Piątek, 30 lipca 2021

imieniny: Julity, Ludmiły, Rościsława

RSS

Seniorzy z Krzanowic zrzeszają się już od 10 lat [ZDJĘCIA]

05.09.2019 09:30 | 0 komentarzy | mad

Członkowie krzanowickiego koła emerytów, rencistów i inwalidów w środę 4 września w Miejskim Ośrodku Kultury zainaugurowali z okazji 10-lecia projekt pt. „Seniorze, rusz się!”.

Seniorzy z Krzanowic zrzeszają się już od 10 lat [ZDJĘCIA]
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu Krystyna Loch składa na ręce Krystyny Mandrysz, przewodniczącej krzanowickiego koła życzenia z okazji 10-lecia gremium.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Projekt na 10-lecie

Koło emerytów, rencistów i inwalidów z Krzanowic powstało 4 czerwca 2009 roku, obecnie zrzesza 140 seniorów. Od dwóch lat na jego czele stoi Krystyna Mandrysz (wcześniej przez 8 lat funkcję przewodniczącej pełniła Katarzyna Łozińska, obecnie jest wiceprzewodniczącą krzanowickiego koła. Pani Katarzyna działa również w strukturach Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Raciborzu, gdzie również pełni funkcję wiceprzewodniczącej), a w działaniu wspiera ją siedmioosobowy zarząd. – Seniorzy potrzebują się zrzeszać. Wiele osób jest samotnych i liczne przedsięwzięcia, które organizujemy, są dla nich szansą na wyjście z domu – uważa przewodnicząca. Krystyna Mandrysz cieszy się, że we wszystkich działaniach inicjowanych przez koło może liczyć na wsparcie ze strony urzędu miejskiego.

Jubileusz można świętować na różne sposoby. Przewodniczącą koła 10-lecie zachęciło do zainicjowania specjalnego przedsięwzięcia. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury napisała projekt pt. „Seniorze, rusz się!”, dedykowany mieszkańcom Krzanowic i Chuchelnej w Czechach. Działanie jest wart ponad 12 tys. euro. W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań aktywizujących seniorów. Tym inaugurującym przedsięwzięciem była konferencja popularnonaukowa dotycząca spraw seniora we współczesnym świecie. Oprócz seniorów w sali Miejskiego Ośrodka Kultury zasiedli również: przewodnicząca Zarządu Rejonowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu Krystyna Loch, burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Gałkowskim, posłanki Gabriela Lenartowicz i Katarzyna Dutkiewicz oraz etatowa członkini zarządu powiatu raciborskiego Ewa Lewandowska.

Życzenia, podziękowania i odznaczenia

W ramach wydarzenia gratulowano również kołu świętowanego jubileuszu. - Udowadniacie, że w jesieni życia swój czas można wykorzystać aktywnie, pożytecznie i twórczo – powiedziała podczas środowej uroczystości Krystyna Loch. Podziękowała poprzedniemu i obecnemu zarządowi za wykonywaną przez nich pracę. Przewodnicząca w swojej przemowie podkreśliła, że koło z Krzanowic jest jednym z najaktywniejszych gremiów zrzeszonych w Zarządzie Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

Burmistrz Andrzej Strzedulla dziękował z kolei seniorom za aktywność. Żartował, że tytuł projektu „Seniorze, rusz się!” jest nie za bardzo trafiony, z uwagi, że aktywność seniorów jest ogromna. Słowa podziękowania skierował również w stronę czeskiej miejscowości Chuchelna, określając sąsiadów, jako „etatowych partnerów” do różnych projektów. – Gratuluję aktywności i życzę dużo zaangażowania, zdrowia, abyśmy kolejne takie jubileusze mogli obchodzić – mówił do seniorów.

Podczas uroczystości nadano także odznaczenia oraz złożono podziękowania osobom, które na co dzień działają na rzecz krzanowickiego koła.

Seniorze, rusz się

Zamiarem projektu „Seniorze, rusz się!” jest przede wszystkim zintegrowanie środowisk seniorów po obu stronach granicy, poszerzenie i pogłębienie świadomości społecznej dotyczącej kwestii wykluczenia społecznego seniorów, zarówno w kręgach osób starszych, jak i pośród młodszych pokoleń. Ponadto projekt ma za zadanie aktywizowanie seniorów w życie społeczne, sportowe i kulturalne z wartością dodaną w postaci współpracy transgranicznej. Wśród celów wymienia się również podjęcie szerszej współpracy koła emerytów z Krzanowic z kołem emeryckim z czeskiej Chuchelnej i szeroko rozumiana integracja tych środowisk. Obie gminy (Krzanowice i Chuchelna) od lat wspierają działalność kół emerytów funkcjonujących na ich terenie.

- Celem projektu jest także przełożenie teorii na praktykę, czyli przygotowanie dla seniorów programu, który w realny sposób zintegruje środowiska zrzeszające seniorów poprzez zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne. Mowa o usuwaniu barier transgranicznych pomiędzy grupami zrzeszającymi seniorów po obu stronach granicy. Projekt ma wymiar dwupłaszczyznowy. Dosłowny - seniorze rusz się! Oznacza tyle, aby zaangażować seniorów w aktywność fizyczną w różnej formie - tłumaczy Marian Wasiczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach, który wspólnie z pracownicą MOK-u Anną Musioł realizują projekt. - Drugie znaczenie jest już przenośne i sugeruje, aby senior ruszył się ze swojego miejsca zamieszkania na przykład w celu udania się na wycieczkę i wyjścia - poza strefę swojego codziennego funkcjonowania – dodaje dyrektor.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gabriela  Lenartowicz

Gabriela Lenartowicz

Poseł na Sejm

Jarosław Gałkowski

Jarosław Gałkowski

Wiceburmistrz Krzanowic

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Marian Wasiczek

Marian Wasiczek

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach