Czwartek, 20 lutego 2020

imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

RSS

Klima oburzony na Nowiny

01.12.2017 12:30 | 4 komentarze | web

Pragnę wyrazić swój sprzeciw na zawarte w artykule red. Bożydara Nosacza (pt.: Lans na cmentarzu, który ukazał się w Waszej gazecie 14 listopada 2017 roku) oszczerstwa, kalumnie i kłamstwa o mojej aktywności w Radzie Miasta Racibórz. Proszę o udzielenie mi wyjaśnień dlaczego redakcja dopuszcza tego rodzaju „twórczość” do opinii publicznej niszcząc radnego, jego rodzinę, Radę Miasta i cały samorząd terytorialny? Oczekuję wyjaśnień jaki był cel tego artykułu? Z jakich powodów został napisany? Na czyje zapotrzebowanie i na jaki efekt liczono oraz kim jest pan Bożydar Nosacz?

Klima oburzony na Nowiny
Radny miejski Piotr Klima wziął udział w zakopaniu kapsuły czasu - projektu, który zainicjowały Nowiny Raciborskie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Artykuł ten umieszczony w najbardziej poczytnym miejscu na stronie 2, jest niezwykle napastliwy, perfidny i kłamliwy oraz pełen chamskich określeń i epitetów.

Myślę, że wobec autora powinny zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe oraz karne. Nie wyobrażam sobie, aby redakcja nadal korzystała z jego haniebnych usług.

Uważam, że chcieliście osiągnąć swój cel – całkowicie zniszczyć dotychczasowy bardzo dobry wizerunek radnego.

Sam tytuł artykułu „Lans na cmentarzu” jest chamskim sformułowaniem. Dla wielu czytelników słowo „lans” jest nieznane. Wypadałoby, aby redakcja posługiwała się językiem polskim, a nie ulicznymi określeniami znanymi części młodzieży.

Pragnę przypomnieć kilka faktów i ustosunkować się do zawartych w artykule myśli p.Nosacza. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki 19 października złożyłem wniosek, aby zorganizować 1 i 2 listopada (i kontynuować ją w latach kolejnych) kwestę na raciborskich cmentarzach (wzorem innych miast, m.in. na Powązkach w Warszawie czy w Kuźni Raciborskiej) w celu zebrania pieniędzy z przeznaczeniem na renowację raciborskich nekropolii szczególnie tych, które są miejscem wiecznego spoczynku wybitnych i zasłużonych raciborzan, czy też mają duże walory historyczne i artystyczne. Zaproponowałem, aby kwestowali chętni obecni i byli radni oraz pracownicy urzędu miasta. Wniosek ten powtórzyłem na sesji rady miasta 25 października. Zwróciłem uwagę, że taka akcja może dać wiele korzyści:

• kwestujący mają okazję lepiej poznać stan obecny i potrzeby w tym zakresie, podejmować stosowane decyzje w sprawie renowacji szczególnie zapomnianych i zaniedbanych nekropolii oraz pomników, jak np. „Piety” na cmentarzu przy ul. Głubczyckiej

• odwiedzając cmentarze chętnie wrzucą do puszek pieniądze kwestującym, którzy są znani i pełnią ważne funkcje społeczne, odpowiedzialnych za miasto. Byłaby to też okazja do osobistego poznania radnych.

• akcja byłaby dobrym przykładem do organizacji podobnych w kolejnych latach


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.

Ludzie:

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz