Radny Frączek boi się cyrku za 21 milionów. "To jest jakaś granda"

Ryszard Frączek z rady powiatu, któremu wspólnie z Szymonem Bolikiem zależy, aby wejść do grona eksperckiego ustalającego zawartość prezentacji multimedialnej w powstającym Muzeum Piastów na Zamku, domagał się na marcowej sesji szczegółów tego projektu. Wicestarościna Ewa Lewandowska odparła, że jak tylko będzie wiedza, którą można się podzielić, to radni dowiedzą się w pierwszej kolejności.

Radny Frączek boi się cyrku za 21 milionów. "To jest jakaś granda"
Ryszard Frączek przyznał na sesji, że czuje się jakby ktoś budował dom i nie wiedział jak on będzie funkcjonował.

O pracach grupy historyków związanych z przebudową słodowni na Zamku Piastowskim mówił na sesji wicestarosta Marek Kurpis. To sprowokowało radnego Ryszarda Frączka z Oblicz, by zapytać go: co tam będzie konkretnie. - Ja pytam kogo się da, czego te multimedia będą dotyczyły? Bo ja nie wiem. Chyba nie jest tak, że my tylko wydajemy pieniądze i klepiemy uchwały? Proszę zaprosić kierownika firmy która szykuje multimedia, żeby przedstawił co tam będzie - zawnioskował do zarządu powiatu Frączek.

- Żeby tam nie było cyrku za 21 mln zł. Myśmy w sumieniu za tym głosowali i ponosimy odpowiedzialność - zaznaczył Frączek.

Ewa Lewandowska etatowy członek zarządu powiatu odpowiedziała, że oczekuje na sali obrad rady powiatu pewnej powagi tego co jest tam realizowane. Jej zdaniem słowa radnego o cyrku multimedialnym są obraźliwe dla firmy, jaka przyjęła zlecenie z Powiatu (Adventure Multimedialne Muzea). Wicestarościna wskazała, że firma może się pochwalić realizacjami na wysokim poziomie. - Trwa etap projektowania, są wytyczne i my ufamy tej wysokowykwalifikowanej firmie. Jak będzie się czym podzielić to tak uczynimy - zadeklarowała członkini zarządu.

Frączek nieufnie podszedł do takiej odpowiedzi. Jego zdaniem interpelacje jakie wcześniej złożył w sprawie Muzeum Piastów zlekceważono, potraktowano ironiczne. - Wydajemy 21 mln zł i chcę wiedzieć co tam będzie? Jakie muzeum? Co historycznego? Co o ziemi raciborskiej? O to właśnie walczę. I widzę, że zarząd jest kompletnie niezorientowany. Ja chcę wiedzieć to dzisiaj, chyba, że macie coś do ukrycia? - wypalił R. Frączek.

Lewandowska oświadczyła, że jak tylko będą przedłożone projekty do konsultacji zarządowi to trafią także do radnego.

Frączek przyznał, że czuje się jakby ktoś budował dom i nie wiedział jak on będzie funkcjonował. - To przecież jakaś granda, że starostwo nie chce tego ujawnić. Każde milczenie starostwa ma wpływ na brak zaufania do zarządu - zaznaczył radny z klubu PiS.

Szef komisji oświatowej Adrian Plura stwierdził, że brał udział w spotkaniu dla radnych na Zamku, gdzie była prezentacja firmy projektującej multimedia w Muzeum Piastów. - Nie podzielam poglądu pana radnego Frączka, że nie wiedziałem za czym głosowałem, popierając wydatek na przebudowę słodowni - zaznaczył Plura. Piotr Olender też powiedział, że wiedział za czym głosuje, a informacja na temat planowanych zmian na Zamku była obszerna.

- Skoro wiecie, to powiedzcie mi co tam będzie? Ja nie znalazłem tych informacji, a na pisma mi nie odpowiedziano. Więc o co chodzi? - dziwił się Ryszard Frączek.

Przewodniczący rady Adam Wajda zalecił, by radnemu wysłać ponownie prezentację z założeniami zmian na Zamku.

Pobierz PROJEKT KONCEPCYJNY WYSTAWY W BUDYNKU SŁODOWNI.pdf (format pdf, rozmiar ~31.61 M)

Oto niektóre z propozycji zawartości multimedialnej w przyszłym Muzeum Piastów

 • Film koncentrujący się na zagadnieniach najważniejszych kamieni milowych w dziejach średniowiecznego Raciborza i ziemi raciborskiej, czynników dziejotwórczych i relacji z pozostałymi obszarami Górnego Śląska i północnych Moraw,, w tym w odniesieniu do rządów Piastów z dynastii raciborskiej i ich następców.
 • Plansza wprowadzająca, zawierająca podstawowe informacje na temat osadnictwa prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego na terenie doliny Odry i Opawicy, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa stałego. Jako materiał ilustracyjny mapa opisywanego terenu z zaznaczonymi osadami i śladami osadnictwa.
 • Aplikacja zawierająca rozszerzone treści związane z osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym na terenie ziemi raciborskiej. Na treść aplikacji powinny się składać informacje o kolejno po sobie zamieszkujących te ziemie ludach i kulturach wraz z ukazaniem w reprodukcji materiałów archeologicznych (widoki stanowisk, rekonstrukcje osad i budowli, zachowane zabytki archeologiczne szczególnie reprezentacyjne dla danych kultur i grup). W aplikacji w sposób szczególny powinny zostać zaakcentowane stanowiska pradziejowe z terenu miasta Raciborza. Cezura chronologiczna – koniec X wieku.
 • Plansza poświęcona historii grodu Racibórz, w oparciu o wyniki badań archeologicznych oraz zachowane źródła pisane. Plansza zawiera podstawowe informacje na temat położenia, genezy grodu, roli w systemie grodów obronnych na pograniczu śląsko-morawskim, a także podstawowe informacje na temat jego wielkości, kształtu i wartości obronnych, do momentu jego rozbudowy i likwidacji pierwotnych, drewniano-ziemnych założeń obronnych.
 • Aplikacja zawierająca rozszerzone treści na temat raciborskiego grodu i jego funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju. Aplikacja powinna zawierać informacje, a także rekonstrukcje i inne materiały ilustracyjne prezentujące proces powstawania na Ostrogu (w miejscu grodu) murowanego zamku, kolejne fazy rozbudowy raciborskiego zamku oraz wpisanie się zamku w stworzony w I połowie XIII wieku układ urbanizacyjny średniowiecznego Raciborza. Aplikacja powinna zawierać informacje o dalszych przebudowach Zamku aż do połowy XVI w.
 • Makieta Raciborza na dekoracyjnym postumencie opracowana i wykonana w oparciu o dostępne źródła historyczne i archeologiczne, wykonana z tworzywa w kolorze białym, kształt i wysokość obiektów należy zoptymalizować pod mapping z projektora.
 • Mapping makiety średniowiecznego grodu. Projekcja wyświetlana na makiecie (mapping) ilustrująca historię rozwoju miasta. Uruchamianie w odpowiedniej wersji językowej poprzez 4 przyciski zamontowane w postumencie. Treść merytoryczna: Przygotowany w oparciu o najstarsze materiały ikonograficzne (wizerunki miasta) oraz reprodukcje widok na zamek i miasto w Raciborzu wraz z jego najważniejszymi budowlami. Narracja ściśle związana z makietą, akcentująca elementy wskazane na makiecie, jak i prezentująca obiekty, które na makiecie są zasygnalizowane bądź ich nie ma. Mapping powinien także pokazać zasadę kształtowania urbanizacyjnego miasta uwzględniając takie elementy jak: rynek, średniowieczny układ ulic, mury miejskie, kościoły w granicach i poza granicami murów, bramy miejskie, podgrodzia i osady sąsiednie, połączenia między miastem a zamkiem, główne szlaki do i z Raciborza.
 • Panorama średniowiecznego Raciborza wyświetlana na przedściance wykonanej z płyt g-k na profilach stalowych, malowanej białą farbą. Projekcja z dwóch projektorów (obraz połączony przez edge-blending).
 • Plansza graficzna poświęcona powstaniu i funkcjonowaniu księstwa raciborskiego (i opolsko-raciborskiego w l. 1201/2-1281/2), ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: rozbicie dzielnicowe i jego następstwa, terytorium Władysława Wygnańca i jego synów, wykształcenie księstw raciborskiego i opolskiego, przyłączenie do Śląska ziem małopolskich (Bytom, Oświęcim), zjednoczenie księstw i przeniesienie stolicy z Raciborza do Opola, książe raciborski Mieszko Laskonogi na tronie krakowskim.
 • Interaktywne drzewo genealogiczne Piastów Śląskich z linii raciborskiej (od Władysława Wygnańca do Leszka). Drzewo genealogiczne powinno uwzględniać wszystkich władców księstwa opolsko-raciborskiego wraz z rodzeństwem. Każda postać powinna zawierać krótki opis zawierający podstawowe informacje genealogiczne, a w przypadku władców Raciborza (Mieszko Laskonogi, Kazimierz I, Mieszko II Otyły, Władysław I, Przemysław, Leszek) nieco rozszerzone. Ponadto aplikacja powinna zawierać dodatkowo materiały ilustracyjne jak np. wizerunki władców, reprodukcje eksponatów z nimi związanych (monety, broń, herby, wizerunki książęcych rezydencji i fundacji) oraz ciekawostki związane z poszczególnymi osobami.
 • Plansza graficzna poświęcona księstwu opawsko-raciborskemu, zawierająca herb księstwa oraz podstawowe informacje na temat jego powstania (przez nadanie spadku po Leszku raciborskim na rzecz Mikołaja II opawskiego) oraz obszaru połączonych księstw w 1336 r. Tekst powinien w sposób skrótowy i prosty wyjaśnić przyczyny i skutki połączenia dwóch sąsiednich księstw pod władzą Mikołaja II oraz podkreślić trwałość tego połączenia (dziedziczność).
 • Aplikacja w sposób szczegółowy określająca i opisująca obszar księstwa opawsko-raciborskiego w szczytowym okresie, a więc w 1336-1339 roku. Powinna również zawierać informacje o sąsiednich księstwach górnośląskich i dolnośląskich, by lepiej wyjaśnić fenomen rozbicia dzielnicowego i potencjał polityczno-gospodarczo-militarny sąsiednich księstw.
 • Plansza informacyjna zawierająca zarys rozwoju budownictwa sakralnego na opisywanym terenie – od drewnianych kościołów wiejskich i kaplic przygrodowych do gotyckich świątyń murowanych i klasztorów, ze szczególnym uwzględnieniem kaplicy zamkowej w Raciborzu.
 • Aplikacja na temat podziału diecezjalnego (diecezja wrocławska, krakowska i ołomuniecka) z ikonografią poświęconą rozwojowi struktury parafialnej i najstarszym parafiom i kościołom funkcjonującym na opisywanym terenie, z krótkimi informacjami na temat patronatu kościoła i daty założenia, w przypadku ważniejszych świątyń z krótkim opisem historycznym i ciekawostkami (sugerowana mapa najstarszych parafii do poł. XIII w. z uwzględnieniem granic diecezjalnych).
 • Słuchowisko „w klasztorze” – dźwięki tła w strefie omawiającej tematykę sakralną. Słuchowisko naśladujące dźwięki zasłyszane w średniowiecznym klasztorze odgrywane z charakterystycznym pogłosem — modlitwy, śpiewy zakonne, szepty, kroki, itp. Długość: 5 min, odtwarzane w pętli
 • Plansza informacyjna zawierająca podstawowe informacje biograficzne na temat Eufemii raciborskiej, rozszerzona dodatkowo o informacje nt. lokalnego kultu Eufemii, starań o upowszechnienie jej kultu oraz podstawowe informacje na temat klasztoru dominikanek w Raciborzu i krótkie informacje na temat innych księżniczek z dynastii Piastów w zakonach, a także innych księżniczkach o imieniu Eufemia nadanym na cześć Piastówny raciborskiej.
 • Czytane przez lektora teksty — na temat plag i pomorów, najazdów zbrojnych, pożarów i anomalii pogodowych wpływających na jakość zbiorów (głód, powodzie) w okresie średniowiecza na terenie księstwa raciborskiego i Górnego Śląska. Teksty zaczerpnięte z zachowanych źródeł narracyjnych, takich jak: Kronika raciborska, Kroniki Jana Długosza i Kronika Zbrasławska
 • Tekst omawiający legendę o najeździe tatarskim korespondujący z eksponowaną obok „głową Tatara”.
 • Plansza informacyjna z tekstami oraz materiałami ikonograficznymi na temat najważniejszych działań zbrojnych, oblężeń i zniszczeń Raciborza, z opisaniem na podstawie źródeł ich przebiegu i wspomnieniem zachowanych w tradycji lokalnych legend na ten temat (sugerowane wydarzenia:najazdy tatarskie, wałaskie, husyckie i wyprawy Luksemburgów).
 • Aplikacja zawierająca informacje na temat najważniejszych konfliktów zbrojnych i bitew toczących się na terenie księstwa raciborskiego oraz o oblężeniach zamku i miasta Raciborza w okresie od połowy XIII wieku do początku wieku XIV. Aplikacja w sposób chronologiczny powinna pokrótce przedstawiać wszystkie najważniejsze wydarzenia tego typu.
 • Aplikacja ukazująca średniowieczne sposoby zapobiegania i leczenia rozmaitych chorób i przypadłości w oparciu o zachowane źródła. Powinna prezentować możliwe (i stosowane) sposoby leczenia chorób medycyną naturalną, ziołolecznictwem, a także przy pomocy bardzo niekonwencjonalnych metod (np. popuszczanie krwi przy pomocy nacinania żył lub pijawek, smarowanie owrzodzeń rtęcią lub przykładanie metali szlachetnych, podgrzewanie lub oziębianie ciała, nietypowe diety, np. składająca się tylko z czerwonego mięsa).
 • Aplikacja ukazująca pracę kata w wymierzaniu kary za różnego rodzaju przestępstwa, od powszechnych (np. kradzieże, nieobyczajność), aż po występki cięższe i przeciwko religii. Aplikacja prezentuje możliwe kary zależnie od występku. Przykłady – utopienie za dzieciobójstwo, obcięcie nosa lub uszu za kradzież, chłostę i przykucie do pręgierza za prostytucję lub spalenie żywcem za występy przeciwko wierze i kościołowi.
 • Plansza informacyjna opowiadająca o dziejach księstw opawskiego i raciborskiego w l. 1336-1521 przez pryzmat zmian terytorialnych – zarówno podyktowanych czynnikami politycznymi (utraty lub zyskanie terytoriów drogą militarną lub postanowień politycznych), gospodarczymi (sprzedaże i zastawy ziem), jak również zmiany wynikające z prawa dziedziczenia i podziałów księstwa między synów zmarłego władcy. Na planszy również powinna znaleźć się informacja o pojawieniu się władców spoza dynastii Przemyślidów oraz utworzeniu państw stanowych. Należy zaakcentować istnienie tzw. enklaw morawskich.
 • Aplikacja prezentująca obszar księstwa opawsko-raciborskiego i jego kolejne podziały i zmiany granic. Aplikacja powinna zawierać stworzone w podobny sposób mapy polityczne prezentujące w sposób chronologiczny każdą ważniejszą zmianę terytorium (np. przyłączenie Prudnika z okręgiem, utrata Zlatych Hor, podziały księstwa po śmierci Mikołaja II etc). Każda mapa z krótkim komentarzem. Ponadto aplikacja powinna mieć możliwość wyboru zarówno spośród poszczególnych map (wybór daty), jak również posiadać możliwość odtworzenia całości, kiedy każda z map prezentowana jest po kolei, wraz z komentarzem. W aplikacji ponadto informacje związane ze zmianami władców w Czechach (Luksemburgowie, Jagiellonowie, Podiebradzi, Habsburgowie), wpływającymi na losy księstwa opawsko-raciborskiego
 • ilustracje do lokalnych legend z Raciborza i terenu księstwai raciborskiego, jak np.
 • — legendy o rycerzu Raciborze i pięknej pasterce;
 • — legendy o tunelu pod Odrą i zamku w Raciborzu;
 • — legendy o utopcach, kaprach i szczukach mówiących ludzkim głosem;
 • — legendy o jeźdźcu bez głowy straszącym chłopów i kupców;
 • — legendy o meluzynie, pani wiatru;
 • — legendy o karczmie wchłoniętej do piekła wraz z biesiadnikami.
 • Legendy zaczerpnięte z literatury XIX wiecznej i współczesnych antologii

Ludzie

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

3 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~pumpaumpa (104.200. * .88) 01.04.2023 11:20


Rychu bój się Boga...a nie boisz się polowego i przewałek jego?

~coPOknujeNaZamku (83.4. * .232) 01.04.2023 00:08

Śmierdzi wałkiem.

~zax (193.93. * .27) 31.03.2023 09:02

Oni zawsze mają jedną odpowiedź... "To jest obraźliwe" w wielu wariantach. Żenada.