Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Zanieczyszczone rowy, nowe znaki w Borucinie i chęć spotkania ze starostą. Radni Krzanowic wnioskują do burmistrza

23.06.2021 07:00 | 0 komentarzy | mad

To tematy, które pojawiły się na ostatniej sesji rady miejskiej. Radni przekazali je na ręce burmistrza Krzanowic Andrzeja Strzedulli. Jak do próśb ustosunkował się włodarz?

Zanieczyszczone rowy, nowe znaki w Borucinie i chęć spotkania ze starostą. Radni Krzanowic wnioskują do burmistrza
Od lewej: Aleksander Reisky, Krzysztof Reisky i Józef Kocem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Aleksander Reisky, radny a zarazem sołtys Bojanowa zgłosił potrzebę wyczyszczenia rowów wzdłuż drogi powiatowej, pomiędzy Bojanowem a Bieńkowicami. Zalecił w tej sprawie kontakt z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu. – Rowy zasypane są po same brzegi w sporej części, a kolejne deszcze powodują zamulanie drogi – zaalarmował. Burmistrz Strzedulla w odpowiedzi zapewnił, że stosowne pismo do PZD w Raciborzu zostało już wysłane.

Radny Krzysztofa Reiskiego zawnioskował z kolei o kwestię ważną dla mieszkańców Borucina. – Proszę o złożenie wniosku do starosty w sprawie postawienia znaków ostrzegawczych A-7 (ustąp pierwszeństwa) na ul. Tylnej w Borucinie. Jeden na wylocie w stronę ulicy Bończyka. Drugi na wylocie w stronę ul. Krzanowickiej – podkreślił. Burmistrz, odpisując na interpelację radnego, poinformował, że prośbę przekazał staroście Grzegorzowi Swobodzie.

Józef Kocem, nestor krzanowickiej rady poprosił natomiast o zorganizowanie spotkania ze starostą Swobodą „celem omówienia problemów dot. rozwoju Krzanowic”, wśród których rajca wylicza m.in. drogownictwo, kanalizację ściekową i ekologię. – Na ostatnim spotkaniu pana starosty z radnymi było zapewnienie o cykliczności spotkań, celem omówienia aktualnych problemów naszej gminy – przypomniał. Spotkanie, o którym wspomniał radny Kocem odbyło się w 2019 roku - wówczas Grzegorz Swoboda gościł pierwszy raz oficjalnie na krzanowickiej sesji, jako nowo wybrany starosta raciborski (czytaj więcej: Starosta Swoboda pod ostrzałem pytań radnych z Krzanowic).

Burmistrz Andrzej Strzedulla odpowiadając na prośbę radnego, odpisał, że zaproszenie zostało już wysłane, zaś spotkanie zaplanowano na 29 czerwca (ustaliliśmy jednak, że do wizyty najprawdopodobniej nie dojdzie). – Jednocześnie nadmieniam, iż do zadań własnych gminy, zgodnie z ar. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym, zalicza się sprawy dot. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych – dodał włodarz w odpowiedzi.

Ludzie:

Aleksander Reisky

Aleksander Reisky

Radny gminy Krzanowice

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Józef Kocem

Józef Kocem

Radny gminy Krzanowice

Krzysztof Reisky

Krzysztof Reisky

Radny gminy Krzanowice