O sali gimnastycznej w II LO i nie tylko

Czy uczniowie w powiatowych szkołach mają równy dostęp do infrastruktury sportowej podczas zajęć wychowania fizycznego?

O sali gimnastycznej w II LO i nie tylko
Zdjęcie poglądowe (arch. Nowiny.pl).

Omawiając plan pracy powiatowej komisji edukacji radny Artur Wierzbicki zaproponował, aby w tym roku przyjrzeć się również zapotrzebowaniu na miejsca do zajęć wychowania fizycznego w szkołach powiatu raciborskiego. Starosta Grzegorz Swoboda, spodziewając się, że radnemu Wierzbickiemu tak naprawdę chodzi po głowie powrót do rozmów na temat budowy sali gimnastycznej w II LO, zapytał czy mowa o inwestycjach w całym powiecie, czy tylko o budowie sali w II LO? – Bo tego nie będziemy robić – zaznaczył starosta.

Radny Wierzbicki wyjaśnił, że chciałby sprawdzić, ile metrów kwadratowych sali gimnastycznej przypada na jednego ucznia w każdej ze szkół, a także znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego raz się mówi, że jakaś szkoła potrzebuje sali, a później już się tej potrzeby nie dostrzega. Jako przykład podał Ekonomik – kiedyś władze powiatu mówiły o budowie lub rozbudowie sali gimanstycznej w tej szkole, a obecnie takiej potrzeby już się nie dostrzega. Poza tym A. Wierzbicki chciałby się przyjrzeć, jak w praktyce są realizowane lekcje wychowania fizycznego w powiatowych szkołach*. Starosta stwierdził, że powiat nie planuje rozbudowy infrastruktury o obiekty sportowe. – Wykorzystajmy to co mamy i modernizujmy to co mamy – dodał.

Wicestarosta Marek Kurpis zauważył, że koncepcja rozbudowy sali gimnastycznej w Ekonomiku była rozważana w czasie, gdy szkoła ta wchodziła w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Po usamodzielnieniu się Ekonomika ta potrzeba wygasła. Jednocześnie M. Kurpis zapowiedział, że referat edukacji sprawdzi, jak wyglądają lekcje wf–u w szkołach powiatowych. Przeprowadzony na potrzeby obrad komisji edukacji audyt uwzględni częstotliwość dzielenia sali gimnastycznej pomiędzy poszczególne grupy (czy w trakcie lekcji wf–u z sali korzysta jedna, dwie czy też więcej grup? jak często w poszczególnych szkołach uczniowie korzystają w trakcie zajęć tylko z części sali, dzieląc ją z pozostałymi grupami? czy problem występuje przez cały rok, czy też tylko zimą, kiedy nie można realizować zajęć na dworze?).


* Mowa o szkołach ponadpodstawowych: CKZiU nr 1 Budowlanka–Gastronomik, CKZiU nr 2 Mechanika, I LO, II LO, Zespół Szkół Ekonomicznych.

Ludzie

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Cotozmieni (188.146. * .56) 04.02.2021 09:51

I co to zmieni. Skończę szkolę i dopiero będzie sala. Teraz dalej chodzimy przez Odrostradę.