Prezydent z absolutorium. Nie obyło się bez kontrowersji

Mieczysław Kieca z absolutorium. Głosowanie nie było zaskoczeniem. Trzech radnych wstrzymało się od głosu, reszta poparła prezydenta. Mimo to prezydent Kieca mówi o „politykierstwie”. A to dlatego, że wcześniej komisja rewizyjna zawnioskowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej o nieudzielenie prezydentowi Wodzisławia absolutorium.

Prezydent z absolutorium. Nie obyło się bez kontrowersji

Przy 15 głosach „za” i 3 wstrzymujących się, praca prezydenta Wodzisławia Mieczysława Kiecy, jak i wykonanie budżetu za zeszły rok, zostały ocenione pozytywnie. Prezydent otrzymał absolutorium. - Gratuluję panie prezydencie - podsumował wynik głosowania przewodniczący rady miasta Jan Grabowiecki.

Komisja zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium

Na sesji rady miasta burzliwej dyskusji przed głosowaniem nie było, jednak już wcześniej - podczas obrad komisji rewizyjnej - część radnych negatywnie wyrażała się w stosunku do działań prezydenta. Zadaniem członków komisji rewizyjnej było zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej udzielenia prezydentowi absolutorium. Komisja zbierała się aż trzykrotnie (!) i opinie wewnątrz niej samej były podzielone. Ostatecznie owocem prac radnych komisji rewizyjnej była negatywna opinia do wykonania przez prezydenta budżetu, a także wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium. Powód? W opinii części członków komisji chodziło o niewłaściwie gospodarowanie przez prezydenta mieniem komunalnym. A dokładnie o nienależyty nadzór nad miejską spółką Domaro. W uzasadnieniu czytamy m.in.: „dopuszczenie przez Prezydenta Miasta do tego, że spółką komunalną zarządza zarząd, który dopuszcza do naruszenia (obchodzenia) przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie reaguje na ten fakt organ nadzoru, pozwala przyjąć za uzasadnione stanowisko, iż Prezydent Miasta pełnił nienależyty nadzór nad spółką komunalną”.

W obrębie 7-osobowej komisji rewizyjnej za takim stanowiskiem głosowało 3 radnych, przeciw było 2 radnych, a kolejnych 2 wstrzymało się od głosu.

Ludzie

Jan Grabowiecki

Radny Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].