w urzędzie liczą, że inwestycję uda się zamknąć w otrzymanych środkach. Włodarz komentuje, że bardzo cieszy się z przekazanych środków. - Z naszego budżetu nic byśmy nie wygospodarowali i nie tylko z naszego, bo budżety wszystkich samorządów się teraz słabo spinają. Nie ze względu na inwestycje, ale utrzymanie bieżące. Samorządy „kwiczą” z powodu niebilansowania wpływów z rozchodami. Majątkowe nie są problemem dla samorządów, bo na to płyną środki, ale środki utrzymaniowe są problemem - dodaje burmistrz Macha.

Do gminy Rudnik trafiło natomiast 1.392.959 zł. Urzędnicy nie odpowiedzieli na pytanie Nowin, na co konkretnie środki te zostaną przeznaczone. Po uzyskaniu odpowiedzi, do tematu wrócimy.

Ludzie

Gabriel Kuczera

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~robaczek (83.22. * .147) 19.11.2021 19:53
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Nędza i Babice są tylko dwie miejscowości dla Pani Wójtowej reszta się nie liczy . Nowe "osiągnięcie" Pani Wójtowej to położony asfalt na drodze polnej tak zwanej obwodnicy Zawady Ks.. Piękny asfalt , taki że droga powiatowa może pomarzyć , ale na takiej wysokiej podsypce że traktory raz dwa ją rozjadą a zjazdów zrobionych trzy i to byle jak . Ciekawe jaka była cena tej super drogi dla formuły pierwszej , ale nie dla rolników . Myślenie w gminie na poziomie , znanym z budowy dróg na Mistrzostwa Europy