Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ekoserwis: Na nowych zasadach skorzystają najlepsi

20.12.2011 00:00 red

Burmistrzowie i wójtowie uczestniczący w Konwencie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jaki odbył się 9 grudnia w Koziegłowach, zapoznali się z zasadami dofinansowania ze środków WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, które obowiązywać będą w 2012 roku.

Po raz pierwszy publicznie przedstawiła je prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gabriela Lenartowicz. Już teraz możemy oszacować – mówiła, że w ubiegłym roku Fundusz na różnego rodzaju pomoc dla działań prośrodowiskowych przeznaczył ok. 520 mln zł. To rekordowa kwota w historii katowickiego Funduszu i najwięcej spośród wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w kraju. Dlatego Rada Nadzorcza Funduszu postanowiła zmienić niektóre zasady przyznawania dotacji i pożyczek. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia naborów na wnioski o udzielenie dofinansowania w wyznaczonych terminach. Katalog obszarów przedsięwzięć objętych naborem lub konkursem – ogłoszony zostanie do 15 stycznia. – Chcemy mieć sytuację taką, że oceniając wnioski będziemy mogli wybierać te najlepiej przygotowane, najbardziej efektywne i przynoszące najwięcej efektów ekologicznych – mówiła G. Lenartowicz. Modyfikacji uległy także zasady i wysokość umorzeń pożyczek, oprocentowanie kredytów i pożyczek oraz okres ich spłaty. Podczas dyskusji samorządowcy pytali przede wszystkim o to, czy i na ile nowe zasady dofinansowania mogą skomplikować i wydłużyć drogę uzyskania wsparcia Funduszu oraz o możliwości pozyskania środków Funduszu na konkretne przedsięwzięcia planowane w gminach.

(eco)

  • Numer: 51/52 (1023/1024)
  • Data wydania: 20.12.11