Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Prawnicy uważają inaczej niż radni. Uchwała w sprawie żłobka i przedszkola w Rudach unieważniona

Prawnicy wojewody Jarosława Wieczorka stwierdzili nieważność uchwały radnych z Kuźni Raciborskiej. Chodzi o decyzję dotyczącą petycji w sprawie budowy przedszkola i żłobka w Rudach. W ocenie prawników tylko burmistrz, jako organ wykonawczy miał kompetencje, aby petycję rozstrzygnąć.

Prawnicy uważają inaczej niż radni. Uchwała w sprawie żłobka i przedszkola w Rudach unieważniona
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej (fot. arch. Nowiny.pl)

Temat budowy żłobka i przedszkola w Rudach kilkukrotnie opisywaliśmy już na łamach Nowin. Przypomnijmy, społecznicy chcą, aby w sołectwie powstała placówka, która będzie w stanie pomieścić wszystkie dzieci, które uczęszczają do tamtejszego przedszkola. Obecnie jest to niemożliwe, bo obiekt jest za mały. W efekcie część dzieci edukuje się w placówce przy ul. Raciborskiej 17. A część oddziałów utworzono w sąsiedniej szkole podstawowej. Dodatkowo chcą, aby w sołectwie powstał żłobek.

W swoich dążeniach do realizacji założenia zlecili wykonanie wizualizacji takiej inwestycji. Przygotowano dwie propozycje: wersje murowaną i modułową (ta bardziej przypadła do gustu społeczników i burmistrza Machy). Obie mieszczą osiem oddziałów przedszkolnych i cztery żłobkowe. - Podejmując już ten temat, postanowiliśmy, że musimy coś ludziom pokazać, że ta inwestycja jest możliwa - tłumaczył w rozmowie z nami Tomasz Sokołowski, przedstawiciel grupy dążącej do realizacji tego pomysłu.

W rozmowie z Nowinami nawiązywał do tematu poszukiwania działki na to zadanie. Jak tłumaczył, grupie inicjatywnej zależało, aby ta była gminna, ale przede wszystkim znajdowała się na uboczu wioski. Z dala od wzmożonego ruchu generowanego przez drogę wojewódzką nr 919, co obecnie jest sporym utrapieniem, bo przedszkole bezpośrednio sąsiaduje z tą trasą. Tak padło na ul. Brzozową.

Według szacunków społeczników inwestycja ma kosztować około 3 mln zł. Są jednak w pełni przekonani, że gminie uda zdobyć się środki zewnętrzne. - Trzeba się przede wszystkim do tego przygotować, a nasza gmina jest dobra w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - argumentował T. Sokołowski.

O co wnioskowano i co odpisano?

Społecznicy, podejmując działania na rzecz realizacji zadania, skierowali m.in. do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej petycję, w której wnioskowali o: przyjęcie przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska uchwały w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem, na działce nr 229/9 położonej w Rudach przy ul. Brzozowej. A także o przyjęcie przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska uchwały w sprawie wprowadzenia inwestycji pod tytułem „Budowa Gminnego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w Rudach” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Radni, odpowiadając na petycję w formie uchwały, zapisali w niej trzy punkty:

  1. W 2021 roku należy zlecić opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego podstawę do oszacowania kosztów inwestycji oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji w terenie.
  2. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Należy podjąć wszelkie możliwe działania w perspektywie finansowej 2021-2027 w celu pozyskania środków na budowę obiektu.
  3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała petycję i uznała ją za zasadną.

Prawnicy mówią inaczej

Z radnymi nie zgadzają się natomiast prawnicy Jarosława Wieczorka, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, uznano tę uchwałę jako niezgodną z prawem, uznając ją za nieważną.

- Uwzględnienie przez radę miejską petycji świadczy o jej merytorycznym rozpoznaniu, do czego na tym etapie postępowania nie była uprawniona. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że przedmiotem rozstrzygania przez radę miejską (jako postulat uwzględniony) była kwestia budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach. W ocenie organu nadzoru rozstrzyganie w przedmiocie wyżej wymienionych spraw nie leży w kompetencji organu stanowiącego - to jest Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, ale w kompetencjach organu wykonawczego - to jest burmistrza miasta. Petycja bowiem - jak wynika z treści uchwały i jej uzasadnienia - dotyczy inwestycji - budowy „przedszkola wraz ze żłobkiem”, a nie samego ich utworzenia w formie jednostek organizacyjnych (budżetowych) gminy - napisała w rozstrzygnięciu Iwona Andruszkiewicz, wicedyrektor Nadzoru Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dodała, że rada miejska mogłaby jedynie rozstrzygać w przedmiocie utworzenia jednostek budżetowych, którymi są żłobek i przedszkole. Skoro jednak rada miejska nie jest organem decyzyjnym w sprawie budowy i nie ma wpływu na działania innych podmiotów w tym zakresie, to tym samym nie jest władna rozpoznać petycję w tym zakresie. Iwona Andruszkiewicz podkreśliła, że w tym przypadku radni powinni przekierować petycję do właściwych organów gminy.

- Konkludując wszystkie ww. aspekty sprawy, należy stwierdzić, że Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, rozpatrując petycje w sprawie budowy przedszkola wraz ze żłobkiem, w nieprawidłowy sposób zrealizowała normę kompetencyjną z przepisu art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy o petycjach i art. 169 Konstytucji RP, czym istotnie naruszyła prawo. Mając na uwadze powyższe, wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione - dodała w rozstrzygnięciu wicedyrektor Andruszkiewicz.

Czytaj także:

Rudy chcą budowy przedszkola i żłobka 8 wiadomości, 7 komentarzy w dyskusji

Ludzie

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].