Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.
Numer: 9 (1033) Data wydania: 28.02.12

Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

Nazwa miejscowości Rudnik nawiązuje do istniejących tu w średniowieczu kopalń rudy darniowej i do ziemi, którą ludzie nazywali rudawką. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1302 r. jako uposażenie księcia Przemysława oraz z rejestru świętopietrza (1447 r.) w ramach archiprezbiteratu raciborskiego. 

Patronat sprawowali bożogrobcy z prepozytury św. Piotra i Pawła w Raciborzu. Rudnik wpierw był częścią parafii św. Mikołaja na Starej Wsi, a potem filią Makowa. Na stałe duszpasterz zamieszkał tu w 1820 r. W swoich dziejach Rudnik był m.in. świadkiem przejścia wojsk króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń z odsieczą przeciw Turkom. 

Kościół i duszpasterze 

Pierwszy drewniany kościół był wzniesiony z woli księcia Przemysława w latach 1293 – 1300, a konsekrowany w 1303 r. przez bpa Mikołaja. Budowę murowanej świątyni, w stylu neogotyckim, prowadzono w latach 1892 – 1893 r. Swoją konsekrację miał w 1916 r., a dokonał jej bp Karol Augustin z Wrocławia. W czasie wojny zniszczony i sprofanowany przez armię radziecką był po wojnie wielokrotnie remontowany. Ostatni poważniejszy remont, z całkowitą wymianą dachu kościoła miał miejsce w 1984 roku. W uposażeniu kościoła, oprócz obrazów z XVII i XVIII w., monstrancji, kielichów i relikwiarzy jest zespół ołtarzy oraz witraż bożonarodzeniowy z pracowni w Bawarii (XVIII / XIX w).

Historię duszpasterstwa w Rudniku tworzyli wpierw kanonicy z zakonu bożogrobców. Ostatnim kanonikiem w Rudniku był ks. Józef Gizler. Potem znani duszpasterze z prezbiterium wrocławskiego (m.in.: ks. Walenty Wiszkoni, ks. Karol Weckert, ks. Anzelm Hrabak, ks. Otto Pfleger). Następnie przez ponad 50 lat duszpasterstwo prowadzili ojcowie z zakonu kanoników regularnych laterańskich, CRL (m.in.: ks. Bruno Panus, ks. Marian Dudzik, ks. Feliks Mleczko, z ostatnim ks. Zdzisławem Siutą). Nie sposób nie docenić pracy wielu kapłanów dla duchowego i materialnego dobra parafii. 

Od 2006 roku posługę w Rudniku sprawują kapłani diecezji opolskiej.

– Z naszej parafii pochodzi m.in: abp Józef Feliks Gawlina (1892 – 1964) ur. w Strzybniku – opiekun Polaków na emigracji, biskup Wojsk Polowych, pochowany na cmentarzu Monte Cassino. On też został patronem naszej szkoły, która uroczyście w maju, we współpracy z gronem nauczycielskim, dziećmi oraz gminą, organizuje dzień patrona szkoły – opowiada proboszcz Spallek. 

– Z pamiątek po arcybiskupie warto odnotować dwa kielichy mszalne, osobiście przekazane dla parafii. Na cmentarzu parafialnym jest grób rodziców arcybiskupa oraz tablica poświęcona jego pamięci w kościele i na grobie rodzinnym. W tym roku przypada jego 120 rocznica urodzin a za dwa lata 50 rocznica śmierci – przygotowujemy się do tych uroczystości. Dumni jesteśmy też z parafianina ks. Gerarda Strzeduły – wieloletniego kanclerza kurii w Opolu, który spoczywa na cmentarzu parafialnym – dodaje. 

Parafia dzisiaj

Parafię dziś tworzą miejscowości: Rudnik, Strzybnik, część dzielnicy Racibórz – Miedonia oraz Czerwięcice. Parafian jest tu około 1250. 

W prafii działają grupy: rada parafialna, ministranci i lektorzy, Dzieci Maryi, parafialne i szkolne koło Caritas oraz 14 Róż Różańcowych, a wspólnoty: DFK, strażaków, górników i koła gospodyń wiejskich – uzupełniają życie parafialne. W liturgii wspomagają księdza najbliżsi współpracownicy: szafarz: Michał Kobylak, kościelny: Marian Żok (z talentem dekoracyjnym i florystycznym) oraz organiści:  dr Jerzy Hanslik z synem Cezarym i Regina Haslik, która od niedawna prowadzi chór parafialny. 

Oprócz cotygodniowej gazetki parafialnej „Głos św. Katarzyny”, ukazuje się raz w miesiącu gazetka dla dzieci „Katarzynka”. 

– Staram się zachęcać parafian do pielgrzymowania. Dotąd  w latach 2007 – 2012 udało się zorganizować pielgrzymki: na Litwę, do Francji, Włoch i Ziemi Świętej. Nie zapominamy też o sanktuariach oraz o pięknych turystycznie miastach i okolicach w naszym kraju. Z przyjściem do parafii Rudnik przypadło mi też organizowanie Pieszej Pielgrzymki z Raciborza ma Jasną Górę. W niej mają swój udział  i pomoc parafianie: Dariusz Multaniak i Łukasz Kretek – kierowcy oraz parafianie którzy wraz z siostrami z Annuntiaty pomagają przygotować dla pielgrzymów posiłek w dwa dni pielgrzymkowe – relacjonuje ks. Piotr Spallek.

– Chcemy też w parafii wykorzystać otoczenie kościoła oraz plebanii, gdzie wkomponowane w ogród plebanijny: figura NMP z Lourdes, skarpa z kamieni oraz scena, gromadzą parafian na nabożeństwach majowych i czuwaniach fatimskich oraz festynach. Pragnę przez festyny: rodzinny w maju, dla seniorów w lipcu oraz dożynkowy w sierpniu zjednoczyć parafian. Bo choć parafia się powiększa to wielu nowo przybyłym trudno jeszcze się zintegrować z miejscową ludnością. 

Doceniam i podziwiam wielki wkład parafian w bieżące utrzymanie przeprowadzanych remontów oraz dbałość o groby na cmentarzach w parafii – dodaje ks. Piotr.

Remonty

Każdego roku w parafii przeprowadzane są najpotrzebniejsze remonty. W 2007 roku był nim nowy chodnik na cmentarzu parafialnym i nowe ogrodzenia cmentarza w Czerwięcicach. W 2008 r. – remont kapitalny plebanii, w 2009 – remont witraży w kościele rudnickim, w 2010 r. – remont kaplicy w Czerwięcicach, a w 2011 roku – remont zewnętrznej elewacji kościoła w Rudniku. 

Obecnie trwają remonty: kaplicy cmentarnej w Rudniku, a w Strzybniku: remont kapliczki i prace nad upamiętnieniem i zagospodarowanie domu rodzinnego abpa J. Gawliny. Wszystkie prace udaje się przeprowadzić dzięki ofiarności parafian. 

Msze święte, nabożeństwa, odpust i kiermasz

Porządek mszy św.: sobota o godz. 17.00, niedziela o godz. 7.30, 9.00 (Czerwięcice-filia, 10.30, 14.30 (nieszpory)  

W parafii przed każdą mszą świętą odmawiany jest różaniec, śpiewane są godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W tygodniu wierni żywo praktykują nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i MB Nieustającej Pomocy. Przyjęły się też niedawno wprowadzone nabożeństwa ku czci świętych min.: do Archaniołów i Aniołów Stróżów w intencji młodego pokolenia; do św. Katarzyny Aleksandryjskiej patronki kościoła oraz ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

W parafii do dziś odbywają są tradycyjne procesje z okazji Dni Krzyżowych (w każdej miejscowości), ku czci św. Floriana i Jana Nepomucena oraz Droga Krzyżowa w Wielką Środę ulicami parafii. Procesja Bożego Ciała z majestatycznie robionymi chodnikami (przy użyciu różnych materiałów i technik) budzi radość i podziw dla parafian. – Tak różnorodny kult świętych uważam za wielkie bogactwo, które chcemy wspólnie pielęgnować i nim się wewnętrznie wzmacniać – mówi ks. proboszcz. 

Odpust parafialny ku czci św. Katarzyny obchodzony jest w listopadzie (tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla) poprzedza go niedziela kiermaszowa, a w tygodniu m.in: dzień modlitw o nowe powołania (gośćmi są wtedy siostry z różnych zgromadzeń zakonnych), dzień modlitw w intencji zmarłych oraz byłych parafian oraz triduum ku czci św. naszej patronki. 

Ksiądz proboszcz Piotr Spallek 

Jest obecnym proboszczem. Urodził się 1 sierpnia 1969 r. w Prudniku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. Jako wikary pracował w parafiach Gościęcin, Opole – Gosławice, Nysa. Od 2006 roku jest proboszczem w Rudniku. Proboszcz podkreśla pobożność i ofiarność swoich wiernych oraz ich zrozumienie dla jego wielu nowych inicjatyw. – Widzę na wielu płaszczyznach zaangażowanie Parafian, którzy czują się współodpowiedzialni za życie duchowe i materialne kościoła i parafii. Zwyczaje stare i dobre zachować, a nowe i pożyteczne cierpliwie wprowadzać. Taką wizją się kieruję w duszpasterstwie – mówi ks. Spallek.

Marcin Wojnarowski