Czwartek, 23 września 2021

imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

RSS

Radni z Kuźni Raciborskiej popierają pomysł budowy żłobka i przedszkola w Rudach

14.09.2021 07:00 | 0 komentarzy | mad

Wracamy do tematu budowy żłobka i przedszkola w Rudach (gm. Kuźnia Raciborska), do czego dąży utworzona w sołectwie grupa inicjatywna. Czy oczekiwania społeczników pokrywają się ze stanowiskiem radnych i burmistrza Pawła Machy?

Radni z Kuźni Raciborskiej popierają pomysł budowy żłobka i przedszkola w Rudach
Czy i kiedy dojdzie do realizacji inwestycji? Tego nie wiadomo. Wykonano jednak pewien krok, w kierunku zmierzającym do wybudowania w Rudach żłobka i przedszkola (zdjęcie poglądowe).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Temat wraca, bo swoje zdanie wyraziła Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej w formie uchwały. Wcześniej, przez kilka miesięcy temat analizowano na obradach kilku komisji, na co z kolei uwagę zwracała grupa inicjatywna. Działacze wskazywali, że petycja powinna być rozpatrzona o wiele szybciej. Przypomnijmy, dokument trafił do kuźniańskiego urzędu w połowie kwietnia, petycję rozpatrzono pod koniec sierpnia.

Co uchwalili radni?

Jak przypominał na sesji Dominik Klimanek, sekretarz gminy, petycja była trzykrotnym tematem posiedzeń komisji skarg wniosków i petycji, a jedno ze spotkań odbyło się w towarzystwie przedstawicieli komisji: budżetu i finansów oraz oświaty, zdrowia i pomocy społecznej.

W uchwale przyjętej przez radnych zapisano trzy punkty:

  1. W 2021 roku należy zlecić opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego podstawę do oszacowania kosztów inwestycji oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji w terenie.
  2. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Należy podjąć wszelkie możliwe działania w perspektywie finansowej 2021-2027 w celu pozyskania środków na budowę obiektu.
  3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała petycję i uznała ją za zasadną.

Co na to burmistrz?

Spytaliśmy burmistrza Pawła Machę o komentarz względem uchwalonej przez radnych uchwały.

- Nie dogadaliśmy się na czas. Mamy też napięty budżet w tym roku, ponieważ kształtowaliśmy go po cenach wszystkich inwestycji, a ich toczy się naprawdę wiele. A nie jest raczej możliwe, żeby w środku roku sięgać po kredyty i wspomóc ten budżet. Jesteśmy też jeszcze przed kolejnymi przetargami, m.in. na autobus, samochód pożarniczy, będziemy jeszcze budować dwie drogi - odpowiada burmistrz Macha. Zwraca uwagę, że nad tematem będzie można się pochylić w chwili, kiedy będą tzw. spady, czyli pojawią się możliwości finansowe. - Ale w chwili, kiedy rachunek jest wielu zmiennych, gdzie nie wiadomo jak wyjdą przetargi, to byłoby to dużą nonszalancją, żeby kolejne środki przełożyć, w ten czy inni sposób - stwierdza.

Burmistrz w rozmowie z Nowinami nawiązuje do inwestycji, jakie w tym roku wykonała gmina na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy.- Dzieci są dla nas najważniejsze i, te dzieci będziemy na pewno wspierać. Jak tylko pokończą się te przetargi, usiądziemy z powrotem z komisją budżetu do cyfr i będziemy kierowali środki tam, gdzie są najbardziej niezbędne - twierdzi.

Pytamy burmistrza wprost o zapisy w uchwale przyjętej przez radnych. Czy realizacja wskazanego tam opracowania programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego podstawę do oszacowania kosztów inwestycji oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji w terenie zadzieje się w 2021 roku?

- Ja PFU zrobię, bo dyskusja trwa. Ja też zostałem zobligowany przez radę do tego. To PFU powstanie w jakimś krótkim okresie czasu i pozwoli nam oszacować wielkość przedsięwzięcia - odpowiada burmistrz Macha.

I dodaje: Na chwilę obecną dbamy oto, aby dzieci miały wygodę w tym roku szkolnym. A przyszłość pokaże, czy będziemy w stanie podjąć się tej inwestycji.

Paweł Macha przyznaje, że program funkcjonalno – użytkowy będzie przyczynkiem do dyskusji na temat realizacji inwestycji.

Co na to grupa inicjatywna?

O komentarz względem odpowiedzi udzielonej przez radnych w formie uchwały, pytamy grupę inicjatywną. Jak ją odbierają? Odpowiedzi udzielił Tomasz Sokołowski:

Opisując dwa lata naszych starań w kierunku budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach, które docelowo ma służyć mieszkańcom sołectw Rudy, Jankowice oraz Ruda Kozielska, udało nam się doprowadzić do kilku bardzo istotnych rzeczy:

  1. wskazaliśmy działkę, która ze względu na swoją bezpieczną lokalizację z dala od dróg wojewódzkich oraz odpowiednią wielkość jest optymalna do zagospodarowania jej na cel budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach. Dzięki naszej inicjatywie oraz działaniom rady miejskiej działka ta jest przekształcana w planie zagospodarowania, by w przyszłości mogła, jako działka gminna posłużyć na cel budowy przedszkola i żłobka,
  2. zleciliśmy wykonanie dwóch wstępnych projektów - wizualizacji obiektów przedszkola wraz ze żłobkiem w wariancie murowanym oraz modułowym, w celu oszacowania potencjalnych kosztów oraz określenia potrzeb lokalowych w nowym obiekcie na działce, którą wskazaliśmy,
  3. dzięki wspólnej pracy rad sołeckich oraz sołtysów sołectw Rudy, Jankowice oraz Ruda Kozielska, udało się na zebraniach wielskich podjąć stosowne uchwały popierające budowę gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach,
  4. finalnie złożyliśmy do rady miejskiej petycję w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach podpisaną przez prawie 670 mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska,
  5. jako grupa inicjatywna uczestniczyliśmy we wszystkich posiedzeniach Komisji Skarg Wniosków i Petycji, jakie odbyły się w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach, podczas których przedstawialiśmy argumentację przemawiającą za budową nowego obiektu, co w rezultacie doprowadziło do podjęcia w dniu 27 sierpnia br. Przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej Uchwały nr XXXVII/302/2021 uznającej petycję w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach za zasadną.

Uznanie przez radę miejską petycji za zasadną przyjmujemy z wielkim zadowoleniem. Fakt ten wprost potwierdza celowość i racjonalność wszystkich podnoszonych przez nas i zawartych w niej kwestii.

Jest to jednak dopiero początek drogi do celu. Jak już wiadomo, burmistrz Paweł Macha podczas prac komisji zadeklarował, że zleci w 2021 roku wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego służącego do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych związanych z budową gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach. W tej sprawie widzimy również swoją rolę oraz pole do działań grona pedagogicznego obecnego przedszkola wraz z przedstawicielami urzędu miasta w celu wspólnego ustalenia potrzeb nowej placówki zarówno pod kątem liczby oddziałów jak i ich rozmieszczenia. Można skorzystać ze zleconych przez nas koncepcji nowego obiektu, jesteśmy otwarci na współpracę. Co do samej petycji, przed radą miejską stoi jeszcze wprowadzenie jej głównych zapisów, tj.:

  1. Przyjęcie przez Radę Miejską Kuźni Raciborskiej uchwały w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach, na działce nr 229/9 położonej w Rudach, przy ul. Brzozowej,
  2. Przyjęcie przez Radę Miejską Kuźni Raciborskiej uchwały w sprawie wprowadzenia inwestycji pod tytułem „Budowa Gminnego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w Rudach” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Podjęcie tych uchwał umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne. W tej sprawie droga jest już otwarta, ponieważ środki pochodzące z nowego rozdania unijnego na lata 2021-2027 są dedykowane również w kierunku budowy nowych placówek opiekuńczych. Krajowy Plan Odbudowy w rozdziale inwestycji A4.1.2. wprost wskazuje samorządom możliwość pozyskania dofinansowania do budowy obiektów z programu „Maluch+”. Jako przykład podać możemy Racibórz, który otrzymał dofinansowanie do budowy żłobka publicznego w kwocie przekraczającej 3,3 mln zł.

Mieszkańcy naszej gminy oczekują budowy nowej placówki, która zapewni kompleksową opiekę nad dziećmi od pierwszego roku życia i tym samym da rodzinom stabilizację, umożliwi rozwój oraz możliwość łączenia życia rodzinnego z realizacją aspiracji zawodowych rodziców.

Jak to z tą inwestycją jest?

Szeroko o dążeniu grupy inicjatywnej pisaliśmy kilka miesięcy temu w artykułach: W Rudach mówi się o potrzebie wybudowania przedszkola i żłobka. Jaki plan mają w sołectwie? i Burmistrz Paweł Macha o budowie przedszkola i żłobka w Rudach: inwestycja jest możliwa, ale potrzebne jest finansowanie zewnętrzne.

Przypomnijmy, społecznicy chcą, aby w sołectwie powstała placówka, która będzie w stanie pomieścić wszystkie dzieci, które uczęszczają do tamtejszego przedszkola. Obecnie jest to niemożliwe, bo obiekt jest za mały. W efekcie część dzieci edukuje się w placówce przy ul. Raciborskiej 17. A część oddziałów utworzono w sąsiedniej szkole podstawowej. Dodatkowo chcą, aby w sołectwie powstał żłobek.

W swoich dążeniach do realizacji założenia zlecili wykonanie wizualizacji takiej inwestycji. Przygotowano dwie propozycje: wersja murowana i modułowa (ta bardziej przypadła do gustu społeczników i burmistrza Machy). Obie mieszczą osiem oddziałów przedszkolnych i cztery żłobkowe. - Podejmując już ten temat, postanowiliśmy, że musimy coś ludziom pokazać, że ta inwestycja jest możliwa - tłumaczył w rozmowie z nami Tomasz Sokołowski.

W rozmowie z Nowinami nawiązywał do tematu poszukiwania działki na to zadanie. Jak tłumaczył, grupie inicjatywnej zależało, aby ta była gminna, ale przede wszystkim znajdowała się na uboczu wioski. Z dala od wzmożonego ruchu generowanego przez drogę wojewódzką nr 919, co obecnie jest sporym utrapieniem, bo obecne przedszkole bezpośrednio sąsiaduje z tą trasą. Tak padło na ul. Brzozową.

Według szacunków społeczników inwestycja ma kosztować około 3 mln zł. Są jednak w pełni przekonani, że gminie uda zdobyć się środki zewnętrzne. - Trzeba się przede wszystkim do tego przygotować, a nasza gmina jest dobra w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - argumentował T. Sokołowski.

Dawid Machecki

Ludzie:

Dominik Klimanek

Dominik Klimanek

Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.