Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

GMINA RUDNIK – NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z OSTATNIEJ KADENCJI

W kończącej się kadencji 2018-2024 najważniejsze inwestycje w Gminie Rudnik realizowane zostały w ramach zadań własnych dotyczących głównie infrastruktury, oświaty, ochrony środowiska, a także ochrony przeciwpożarowej czy integracji społecznej. Na wszystkie realizowane przedsięwzięcia gmina skutecznie pozyskała dofinansowania zarówno krajowe jak i unijne.

GMINA RUDNIK – NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z OSTATNIEJ KADENCJI

MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

W latach 2019-2024 przeprowadzono wiele inwestycji infrastrukturalnych, w tym poprawiono jakość dróg gminnych, co usprawniło komunikację oraz zwiększyło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W budżecie na lata 2019-2023 przeznaczono środki finansowe na remont i modernizację dróg kwotę ponad 7,9 mln zł. (okres 4 lat), zaś w latach 2024-2025 (okres 2 lat) głównie dzięki pozyskanym promesom z Polskiego Ładu zaangażowane zostały rekordowe w historii gminnego budżetu środki w wysokości 8,1 mln zł. Obecnie realizowane są 32 odcinki dróg gminnych podzielone na dwa odrębne zadania:

 • Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik - zadanie obecnie w trakcie realizacji, modernizacji poddane zostanie 16 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4018 mb. Planowe zakończenie prac w 2024 roku. Pozyskana w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota dofinansowania – 1.792.796,00 zł. wartość całkowita 1.898.715,26 zł.
 • „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp” – inwestycja związana z modernizacją 16 odcinków dróg o łącznej długości 6653 mb na terenie gminy Rudnik. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.465.000,00 zł, wartość całkowita zadania po przetargu – 5.498.100,00 zł. Realizacja potrwa do 2025 roku.
 • Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik - zadanie w trakcie budowy, planowe zakończenie w roku 2024. Pozyskana kwota dofinansowania – 1.170.000,00 zł. Zadanie realizowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa nowego oświetlenia - osiedle Rudnik.

OCHRONA ŚRODOWISKA I ENERGIA ODNAWIALNA

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku”, całkowita wartość zadania 1.184.210,98 zł, otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych 840.131,16 zł.

PSZOK dla mieszkańców Gminy Rudnik.

 • OZE – fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej – projekt obejmował montaż 10 instalacji do produkcji energii elektrycznej. Instalacje zamontowano na budynkach stanowiących własność Gminy Rudnik, t.j.: Urząd Gminy Rudnik, budynek biurowo-mieszkalny – ZWiUK, GOPS, hala sportowa przy ZSP w Rudniku, Szkoła Podstawowa w Rudniku, sala gimnastyczna przy ZSP w Grzegorzowicach, Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach, Przedszkole w Brzeźnicy, Ośrodek Zdrowia w Rudniku i Łubowicach. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 708.795,84 zł, wsparcie środkami UE – 489.002,27 zł, wkład własny gminy – 219.793,57 zł.

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.

 • Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w latach 2022 – 2023r. zrealizowano projekt skierowany dla mieszkańców gminy, związany z montażem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw mieszkalnych. Dofinansowanie dla mieszkańców wynosiło 85% kosztów kwalifikowalnych z kwoty netto.
 • Likwidacja azbestu – pozyskano dofinansowanie unijne na realizację zadania p.n.: - „Likwidacja azbestu w Gminie Rudnik”. w wyniku otwartego naboru do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 71 gospodarstw domowych gdzie połacie dachowe zawierają wyroby azbestowe, w tym: 46 budynków gospodarczych, 11 budynków mieszkalnych oraz 14 obiektów, na których składowany był azbest. Wysokość grantu dla zadania polegającego na likwidacji azbestu wynosiła do 5.000 zł, dla zadania polegającego na odtworzeniu pokrycia dachowego do 15.000 zł na budynek gospodarczy oraz do 25.000 zł na budynek mieszkalny. . Koszt zadania 848.014,43 zł, w tym dofinansowanie środkami finansowymi UE 831.514,24 zł.

Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu - całkowita wartość zadania 1.367.157,73 zł, dofinansowanie z środków unijnych 686.155,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 215.998,69 zł.
 • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Ponięcicach - inwestycja została sfinansowana z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Do nowej biologicznej oczyszczalni ścieków, podłączono 30 mieszkań z 8 już istniejących przyłączy. Koszt projektu: 456.618,90 zł na który składa się dofinansowanie w wysokości 165.666,00 zł oraz wkład własny w wysokości 290 952,90 zł.

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Ponięcicach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 • Przedszkole Rudnik - adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku na nowe przedszkole - koszt robót: 944.328,87 zł, pozyskano dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych w kwocie 531.377,00 zł, wkład gminy 462.951,87 zł.

Nowe przedszkole w Rudniku.

 • Przedszkole Brzeźnica - „Adaptacja budynku przedszkolnego w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i potrzeby integrujące społeczność lokalną” – inwestycja w trakcie realizacji, polegająca na adaptacji budynku na dwuoddziałowe przedszkole z wydzieleniem pomieszczeń i infrastruktury na potrzeby integrujące lokalna społeczność. Otwarcie z nowym rokiem szkolnym 2024/2025. Planowana wartość całkowita zadania to 2.571.600,00 zł. Na ten cel pozyskano kwotę dofinansowania w wysokości 1.764.000,00 zł.
 • „Zielone Pracownie” – w ramach przeprowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu pn. „Zielona Pracownia” ZSP w Rudniku oraz ZSP w Grzegorzowicach złożyły projekty szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno-fizycznych i zdobyły dofinansowanie w wysokości 96.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 120.000 zł.
 • Pracownia komputerowa w ZSP w Rudniku - Pozyskano środki z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowej pracowni informatycznej w ZSP w Rudniku – 10.000,00 zł.

Wyposażenie pracowni informatycznej w ZSP w Rudniku.

 • Pracownia nauki języka obcego w ZSP w Grzegorzowicach – środki pozyskano z firmy HENKEL Sp. Z o.o. w Raciborzu w wysokości 2.500 Euro.
 • Remonty kuchni szkolnych w ZSP Rudnik i ZSP Grzegorzowice - w ramach rządowego programu „Posiłek w Szkole i w Domu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 101.754,80 zł, wartość całkowita to 142.938,86 zł.

Remont kuchni w ZSP w Grzegorzowicach.

 • Aktywne tablice dla ZSP Rudnik i ZSP Grzegorzowice – pozyskano na ten cel 76.999,99 zł z rządowego programu „Aktywna tablica”, zaś całkowita wartość zadania wyniosła 96.249,99 zł.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kolejne gminne jednostki OSP wzbogaciły się o nowe wozy strażackie, m.in. OSP Strzybnik, OSP Sławików i OSP Modzurów.

 • Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Strzybnik maki KAMAZ – całkowita wartość zadania 787.460,50 zł,
 • Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Sławików marki RENAULT - koszt zakupu 120.671,00 zł.
 • Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Modzurów marki VOLVO. Zakupione wozy strażackie dla OSP Modzurów, Sławików i Strzybnik.

Wozy strażackie.

Zakup sprzętu strażackiego - pozyskano dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości na zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków ochotników z gminnych jednostek OSP o łącznej wartości 183.224,51 zł.

INTEGRACJA SPOŁECZNA

„Utworzenie Klubu SENIOR+" - na ten cel zaadaptowano pomieszczenia w budynku należącym do gminy, gdzie wybudowano salę spotkań, kuchnię, sanitariaty oraz grotę solną. Całkowita wartość zadania 163.858,83 zł -dofinansowane z budżetu państwa 81.122,50 zł, wkład własny gminy 82.736,33 zł.

Otwarcie Klubu Seniora w Rudniku.

BUS DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach programu „Transport bez Barier” Gmina Rudnik organizuje przewóz w obrębie administracyjnym gminy do instytucji tj.: ośrodki zdrowia, urząd gminy, GOPS, Klub Seniora dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności. Wartość całkowita projektu – 239.860,00 zł z czego 135 000,00 zł pozyskała gmina z PFRON.

Zakup busa do przewozu osób ze środków pozyskanych z PFRON-u we współpracy z Powiatem Raciborskim.

Więcej informacji na temat inwestycji prowadzonych na terenie gminy Rudnik znaleźć można na stronie internetowej gminy http://www.gmina-rudnik.pl/ w zakładce inwestycje w kadencji 2018-2024.

Tekst sponsorowany

Kliknij i zobacz cały raport specjalny >>>

Powyższa prezentacja ukazała się w ramach specjalnego raportu “Liderzy inwestycji i innowacji” przygotowanego i wydanego w lutym 2024 w nakładzie 37 tys. szt. przez Wydawnictwo Nowiny.

Kliknij i zobacz cały raport specjalny >>>

Ludzie

Piotr Rybka

Wójt gminy Rudnik.