Więcej miejsc niż chętnych, czyli problemy z zapełnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy

Zainteresowanie ŚDS-em było tak duże, że obawiano się, czy będzie dość miejsc dla wszystkich chętnych. Tymczasem po powstaniu ŚDS-u chętnych brak... Wśród powodów wymienia się plotki o opłatach za korzystanie z ŚDS-u.

Więcej miejsc niż chętnych, czyli problemy z zapełnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy
Na zdj. Magdalena Procajło, prezes zarządu Stowarzyszenia "DOM".

Choć do działającego przy ul. Grzonki w Raciborzu Środowiskowego Domu Samopomocy (typu B) może uczęszczać 35 podopiecznych, to do tej pory udało się obsadzić zaledwie 11 miejsc. Prowadzące ŚDS Stowarzyszenie DOM dwoi się i troi, aby zmienić ten stan rzeczy. - Naszym celem jest, by uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach naszego Domu przyczyniło się do wzrostu jakości ich dotychczasowego życia, jak również życia ich rodzin - mówi Magdalena Procajło, prezes Stowarzyszenia DOM.

Do głównych przeszkód, które tamują napływ osób do ŚDS-u należy zaliczyć barierę transportu (ŚDS nie zapewnia transportu uczestników) oraz... krążące po powiecie raciborskim plotki o tym, że za pobyt w ośrodku trzeba płacić.

Wicestarosta Andrzej Chroboczek dementuje te ostatnie. - Płacą, ale tylko te osoby, które przekraczają kryterium dochodowe - mówi. - Koszt uczestnictwa w zajęciach jest obliczany indywidualnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu i nie przekracza 110 zł. - dodaje M. Procajło. Tę skrajną wartość płaci zaledwie jeden z uczestników zajęć w ŚDS, są też tacy, którzy są całkowicie zwolnieni z opłat*.

Problem leży również po stronie innych ośrodków i instytucji, które zajmują się osobami upośledzonymi. - Za każdym uczestnikiem idą pieniądze... - zauważył w czasie poniedziałkowego posiedzenia powiatowej komisji zdrowia radny Władysław Gumieniak. Stąd wniosek radnych, że prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowej i Caritas celowo nie kierują do ŚDS-u osób, które powinny tu trafić. - WTZ powinien zrobić selekcję i osoby, których stopień upośledzenia wyklucza możliwość ich aktywizacji na rynek pracy, powinny trafić właśnie tutaj - zauważył wicestarosta Chroboczek.

Zarząd prowadzącego ŚDS stowarzyszenia nie załamuje jednak rąk i liczy, że z czasem uda się zapewnić całkowite obłożenie dostępnych w placówce miejsc. - Jeśli w grudniu nie będziemy mieli 20 uczestników, to zastanowimy się nad zmianą kwalifikacji części miejsc na te dla osób z upośledzeniem typu A i C - dodała M. Procajło. Na zakończenie posiedzenia komisji radni sformułowali wniosek o zorganizowaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy spotkania informacyjnego dla pracowników działających w powiecie raciborskim ośrodków pomocy społecznej.

*Z ustawy o pomocy społecznej z 24 marca 2004 roku wynika, że odpłatność miesięczną za usługi świadoczne w ośrodkach wsparcia (w tym środowiskowych domach samopomocy) ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie w przypadkach, gdy dochody te przekraczają 250% aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego.

W przypadku dochodu na członka rodziny kryterium wynosi 1140 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1355 zł. Jeżeli wspomniany dochód jest wyższy od wymienionych wyżej kryteriów dochodowych, wówczas za korzystanie z ośrodków wsparcia nalicza się opłatę, która wynosi 5% z różnicy rzeczywistego dochodu (na członka rodziny/osoby samotnie gospodarującej) i kryterium dochodowego.


Środowiskowy Dom Samopomocy (typu B) jest zadaniem realizowanym na zlecenie Powiatu Raciborskiego przez stowarzyszenie na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych DOM. Działania Domu mieszczą się w obszarze pomocy połecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Działalność placówki reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 i w całości finansowana jest ze środkó pochodzących od Wojewody Śląskiego (w wysokości 1110 zł miesięcznie na 1 uczestnika).

ŚDS rozpoczął swą działalność w styczniu tego roku i od tej pory prowadzi nabór uczestników do ośrodka, który przeznaczony jest dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu raciborskiego.

Oferta Domu skierowana jest głównie do osób po 18 roku życia, które ukończyły edukację specjalną, a nie są w stanie podjąć pracy, jak również do osób przebywających pod długotrwałą opieką rodzin, które są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ŚDS opracowanych zostało 9 modeli różnych treningów (trening umiejętności praktycznych, kulinarny, higieny, gospodarowania własnym budżetem, itd.), które stopniowo wdrażają naukę umiejętności koniecznych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Ludzie

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Władysław Gumieniak

Radny powiatu raciborskiego.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].