Wtorek, 9 marca 2021

imieniny: Franciszki, Katarzyny, Mścisława

RSS

Zmarł ks. prałat Adam Igielski, były proboszcz parafii w Rudyszwałdzie

14.04.2020 22:30 | 0 komentarzy | mad

Emerytowany proboszcz parafii w Rudyszwałdzie (gm. Krzyżanowice) zmarł 12 kwietnia, miał 90 lat.

Zmarł ks. prałat Adam Igielski, były proboszcz parafii w Rudyszwałdzie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ks. Adam Igielski ur. 4 sierpnia 1929 r. w Garbku, parafia Tuchów (diec. tarnowska). W 1949 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po trzech latach przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1954 r. z rąk biskupa Z. Golińskiego w Opolu. Po święceniach przez dwa lata posługiwał jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Raciborzu-Markowicach. W 1956 r. został mianowany proboszczem parafii św. Urbana w Głębinowie oraz Nawiedzenia NMP w Goświnowicach. W 1972 r. objął parafię św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim, następnie w 1977 r. został proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Powierzono mu równocześnie zadnie prowadzenia budowy nowego kościoła w Opolu-Kolonii Gosławickiej. W październiku 1978 r. ruszyły pierwsze prace, 7 VI 1981 r., biskup opolski Alfons Nossol wmurował kamień węgielny, a 22 X 1989 r., dokonał konsekracji nowo wybudowanej świątyni. Ks. Adam Igielski został W 1986 r. pierwszym proboszczem nowej parafii, która została utworzona 15 VIII 1982 r. z części parafii Gosławice. W 1992 r. został proboszczem parafii Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie i pełnił tę posługę do przejścia na emeryturę w 2004 r. Biskup Opolski odznaczył go w 1982 r. godnością dziekana honorowego, a w 1992 r. radcy duchownego. Ojciec Święty nadał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 12 kwietnia 2020 r.

Ceremonie żałobne – z uwagi na restrykcje związane ze stanem epidemii – ograniczą się do Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Księży Emerytów w środę 15 kwietnia o g. 7.00 oraz pochówku na cmentarzu w Rudyszwałdzie, także w środę o g. 13.00. Będzie mu przewodniczył Opolski Biskup Pomocniczy Rudolf Pierskała. Wprowadzone ograniczenia uczestników zgromadzeń religijnych zmuszają do zaniechania osobistego udziału kapłanów i wiernych w wyżej wymienionych ceremoniach. Ksiądz biskup prosi więc, by kapłani, korzystając z przyznanego prawa binacji i trynacji, odprawili w najbliższych dniach Mszę św. za śp. ks. Adama w swoich parafiach. Po ustaniu epidemii zostanie zorganizowana Msza św. żałobna z możliwością koncelebry.

źródło: Diecezja Opole, fot. Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim, oprac. (d)