Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Krzyżanowice z nowym wicewójtem

27.11.2018 00:00 red

Radni z Krzyżanowic 20 listopada na pierwszej sesji nowej kadencji dokonali wyboru przewodniczącego rady, zastępcy oraz składów poszczególnych komisji. Wiadomo również kto, obejmie stery po Grzegorzu Swobodzie, dotychczasowym wicewójcie, który został powołany na stanowisko starosty raciborskiego.

Radni po otrzymaniu aktów mianowania i złożeniu ślubowania przeszli do wyboru przewodniczącego rady, którym ponownie został Jan Chrzibek. 68–letni tworkowianin startujący z KWW Grzegorza Utrackiego nie miał konkurentów. Na jego zastępczynię wybrano Beatę Płaczek, 52–letnię rudyszwałdziankę (KWW Grzegorza Utrackiego). Jej kontrkandydatką była natomiast 49–letnia bolesławianka Barbara Szymczyna, która startowała z list KWW Mieszkańców Gminy Krzyżanowice.

W trakcie obrad Grzegorz Utracki otrzymał zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta i złożył ślubowanie.

Przypomnijmy, w wyborach startował ze swojego komitetu i otrzymał 2648 głosy, jego kontrkandydat Adam Smyczek (KWW Mieszkańców Gminy Krzyżanowice) uzyskał 1591 głosów. G. Utracki wprowadził do rady dziesięciu radnych.

Podczas wtorkowego posiedzenia ukonstytuowały się również komisje stałe:

• Komisja Rewizyjna: Roman Cwik (przewodniczący), Małgorzata Janda, Piotr Minkina, Izabela Topa, Barbara Szymczyna.

• Komisja Finansów i Rozwoju Gminy: Roman Kaczor (przewodniczący), Andrzej Bulenda, Roman Cwik, Oliwer Huptaś, Hubert Fichna, Beata Płaczek.

• Komisja ds. Gospodarczych: Józef Staś (przewodniczący), Andrzej Bulenda, Walter Bożek, Brunon Chrzibek, Hubert Fichna, Barbara Szymczyna, Walter Witeczek.

• Komisja ds. Społecznych: Piotr Minkina (przewodni

czący), Małgorzata Janda, Brunon Chrzibek, Artur Nawrocki, Izabela Topa, Beata Płaczek, Oliwer Huptaś.

• Komisja skarg wniosków i petycji: Walter Witeczek (przewodniczący), Artur Nawrocki, Roman Kaczor, Walter Bożek, Józef Staś.

• Nową Radę Gminy Krzyżanowice tworzą: Małgorzata Janda, Andrzej Bulenda, Oliwer Huptaś, Brunon Chrzibek, Józef Staś, Hubert Fichna, Walter Bożek, Roman Cwik, Walter Witeczek,

Barbara Szymczyna, Roman Kaczor, Izabela Topa, Piotr Minkina, Beata Płaczek i Artur Nawrocki.

Nowy wicewójt

Gmina przedstawiła również nowego wicewójta, który zajął miejsce po 37–letnim Grzegorzu Swobodzie. Ten został powołany na stanowisko starosty, czyli zastąpi Ryszarda Winiarskiego. Następcą G. Swobody został 59–letni Wolfgang Kroczek, dotychczasowy kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, długoletni pracownik Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Decyzję w tej sprawie podjęto 20 listopada. W. Kroczek zajmuje się tymi samymi zadaniami co jego poprzednik, będzie sprawował pieczę nad Referatem Gospodarki Przestrzennej i Referatem Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

(mad)

  • Numer: 48 (1380)
  • Data wydania: 27.11.18
Czytaj e-gazetę