Samorząd
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

W Krzanowicach powstanie gminne centrum kultury?

Kolejna gmina chce połączenia dwóch samorządowych instytucji w jedną, tworząc gminne centrum kultury. - Mam nadzieję, że pomoże to w optymalnym zarządzaniu personelem, jak i kosztami administracyjnymi w tej nowej jednostce - komentuje decyzję burmistrz Andrzej Strzedulla. Do faktycznego połączenia jednak jeszcze długa droga. Czas pokaże, czy urząd pozyska stosowne zgody, bo przykład innych samorządów, również sąsiednich, obrazuje, że nie jest wcale to takie łatwe.

W Krzanowicach powstanie gminne centrum kultury?
Burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla ma nadzieję, że zmiany przyniosą pozytywne skutki dla gminny, o ile organy zwierzchnie wyrażą zgodę, aby do połączenia ośrodka kultury i biblioteki w ogóle doszło.

Jeden dyrektor

Na ostatniej sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę intencyjną. Burmistrz Strzedulla przed jej przegłosowaniem przypominał, że przepisy prawa dają taką możliwość, aby rada gminy wszczęła procedurę połączeniową.

- Aby do tego skutecznie mogło dojść, to informacja o zamiarze połączenia musi być udostępniona na minimum sześć miesięcy od planowanego połączenia. Trzeba także uzyskać pozytywną opinię Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Krajowej Rady Bibliotecznej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii niezbędna jest jeszcze zgoda ministra właściwego do spraw kultury - tłumaczył radnym.

Jeśli ziściłby się zamiar samorządowców z Krzanowic, gminnym centrum kultury zarządzałby jeden dyrektor.

Efektywne wykonywanie zadań

W uzasadnieniu uchwały zauważono, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 tej ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Przepisy natomiast art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowią, że organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

- Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Krzanowicach poprzez połączenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Istotnym argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że obie instytucje mają swoje siedziby w tym samym budynku (2 z 3 bibliotecznych oddziałów mieszczą się w budynkach domu kultury – w Krzanowicach i Borucinie, ten z Wojnowic zlokalizowany jest w miejscowej szkole – przyp. red.). Połączenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Ponadto wiele działań tych instytucji jest opartych na współpracy z tymi samymi instytucjami: placówkami oświatowymi, OSP, KGW i innymi działającymi na terenie gminy - podkreślono w dokumencie.

Niższe koszty

Dalej wskazano, że na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej placówki, pozwoli wypracować wspólną politykę rozwoju kultury na terenie gminy. Ponadto podkreślono, że połączenie umożliwi też zaplanowanie pracy rocznej jako jednej instytucji, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru. - Na uwagę zasługuję również fakt, iż przedmiotowe instytucje mają już wspólną księgowość, która jest prowadzona przez Referat Wspólnej Obsługi Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. Połączenie powyższych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań realizowanych obecnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzanowicach, jak i Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka nie zmieni swojej lokalizacji w związku z tym zadania będą realizowane na dotychczasowym poziomie, a dogodny dostęp do materiałów zostanie utrzymany - zaznaczono.

Dodano również, że połączenie tych instytucji „doprowadzi do powstania jednego prężnego i wielofunkcyjnego ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Krzanowice na działalność kulturalną”.

Ludzie

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Emolek1 (83.7. * .27) 16.02.2022 18:05

Z takiej centralizacji nie ma żadnych korzyści. W takie bajki to tylko nasi radni wierzą. Dotychczas bibliotekami kierowała osoba bez odpowiednich kwalifikacji. Samoobsługi tam nie będzie, a centralizację to przeżyliśmy w PRL i nic z tego dobrego nie wynikło.