Poniedziałek, 27 września 2021

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Mieszkańcy gminy Krzanowice wytworzyli w zeszłym roku ponad 2600 ton śmieci

31.05.2021 07:00 | 0 komentarzy | mad

Urząd Miejski w Krzanowicach opublikował Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy za 2020 rok. Przeczytawszy dokument, publikujemy najważniejsze informacje, jakie w nim zawarto.

Mieszkańcy gminy Krzanowice wytworzyli w zeszłym roku ponad 2600 ton śmieci
Zdjęcie poglądowe (fot. arch. portalu Nowiny.pl)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– Głównym celem analizy jest dostarczenie potrzebnych informacji w celu stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – tłumaczą urzędnicy. Przypomnijmy, że w 2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powierzone zostało firmie Remondis z Gliwic. Był to jedyny oferent, który odpowiedział na przetarg ogłoszony w tym zakresie przez miejscowy urząd.

Koszty

Z raportu dowiadujemy się, że koszt obsługi systemu w 2020 roku wyniósł 1 471 159,51 zł. Tę stawkę w dokumencie rozbito na dwa zadania. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy (ryczałt roczny) wyniosło 1 459 231,20 zł. Zaś wywóz gruzu - 11 928,31 zł.

Deklaracje

– W 2020 roku zostało złożonych 1516 deklaracji, gdzie zostało ujętych 4317 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców z deklaracji a ewidencją ludności wynika z faktu podejmowania nauki oraz pracy poza granicami Gminy Krzanowice jak również poza granicami Polski, oraz osobami zameldowanymi w Gminie Krzanowice a stałe mieszkającymi za granicą Polski – napisał burmistrz Andrzej Strzedulla.

Kary

W dalszej części raportu wskazano, że w 2020 roku nie było konieczności wystawiania przez burmistrza decyzji naliczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – W wyniku wystawionych wezwań i pouczeń mieszkańcy dobrowolnie zawierali umowy czy też nanosili zmiany w obowiązujących umowach – podkreślono w dokumencie.

Ile wytworzono śmieci?

Na przestrzeni roku płatnicy systemu łącznie oddali 2676,02 ton odpadów. Najwięcej odebrano niesegregowanych odpadów komunalnych (1307,78 t.), biodegradowalnych (475,44 t.), a na trzecim miejscu znalazł się popiół (473,02 t.). Na przeciwnym biegunie są frakcje takie jak: urządzenia zawierające freony (0,89 t.), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (1,13 t.) oraz zużyte opony (1,22 t.)

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.