Piątek, 5 czerwca 2020

imieniny: Waltera, Bonifacego, Dobromira

RSS

Z nową salą w nowy wiek

17.01.2001 00:00
Od niedawna uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach korzystają z nowej, dużej sali gimnastycznej. Została ona oddana do użytku z początkiem stycznia, mimo, że na całkowite zakończenie inwestycji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
Rydułtowska „Jedynka” do tej pory musiała zadowolić się niewielką, ciasną salką gimnastyczną, która nie odpowiadała jej potrzebom. Kilka lat temu oddano do użytku piękne boiska szkolne, ale to nie rozwiązywało problemu. Dlatego też w 1998 r. przystąpiono do budowy nowej sali gimnastycznej. Pomysł nie był nowy, bo już w 1987 r. rozpoczęła się korespondencja władz szkoły w sprawie podjęcia tej inwestycji. Na zrealizowanie tego marzenia przyszło poczekać kilkanaście lat.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przewodniczący Rady Powiatu Antoni Motyczka, przewodniczący Rady Miasta Marian Maćkowski oraz burmistrz Alfred Sikora, a salę poświęcił ks. dziekan Bernard Sodzawiczny. W swoim wystąpieniu burmistrz Sikora przypomniał, że decyzję o budowie sali podjęli radni poprzedniej kadencji, obecne władze miasta to dzieło dokończyły.

Po kilku latach został oddany do użytku największy obiekt wybudowany w Rydułtowach w ostatnim dziesięcioleciu - mówił wiceburmistrz Henryk Niesporek. W sierpniu zakończone zostaną prace przy wykończeniu zaplecza oraz budowie podziemnego łącznika sali ze szkołą. Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 1 została w 90% sfinansowana z budżetu miasta. Tylko w początkowych latach pomagały nam władze oświatowe. Gdyby ich zaangażowanie było większe można byłoby już oddać do użytku cały obiekt. Ma on być alternatywą dla ulicy i knajpy, miejscem nie tylko nauki, ale i wypoczynku, spędzania wolnego czasu.

Osoby zaangażowane w budowę - m.in. wykonawcy, projektanci, pracownicy Wydziału Inwestycji otrzymali z rąk burmistrza dyplomy z podziękowaniami. Strzały na bramkę w wykonaniu przewodniczącego Rady Miasta Mariana Maćkowskiego i burmistrza Sikory zainaugurowały sportową służbę sali dla społeczności Rydułtów. Z ich rąk dyrektor SP 1 Kornelia Newy odebrała symboliczne klucze do sali i potem przekazała przedstawicielom uczniów.

Przewodniczący Marian Maćkowski  stwierdził, że ta sala gimnastyczna jest przykładem ciągłości inwestycji i władzy w Rydułtowach. Przypomniał zasługi swojego poprzednika Antoniego Warły oraz byłego burmistrza Zbigniewa Seemanna i wiceburmistrza Leona Tatury. Dyrektorka szkoły, była wiceprzewodnicząca Rady, Kornelia Newy przekonywała ówczesnych radnych do rozpoczęcia tej inwestycji.

Rydułtowska „Jedynka” liczy sobie 92 lata, ale tradycje tej szkoły sięgają XVII wieku - mówiła dyrektor Newy. Obecny budynek szkolny oddano do użytku 4 listopada 1908 r., szkoła miała szczęście bo ją ciągle rozbudowywano i modernizowano. Postawienie tej sali gimnastycznej jest uwieńczeniem wieloletnich starań. Po utworzeniu Rydułtów Rada Miasta przyjęła zasadę, że Rydułtowy mają być dla ludzi, a jeśli dla ludzi to również dla tych, których wszyscy kochamy - dla dzieci.

Medale pamiątkowe z wizerunkiem patrona szkoły Karola Miarki otrzymały osoby, które przyczyniły się do powstania tej sali - m.in. obecne i poprzednie władze miasta. Skarbnikowi Bernardowi Labuskowi wręczono „bonclok z dukatami”, żeby w budżecie miejskim były pieniądze na wszystkie inwestycje, a szczególnie na ukończenie rozbudowy szkoły.

W program artystyczny wykonany przez uczniów SP 1 wplecione zostało przekazanie „Karlików”, nagród przyznawanych nauczycielom przez uczniów. Otrzymali je: Katarzyna Szulc i Danuta Mandrysz w kategorii nauczyciel-mistrz, Justyna Łysiak i Anna Kieś w kategorii nauczyciel-odkrywca oraz Danuta Bąk i Ewa Morawiec w kategorii nauczyciel-przyjaciel. Specjalne „Karliki” w kategorii budowniczy-wizjoner wręczono przewodniczącemu Maćkowskiemu, burmistrzowi Sikorze, dyrektor Kornelii Newy i Wydziałowi Inwestycji Urzędu Miejskiego na ręce naczelnika Mariusza Szewczyka.

Podczas uroczystości swoje umiejętności gimnastyczne zaprezentowali młodzi sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” działającego przy SP 1.

Cieszę się, że takie obiekty powstają na terenie powiatu wodzisławskiego - stwierdził starosta Jerzy Rosół przekazując w darze dla szkoły zestaw piłek. Dzięki temu mniej będzie patologii na ulicach. Myślę, że ta sala będzie kuźnią talentów sportowych.

Również wielu innych gości podarowało szkole sprzęt sportowy, a dyrektor MZOPO Jolanta Otawa - urządzenia do sprzątania nowej sali. List z życzeniami przesłał za pośrednictwem swojego asystenta przewodniczący Sejmiku Śląskiego Ryszard Ostrowski.

Jak powiedział nam wiceburmistrz Niesporek, cała inwestycja będzie kosztować 4,4 mln zł, do jej ukończenia potrzeba jeszcze 1,6 mln zł. Część tej kwoty zostanie wydana do końca sierpnia na wykończenie zaplecza sali i wykonanie przejścia do szkoły. Na przewidywaną budowę sceny z widownią i sauny miasto nie ma obecnie pieniędzy. Na oddanie do użytku sali gimnastycznej jeszcze przed całkowitym ukończeniem całej inwestycji zdecydowano się po to, żeby dzieci już mogły z niej korzystać.

(jak)
  • Numer: 3 (71)
  • Data wydania: 17.01.01