Wtorek, 20 kwietnia 2021

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

39-latek na czele rady

27.11.2018 00:00 red

20 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej Kuźni Raciborskiej. Obrady otworzył radny–senior Ernest Drazik.

– Dla lokalnej społeczności to wielka chwila. Badania przeprowadzone przez Muzeum Historii Polski wskazują, że to właśnie wynik wyborów samorządowych ma największy wpływ na życie zwykłych ludzi – mówił Wojciech Gdesz z gminnej komisji wyborczej. Następnie wspólnie z Marcinem Gałuszką–Biernackim, wręczył poszczególnym radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejno radni przyjęli ślubowanie.

Na przewodniczącego rady zgłoszono jednego kandydata, 39–letniego kuźnianina Radosława Kasprzyka (KWW Gmina dla mieszkańców), został też poparty większością głosów (10 za, 4 wstrzymujące się, 1 nieważny). Jego zastępcą został 48–letni turzanin, Gerard Depta, startujący z list KWW Gmina dla mieszkańców (9 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się).

Ślubowanie złożył również burmistrz Paweł Macha, który w wyborach samorządowych zdobył 63.31–procentowe poparcie (2 502 głosów), startował z list KWW Gmina dla Mieszkańców. O fotel burmistrza starała się też Sabina Chroboczek–Wierzchowska, ówczesna przewodnicząca rady uzyskała 1 450 głosów (36.69 proc.), startowała z KWW Nasza Gmina Wspólnym Domem. P. Macha ma w radzie większość.

W skład Rady Miejskiej Kuźni Raciborskiej wchodzą: Mariola Wajda, Radosław Kasprzyk, Maciej Kriwienok, Grażyna Tokarska, Elżbieta Kozłowska, Ilona Wróbel, Gerard Depta, Adrian Juraszek, Marcin Czerniej, Henryk Wrzosok, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk, Manfred Wrona, Gerard Hanusek, Ernest Drazik.

(mad)

  • Numer: 48 (1380)
  • Data wydania: 27.11.18
Czytaj e-gazetę