środa, 16 października 2019

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

Mniej dymu. Co może gmina w walce ze smogiem? Dużo!

16.11.2016 15:00 | 9 komentarzy | (q)

Samorządy mogą skutecznie walczyć ze toksycznym smogiem powstającym w domowych piecach - przekonuje wiceminister środowiska Paweł Sałek i przypomina najważniejsze narzędzia jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego.

Mniej dymu. Co może gmina w walce ze smogiem? Dużo!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie emisji smogu z gospodarstw domowych wiceminister środowiska przypomniał, że lokalny samorząd oraz podlegające mu jednostki dysponują już obecnie narzędziami do kontroli eksploatacji kotłów i innych urządzeń grzewczych, stosowanych przez osoby fizyczne do ogrzewania domów.

Po pierwsze kontrola pieców

Sałek przypomniał, że działania takie należą do zadań zaliczanych do kategorii utrzymania i zapewnienia porządku i czystości w gminie i zostały określone w art. 3.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie określono rolę gmin pod postacią zadań własnych w zakresie utrzymania i zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie.

Dodał przy tym, że działania kontrolne na miejscu zdarzenia, czyli w odniesieniu do indywidualnych instalacji spalania paliw może przeprowadzić lokalna jednostka właściwa w kwestiach kontroli, która posiada odpowiednie narzędzia.

Sałek zauważył także, że kompetencje w tym zakresie mają także straże miejskie, które w trakcie podejmowania interwencji mogą pobierać, jeżeli zajdzie taka konieczność, próby popiołu z pieców, które są następnie poddawane analizie.

Pomagają WIOŚ

Sałek przypomniał też, że kontrole w zakresie prawidłowości stosowania przepisów o ochronie środowiska mogą przeprowadzać także wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska. Wiceminister wskazał, że mogą one dokonywać stosownych badań, w tym pomiarów stanowiących jedną z czynności kontrolnych, o których mowa w art. 2 tej ustawy.

„W wyniku tych działań kontrolnych oczekiwać należy dokonania odpowiednich ustaleń odnośnie do stanu faktycznego, a w ich konsekwencji działań zmierzających do wyeliminowania ww. problemu" - zaznaczył Sałek.