Piątek, 4 grudnia 2020

imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

RSS

Epidemia koronawirusa:

Dawid Wacławczyk wystąpi przed radą miasta w sprawie smogu

18.01.2020 14:00 | 6 komentarzy | ma.w

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez radnych Mirosława Lenka i Zuzanny Tomaszewskiej, na styczniowej sesji Rady Miasta Racibórz zostanie podsumowana działalność speckomisji do spraw czystego powietrza. Jej szefem jest Dawid Wacławczyk, były radny miejski, a obecnie powiatowy (klub PiS). Komisja rekomeduje wprowadzenie w Raciborzu strefy bez węgla.

Dawid Wacławczyk wystąpi przed radą miasta w sprawie smogu
Radny powiatowy Dawid Wacławczyk z klubu PiS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy Racibórz powinien być strefą bez węgla i drewna (paliw stałych)?

Do zadań komisji należało:

  • 1) wypracowanie ścieżki działań prawnych i edukacyjnych mających na celu poprawę jakości powietrza w Raciborzu;
  • 2) wypracowanie propozycji zmian w miejskim Programie Ograniczenia Niskiej Emisji: 3)opiniowanie wpływających od mieszkańców propozycji działań mających na celu ochronę powietrza i chronienia przed jego zanieczyszczeniami mieszkańców Raciborza.

Komisja w ciągu 2019 roku odbyła osiem posiedzeń. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas obrad komisji były:

1. program PONE i ewentualne korekty jakie należy w nim dokonać w przyszłości;

2. analiza sytuacji w jakiej znajduje się Racibórz pod względem ilości i jakości pieców węglowych oraz dostępności do gazu i sieci ciepłowniczej;

3. przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie całkowitego zakazu spalania paliw stałych w Raciborzu;

4. zaopiniowanie pomysłu zakupu oczyszczaczy dla raciborskich przedszkoli i żłobków;

5. zaopiniowanie pomysłów mieszkańców i stowarzyszenia Zielony Racibórz na działania proekologiczne mające na celu walkę ze smogiem i wykorzystanie przyrody do ochrony jego czystości;

6. zaopiniowanie uchwały Miasta Rybnik dotyczącej apelu do rządu RP w sprawie podjęcia skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;

7. opracowanie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych;

8. Plan zmiany systemów ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Gminy Racibórz na lata 2020-2030.

Na posiedzeniach Komisji wiedzę jej członków poszerzali zapraszani goście:


  • Anna Dworakowska przedstawicielka Krakowskiego Alarm Smogowego, pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  • Tomasz Mirowski oraz Adam Nocoń, przedstawiciel firmy P.W. Budmet oraz Polskiej Rady Pelletu, którzy przybliżyli kwestię kotłów na biomasę oraz technologii OZE

Rekomendacje komisji dotyczyły m.in.:

1. wprowadzenia zmian w zasadach udzielania dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, dotyczących:

- rezygnacji z udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła polegającego na wymianie istniejącego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy,

- wprowadzenia specjalnego dodatku mającego na celu pokrycie części kosztów przyłączenia do sieci gazowej,

- obniżenie maksymalnych progów dofinansowania o około 20% dla poszczególnych zadań,

2. zakupu oczyszczaczy powietrza dla raciborskich przedszkoli i żłobków (publicznych i niepublicznych),

3. przeprowadzenia na terenie Raciborza inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe oraz kompleksowej kampanii informacyjnej,

4. zainicjowanie przez Prezydenta Raciborza spotkania włodarzy jednostek samorządowych wchodzących w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, mające dotyczyć koordynacji działań w sprawie czystego powietrza,

5. przekazania do Biura Rady Miasta pozytywnej rekomendacji uchwały Rady Miasta Rybnik wzywającej Rząd RP do podjęcia skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

6. założeń proponowanego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych,

7. rozpoczęcia przez Prezydenta starań o aplikowanie o środki pozostające w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zasobu komunalnego,

8. udzielenia poparcia dla apelu Miasta Rybnik do Zarządu Województwa Śląskiego o przyjęcie regulacji prawnych uniemożliwiających instalację kotłów na paliwa stałe w nowowybudowanych budynkach,

9. sporządzenia przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Planu zmiany systemów ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Gminy Racibórz.

Na przedostatnim z posiedzeń przedyskutowano ostateczny proponowany kształt możliwych ograniczeń w zakresie spalania paliw stałych - zarekomendowano Prezydentowi wezwanie Sejmiku Województwa do przyjęcia uchwały antysmogowej dla Miasta Racibórz wprowadzającej całkowity zakaz stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, wchodzący w życie niezwłocznie dla urządzeń nowych i od 1.01.2026r. dla pozostałych urządzeń, z wyłączeniem obszarów bez dostępu do sieci gazowej i cieplnej gdzie dopuszcza się stosowanie pelletu do roku 31.12.2028r. spalanego w kotłach spełniających wymogi 5 klasy i ecodesign.

Ludzie:

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Bogusław Siwak

Bogusław Siwak

Raciborski ekolog

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Ewa Klimaszewska

Ewa Klimaszewska

Architekt miejski w UM Racibórz

Jan  Wiecha

Jan Wiecha

Były radny Gminy Racibórz, pracownik Rafako SA.

Józef Galli

Józef Galli

Radny Raciborza, szef komisji budżetu

Leon Fiołka

Leon Fiołka

Przewodniczący Rady Miasta Racibórz.

Leszek Szczasny

Leszek Szczasny

Podróżnik, były radny Gminy Racibórz.

Magdalena Kusy

Magdalena Kusy

Radna Miasta Racibórz

Marian Czerner

Marian Czerner

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Racibórz

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Piotr Dominiak

Piotr Dominiak

Prezes Stowarzyszenia ASK

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz

Zygmunt Kobylak

Zygmunt Kobylak

Radny Raciborza, prezes PTTK Racibórz