Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Seniorzy z Krzanowic zrzeszają się już od 10 lat [ZDJĘCIA]

Członkowie krzanowickiego koła emerytów, rencistów i inwalidów w środę 4 września w Miejskim Ośrodku Kultury zainaugurowali z okazji 10-lecia projekt pt. „Seniorze, rusz się!”.

Seniorzy z Krzanowic zrzeszają się już od 10 lat [ZDJĘCIA]
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu Krystyna Loch składa na ręce Krystyny Mandrysz, przewodniczącej krzanowickiego koła życzenia z okazji 10-lecia gremium.

Projekt na 10-lecie

Koło emerytów, rencistów i inwalidów z Krzanowic powstało 4 czerwca 2009 roku, obecnie zrzesza 140 seniorów. Od dwóch lat na jego czele stoi Krystyna Mandrysz (wcześniej przez 8 lat funkcję przewodniczącej pełniła Katarzyna Łozińska, obecnie jest wiceprzewodniczącą krzanowickiego koła. Pani Katarzyna działa również w strukturach Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Raciborzu, gdzie również pełni funkcję wiceprzewodniczącej), a w działaniu wspiera ją siedmioosobowy zarząd. – Seniorzy potrzebują się zrzeszać. Wiele osób jest samotnych i liczne przedsięwzięcia, które organizujemy, są dla nich szansą na wyjście z domu – uważa przewodnicząca. Krystyna Mandrysz cieszy się, że we wszystkich działaniach inicjowanych przez koło może liczyć na wsparcie ze strony urzędu miejskiego.

Jubileusz można świętować na różne sposoby. Przewodniczącą koła 10-lecie zachęciło do zainicjowania specjalnego przedsięwzięcia. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury napisała projekt pt. „Seniorze, rusz się!”, dedykowany mieszkańcom Krzanowic i Chuchelnej w Czechach. Działanie jest wart ponad 12 tys. euro. W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań aktywizujących seniorów. Tym inaugurującym przedsięwzięciem była konferencja popularnonaukowa dotycząca spraw seniora we współczesnym świecie. Oprócz seniorów w sali Miejskiego Ośrodka Kultury zasiedli również: przewodnicząca Zarządu Rejonowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu Krystyna Loch, burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Gałkowskim, posłanki Gabriela Lenartowicz i Katarzyna Dutkiewicz oraz etatowa członkini zarządu powiatu raciborskiego Ewa Lewandowska.

Życzenia, podziękowania i odznaczenia

W ramach wydarzenia gratulowano również kołu świętowanego jubileuszu. - Udowadniacie, że w jesieni życia swój czas można wykorzystać aktywnie, pożytecznie i twórczo – powiedziała podczas środowej uroczystości Krystyna Loch. Podziękowała poprzedniemu i obecnemu zarządowi za wykonywaną przez nich pracę. Przewodnicząca w swojej przemowie podkreśliła, że koło z Krzanowic jest jednym z najaktywniejszych gremiów zrzeszonych w Zarządzie Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

Burmistrz Andrzej Strzedulla dziękował z kolei seniorom za aktywność. Żartował, że tytuł projektu „Seniorze, rusz się!” jest nie za bardzo trafiony, z uwagi, że aktywność seniorów jest ogromna. Słowa podziękowania skierował również w stronę czeskiej miejscowości Chuchelna, określając sąsiadów, jako „etatowych partnerów” do różnych projektów. – Gratuluję aktywności i życzę dużo zaangażowania, zdrowia, abyśmy kolejne takie jubileusze mogli obchodzić – mówił do seniorów.

Podczas uroczystości nadano także odznaczenia oraz złożono podziękowania osobom, które na co dzień działają na rzecz krzanowickiego koła.

Seniorze, rusz się

Zamiarem projektu „Seniorze, rusz się!” jest przede wszystkim zintegrowanie środowisk seniorów po obu stronach granicy, poszerzenie i pogłębienie świadomości społecznej dotyczącej kwestii wykluczenia społecznego seniorów, zarówno w kręgach osób starszych, jak i pośród młodszych pokoleń. Ponadto projekt ma za zadanie aktywizowanie seniorów w życie społeczne, sportowe i kulturalne z wartością dodaną w postaci współpracy transgranicznej. Wśród celów wymienia się również podjęcie szerszej współpracy koła emerytów z Krzanowic z kołem emeryckim z czeskiej Chuchelnej i szeroko rozumiana integracja tych środowisk. Obie gminy (Krzanowice i Chuchelna) od lat wspierają działalność kół emerytów funkcjonujących na ich terenie.

- Celem projektu jest także przełożenie teorii na praktykę, czyli przygotowanie dla seniorów programu, który w realny sposób zintegruje środowiska zrzeszające seniorów poprzez zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne. Mowa o usuwaniu barier transgranicznych pomiędzy grupami zrzeszającymi seniorów po obu stronach granicy. Projekt ma wymiar dwupłaszczyznowy. Dosłowny - seniorze rusz się! Oznacza tyle, aby zaangażować seniorów w aktywność fizyczną w różnej formie - tłumaczy Marian Wasiczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach, który wspólnie z pracownicą MOK-u Anną Musioł realizują projekt. - Drugie znaczenie jest już przenośne i sugeruje, aby senior ruszył się ze swojego miejsca zamieszkania na przykład w celu udania się na wycieczkę i wyjścia - poza strefę swojego codziennego funkcjonowania – dodaje dyrektor.

Ludzie

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gabriela Lenartowicz

Poseł na Sejm

Jarosław Gałkowski

Wiceburmistrz Krzanowic

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk, obecnie prezes Fundacj Elektrowni Rybnik

Marian Wasiczek

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].