Poniedziałek, 28 września 2020

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Rudy chcą do Rybnika. Czy powiat raciborski się skurczy?

21.01.2019 13:00 | 61 komentarzy | mad

Mieszkańcy i radni malowniczej miejscowości mówią głośno o "rozwodzie" z Gminą Kuźnia Raciborska i powiatem raciborskim. Zamierzają przyłączyć się - jako nowa dzielnica - do Rybnika. - Tam mamy szkoły, lekarzy, instytucje i sklepy - słyszymy od mieszkańców. Samorządowcy z Rud krytykują rządy burmistrza Machy. Czy dojdzie do historycznego referendum?

Rudy chcą do Rybnika. Czy powiat raciborski się skurczy?
Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sabina Chroboczek-Wierzchowska przewodnicząca rady miejskiej w latach 2014-2018 oraz kandydatka na burmistrza Kuźni Raciborskiej w zeszłorocznych wyborach samorządowych.

Temat oddzielenia Rud od gminy Kuźnia Raciborska formalnie zaistniał za sprawą programu wyborczego radnych wybranych w wyborach samorządowych w 2018 roku z KWW „To My! Razem zmienimy Rudy – dla siebie i przyszłych pokoleń”.

W czasie mojej pracy w radzie miejskiej w Kuźni Raciborskiej wielokrotnie podkreślałam, że las naszą gminę łączy! Łączą nas wspólne problemy, wspólna walka z żywiołami, wspólne dobro, sukcesy, przyjaźnie, radości i troski... Dlaczego więc pojawia się pytanie razem, czy osobno?

Jaki jest powód, że nastroje mieszkańców Rud skierowane są przeciwko gminie Kuźnia Raciborska i skutkują ideą odrębności? Czy istnieje możliwość wypracowania porozumienia? Ile rozmów przeprowadzono z grupą inicjatywną, by wypracować wspólne stanowisko? Ile spotkań władz gminy z inicjatorami pomysłu odbyło się do dzisiaj i jakie wnioski zostały sformułowane, czy też zrealizowane?

Warto podkreślić, że utworzenie nowej gminy i przeprowadzenie całej procedury jest bardzo skomplikowane pod względem prawnym. Konieczne będzie referendum (tutaj pytanie o uzyskanie wymaganej frekwencji), którego wynik wyznaczy kierunek działania. Decyzja na temat proponowanych rozwiązań i tak zależeć będzie od władzy centralnej.

Moim zdaniem istotne jest znalezienie najlepszej alternatywy dla mieszkańców całej gminy. Władzom gminy powinno zależeć na wspólnym dobru gminy i jej mieszkańców, co wyrażone zostało w składanym ślubowaniu. Realnym wydaje się pogląd, że wypracowanie wspólnego rozwiązania – choć trudne – jest jednak możliwe. Obranie jakichkolwiek kierunków wymaga od wszystkich stron wiele cierpliwości i wzajemnego szacunku.

Adrian Plura dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

Szkoła podstawowa w Rudach nie jest typową wiejską szkołą. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie nie tylko z Rud, ale również z Rudy Kozielskiej, Jankowic oraz z Szymocic – sołectwa należącego do gminy Nędza. Dojeżdżają do nas uczniowie również z Kuźni Raciborskiej, częściowo z Rybnika, a nawet ze Stanicy i Bargłówki. Czyli już teraz mamy uczniów z trzech powiatów oraz z czterech gmin. Wśród uczniów nie ma podziału na tych z Rud i spoza Rud. Podobnie wśród nauczycieli – tworzymy jedną drużynę bez względu na miejsce zamieszkania. Współpraca z gminą Kuźnia Raciborska (organem prowadzącym) zarówno w tej, jak i w poprzednich kadencjach bardzo dobrze nam się układa, czego efektem jest m.in. wybudowane w ostatnim czasie wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni czy też powstałe wcześniej nowoczesna hala sportowa, stołówka oraz świetlica dla dzieci. Szkoła dzięki wsparciu gminy zapewnia również dobrą ofertę edukacyjną dla uczniów m.in. w postaci zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, opieki pedagogów oraz opieki na świetlicy szkolnej, która jest czynna codziennie do godziny 17.00. Takiej infrastruktury oraz warunków może nam pozazdrościć wiele szkół zarówno wiejskich, jak i miejskich.

Ludzie:

Adrian Lepiarczyk

Adrian Lepiarczyk

Radny miejski Kuźni Raciborskiej

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Henryk Siedlaczek

Henryk Siedlaczek

Były poseł na Sejm RP, obecnie radny sejmiku śląskiego.

Henryk Wrzosok

Henryk Wrzosok

Rady miejski Kuźni Raciborskiej 

Manfred Wrona

Manfred Wrona

Radny Kuźni Raciborskiej, były przewodniczący rady miasta

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Roman Wilk

Roman Wilk

Radny miejski Kuźni Raciborskiej