Sobota, 6 marca 2021

imieniny: Jordana, Róży, Kolety

RSS

Radni Michała Fity o rządach Polowego: totalna nieudolność i partactwo

21.10.2020 17:30 | 7 komentarzy | ż

- Ostatnie dwa lata to ciągłe blokowanie inicjatyw naszego lidera Michała Fity, brak spójnej polityki miasta, nieprzemyślane decyzje i kompletny brak współpracy. Nie mogło być na to naszej zgody - piszą Dawid ŁomnickiAnna Szukalska, Michał Szukalski, Marian Czerner i Józef Galli.

Radni Michała Fity o rządach Polowego: totalna nieudolność i partactwo
Marian Czerner, Michał Fita, Anna Szukalska (fot. arch. Nowiny.pl).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oświadczenie klubu Radnych Niezależnych Michała Fity

Entuzjazm mieszkańców Raciborza oparty o dobry program grupy naszych radnych spowodował, że w ostatnich wyborach samorządowych zarówno Michałowi Ficie, jako kandydatowi na prezydenta, jak i naszym kandydatom do rady miasta bezpośrednio zaufało i oddało głos blisko ¼ mieszkańców miasta. To było wielkie zobowiązanie do walki o lepszy Racibórz. Bez układów, politykierstwa i nieprzemyślanych decyzji.

Dla nas zaangażowanie w sprawy samorządowe to przede wszystkim troska o dobro wspólne i współpraca. Kierując się tymi zasadami poprosiliśmy mieszkańców Raciborza o poparcie w drugiej turze świeżego kandydata. Wierzyliśmy, że zmiana dotychczasowego układu politycznego będzie z pożytkiem dla miasta i regionu.

Po dwóch latach wiemy, że ktoś nowy, że „świeżość” może też oznaczać totalną nieudolność i partactwo. Nasza grupa radnych niezależnych mówiła o tym głośno, nie decydując się na udzielenie obecnemu prezydentowi miasta votum zaufania. Ostatnie dwa lata to ciągłe blokowanie inicjatyw naszego lidera Michała Fity, brak spójnej polityki miasta, nieprzemyślane decyzje i kompletny brak współpracy. Nie mogło być na to naszej zgody.

Mieliśmy dość wizualizacji-widmo. Obecnemu prezydentowi miasta nie podobało się, że domagaliśmy się między innymi:

  1. pełnego poszanowania dla praw dzieci i rodziców przy reformowaniu szkolnictwa;
  2. realizacji zapowiadanych inwestycji (wszelkie inwestycje drogowe to wyłącznie zasługa zewnętrznej inicjatywy innych osób);
  3. uporządkowania sprawy placu Długosza;
  4. sfinalizowania wciąż niezrealizowanej obietnicy złożonej mieszkańcom Płoni przeniesienia otaczani asfaltowni;
  5. realizacji publicznej obietnicy umieszczenia Raciborza na liście 100 obwodnic;
  6. braku zgody na budowę spalarni śmieci koło domów mieszkańców i na zabudowę terenu zielonego na Ostrogu miedzy SP 1, a SP 10;
  7. wprowadzenia obiecanych darmowych przejazdów komunikacją miejską;
  8. budowy porządnego i bezpiecznego lodowiska i szerokiego wsparcia dla raciborskiego sportu, nie wyłączając żadnej z dyscyplin;
  9. zwiększenia potencjału turystyki i kultury przez współpracę Muzeum z Zamkiem Piastowskim;
  10. przestrzegania podziału kompetencji wiceprezydenta szczególnie w sprawach sportu i kultury.

Niestety na każdym polu działania spotykaliśmy się ze strony Prezydenta Polowego z brakiem profesjonalizmu i realnej współpracy prowadzącej do podejmowania konkretnych decyzji. Marketing i PR-owe hasła „obecności wśród ludzi” nie zastąpią realnej współpracy.

Koalicja była trudnym doświadczeniem, chociaż w radzie miasta spotkaliśmy wielu mocno zaangażowanych w sprawy miasta radnych. Zdawaliśmy sobie sprawę z mankamentów koalicji, wynikających z braku wiedzy i braku doświadczenia pracy w samorządzie obecnego prezydenta. Jednak z uwagi na troskę o dobro mieszkańców byliśmy w niej obecni do dzisiaj, by blokować szkodliwe pomysły czy prostować fatalne projekty uchwał (największy odsetek uchylonych przez wojewodę uchwał od lat!). Mieliśmy nadzieję, że obecność w koalicji umożliwi realizację naszych wyborczych obietnic. Brak zdolności menedżerskich i normalnej współpracy obecnego prezydenta niestety bardzo to utrudniały.

Dzisiejsze oświadczenia obecnego prezydenta, niestety pełne manipulacji, utwierdzają nas w przekonaniu, że jest on zainteresowany wyłącznie marketingiem i promocją swojej osoby, a nie realizacją ważnych inwestycji dla miasta. Temat lodowiska jest wyłącznie pretekstem podanym opinii publicznej. Prezydent mija się z prawdą. Nie poinformował mieszkańców, że o koncepcji budowy lodowiska był informowany na bieżąco, a wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków na budowę lodowiska złożył nasz klub. Sprawa strategii i polityki mieszkaniowej to dowód na nieudolność prezydenta, który wstrzymał będącą już w trakcie realizacji strategię, a uchwałę w sprawie mieszkań nadzór wojewody całościowo uchylił po pozytywnym zaopiniowaniu przez nową obsługę prawną wybraną przez prezydenta. Nie może być naszej zgody na taką skalę kłamstw i manipulacji w przestrzeni publicznej. Własnymi błędami i nieudolnością próbuje obciążyć swojego ówczesnego zastępcę. Ten przykład pokazuje, z jaką osobą mieliśmy przez ostatnie dwa lata do czynienia.

Bardzo dziękujemy za te dwa lata mieszkańcom miasta, radnym, wielu społecznikom, urzędnikom, fantastycznym osobom, które spotykaliśmy – czy przy wykonywaniu obowiązków wiceprezydenta, czy jako radni koalicji. Pozostajemy w radzie miasta wierni naszemu programowi i zobowiązaniom wobec raciborzan. Będziemy rzetelnymi recenzentami władz miasta – oby następne lata były lepsze, niż (jak uważa większość mieszkańców) zmarnowane ostanie dwa. Troska o lepszy Racibórz to nasze zadanie. Od lat pracujemy dla naszej lokalnej społeczności. To nasza misja - w służbie mieszkańcom!

Anna Szukalska
Marian Czerner
Józef Galli
Michał Szukalski
Dawid Łomnicki


Zobacz również:

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Dawid Łomnicki

Dawid Łomnicki

Radny Miasta Racibórz, założyciel Street Workout Racibórz

Józef Galli

Józef Galli

Radny Raciborza, szef komisji budżetu

Marian Czerner

Marian Czerner

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Racibórz

Michał Fita

Michał Fita

Były wiceprezydent Raciborza

Michał Szukalski

Michał Szukalski

Radny Raciborza, strażak zawodowy