Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Ministerstwo przeciwne połączeniu biblioteki i centrum kultury w Nędzy

Nędza ponownie próbuje połączyć centrum kultury i bibliotekę w jedną instytucję, bo poprzednie starania zakończyły się fiaskiem. Przeciwne temu było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo przeciwne połączeniu biblioteki i centrum kultury w Nędzy
Sekretarz Krystian Dolipski

Temat połączenia gminnego centrum kultury i biblioteki wybrzmiewa w Nędzy od dłuższego czasu. Urzędnicy chcą połączyć te dwie samorządowe instytucje. Chodzi o ich lokalizację i fakt, że pracownicy często uczestniczą naprzemiennie w swoich działaniach. Wiele je więc łączy, dzieli natomiast osobny szef, administracja i nazewnictwo. Po połączeniu instytucji, wszyscy pracownicy, łącznie z tymi pracującymi w filiach bibliotecznych pracowaliby pod wodzą jednego dyrektora. Byłby to też powrót do rozwiązania sprzed lat, który już w gminie funkcjonował, choć z czasem należało z tego zrezygnować, bo nie pozwalały na to przepisy. Teraz na powrót znów można połączyć to, co wcześniej rozdzielono.

Do trzech razy sztuka?

Dwie próby urzędników zakończyły się fiaskiem. Jak wyjaśnia sekretarz Krystian Dolipski, za pierwszym razem gmina nie uzyskała aprobaty biblioteki wojewódzkiej, która zgodnie z przepisami taką zgodę musi wyrazić, po tym jak uchwałę intencyjną w tym kierunku podejmuje rada gminy (po negatywnej opinii wystąpiono nawet na drogę sądową, jednak sprawę przegrano). Następnym krokiem jest otrzymanie pozwolenia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którego czele stoi minister Piotr Gliński. I za drugim podejściem, choć uzyskano zielone światło ze strony Katowic, to już w Warszawie na pomysł urzędników nie przystano. – Tłumaczenie było takie, że połączenie obu instytucji kultury pogorszy działalność tych instytucji. Pismo suche, bez żadnego uzasadnienia. Próbowaliśmy w trakcie pandemii interweniować, wysyłając pismo z prośbą o uzasadnienie, niestety nie otrzymaliśmy go – mówi sekretarz Dolipski.

Urzędnicy postanowili nie wywieszać białej chorągwi i po raz trzeci przystąpili do próby połączenia obu instytucji. Przedłożyli radnym stosowną uchwałę, którą rajcy poparli. W jej uzasadnieniu zapisano, że „połączenie obu instytucji nie spowoduje obniżenia jakości świadczonych usług, da natomiast możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych, merytorycznych i lokalowych obu instytucji, oraz sprawniejszej organizacji pracy”. Podkreślono, że przedmiotem działań powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. – Połączenie biblioteki publicznej z centrum kultury jest uzasadnione względami administracyjnymi, ale również faktem, że kompetencje ustawowe tych podmiotów oraz formy ich realizacji niejednokrotnie się przenikają, oraz uzupełniają. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, prowadzenia działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na dotychczasowym wysokim poziomie. Jednocześnie organizowanie przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów i organizowanie imprez będzie nadal rozwijane – napisano w dokumencie.

Urzędnicy podkreślili również, a uchwałą przypieczętowali to radni, że połączenie umożliwi zaplanowanie pracy, jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru, nad działalnością jednej instytucji kultury. – Instytucja kultury przejmie całe mienie Gminnej Biblioteki publicznej w Nędzy i Gminnego Centrum Kultury w Nędzy oraz wstąpi w jej wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania. W wyniku połączenia powstała instytucja kultury stanie się silną, jednolitą instytucją o urozmaiconym programie działania. Skutkiem połączenia instytucji kultury będzie stworzenie dużego, sprawnego ośrodka kultury, zwiększenie efektywności pracy kadr oraz racjonalizacja struktury organizacyjnej uwzględniającej aktualne potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury w Nędzy – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

Niezrozumiała decyzja

Sekretarz Dolipski wracając do spotkania z przedstawicielami wojewódzkiej biblioteki, mówi, że wówczas padły tam argumenty, że w chwili połączenia ucierpi biblioteka, bo główny nacisk będzie kładziony na centrum kultury. Stwierdzono również, że w innych gminach taki zabieg nie zdał egzaminu. – To absolutnie nie będzie tak wyglądać. Ponieważ wydatki zarówno na bibliotekę, jak i centrum kultury będą na co najmniej takim poziomie, albo większym. Ponieważ koszty funkcjonowania tej jednostki obniżymy – chodzi o administrację i kierownictwo – broni pomysłu Krystian Dolipski. Zdaniem sekretarza, nie można patrzeć na to, jak było w innych gminach.

W ocenie sekretarza, to organizator powinien decydować o takich zmianach, bo to on wykłada pieniądze, czyli w tym przypadku miejscowy samorząd przy poparciu rady. Uważa, że powinny zostać wprowadzone zmiany ustawowe w tym kierunku. – O zgodzie na połączenie tych instytucji kultury nie może decydować ktoś, kto ich nie finansuje. To przepis, który jest w jakiś sposób niespójny. Bo decyduje zawsze ten, który finansuje. Natomiast nie ma żadnych przeszkód, które by pogorszyły warunki funkcjonowania, czy to biblioteki, czy centrum kultury. Tu wręcz się poprawi. Nie mówię, że to źle funkcjonuje, ale może jeszcze lepiej – argumentuje.

Wójt: Nikt nie straci pracy

Henryk Postawka, radny z Górek Śląskich ocenia, że jeżeli chodzi o działania kulturalne to ich „motorem” jest dyrektor GCK Joanna Kazubska. Zastanawia się, ile razy gmina będzie próbowała podchodzić do połączenia obu instytucji, skoro wcześniejsze próby zakończyły się niepowodzeniem. Wójt Anna Iskała, wyjaśnia, że samorząd po raz kolejny podchodzi do tego tematu, bo obecna dyrektor biblioteki Helena Krziżek wybiera się na emeryturę. – Więc tutaj nikt nie będzie tracił pracy, co jest bardzo istotne. To idealny moment – wyjaśnia wójt.

Dawid Machecki

Ludzie

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Henryk Postawka

Były radny gminy Nędza.

Joanna Kazubska

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

Krystian Dolipski

Sekretarz Gminy Nędza

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].