Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

w skrócie

13.11.2002 00:00

            RACIBÓRZ

 • 11 listopada po raz kolejny w Raciborzu obchodzono uroczyście Święto Niepodległości, tym razem jego 84. rocznicę. O godz. 10.30 w kościele farnym odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Następnie pod pomnikiem Matki Polki odbył się apel. Były wystąpienia okolicznościowe oraz salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza.
 • Pierwsze bezdomne osoby skorzystały już z noclegowni prowadzonej w Sudole przez Fundację S.O.S. Pomocy Dzieciom. Jej funkcjonowanie finansuje miasto, przekazując pieniądze na opał i opłaty za prąd. Warunkiem uzyskania pozwolenia na nocleg jest trzeźwość.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Raciborzu-Płoni obchodziła, 6 listopada, swoje święto. W tym roku placówka przypomniała swoim uczniom postać noblistki, Marii Curie-Skłodowskiej. Uczniowie klas 5 i 6 przygotowali z tej okazji specjalne widowisko.
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha zaprasza, 15 listopada o godz. 18.00, na wieczór teatralno-poetycki pt. „Suasoriae, czyli mowy fikcyjne.
 • Do 26 listopada przyjmowane są zgłoszenia do udziału w drugim etapie (muzyka - piosenka dziecięca i młodzieżowa) III Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych. Impreza jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w placówkach oświatowych i instytucjach kultury w następujących kategoriach: teatralnej (kwiecień), tanecznej (kwiecień) i muzycznej (listopad). W festiwalu udział biorą zespoły artystyczne ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem jest dokonanie przeglądu i oceny dorobku uczniowskich zespołów artystycznych. Drugi etap (kategoria muzyka - piosenka dziecięca i młodzieżowa) odbędzie się 29 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. W tym dniu zaplanowano przesłuchania uczestników. Przegląd zakończy 6 grudnia koncert galowy z udziałem najlepszych wykonawców. Organizatorami festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Bliższych informacji udziela Dyrektor MOKSiR w Kuźni Raciborskiej Mariola Trepiszczonek - nr tel. 32/419 14 07.
 • Zarząd Województwa Śląskiego już po raz czwarty ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w roku 2003. O dotacje mogą się ubiegać działające na terenie województwa śląskiego stowarzyszenia sportowe i kluby, wojewódzkie związki sportowe oraz wojewódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej. Zgłoszone projekty powinny mieć zasięg i znaczenie wojewódzkie lub ogólnopolskie i promować sport przez organizację zawodów, imprez i turniejów sportowych. Mogą też obejmować organizację festiwali i zabaw rekreacyjnych oraz badania lekarskie i diagnostyczne młodzieży uzdolnionej sportowo. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem „Konkurs projektów”) - do 30 listopada 2002 roku na projekty przewidziane do realizacji w I połowie roku 2003 oraz do 31 stycznia 2003 roku na projekty przewidziane do realizacji w II połowie roku 2003.
 • Dr Aleksandra Rusin i dr Paweł Kojs, pracownicy naukowi Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska, która mieści się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Żorskiej, zorganizowali dla uczniów tej szkoły lekcje edukacji ekologicznej.
 • 14 listopada o godz. 21.15 o finał programu Idol emitowanego przez Polsat walczyć będzie kolejna szóstka uczestników, a wśród nich Marzena Korzonek. W grupie znajdą się trzy dziewczyny i trzech chłopaków. Marzena zaśpiewa „Hot Stuff” Donny Summer. O tym, kto znajdzie się w finale zdecydują głosy słuchaczy. Warto, by mieli to na uwadze raciborzanie, którzy tego dnia będą mogli wesprzeć swoją krajankę. Polsat będzie emitował numery telefonów i skrzynek SMS-owych.
 • Od 28 do 31 stycznia 2003 r. w Raciborzu gościć będzie znana z udziału w jury Idola Elżbieta Zapendowska. Poprowadzi warsztaty wokalno-aktorskie w Młodzieżowym Domu Kultury.
 • 23 listopada Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu świętować będzie swoje 25-lecie. SMS, przypomnijmy, była pierwszą tego typu placówką w Polsce. Obchody rozpoczną się o godzinie 12.00 uroczystą akademią. O godz. 14.30 wszyscy zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele, spotkają się na obiedzie w Rudach. Tam też, w ośrodku „Buk”, o godz. 19.00 odbędzie się wspólna kolacja przy muzyce i wspomnieniach.
 • 14 listopada w RCK przy ul. Chopina odbędzie się kolejna „Bajtelgala” organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych.
 • 15 listopada w DK „Strzecha” miejscowy „Sokół” obchodzić będzie swój jubileusz. Impreza pod nazwą „Piosenki lwowskie” rozpocznie się o godz. 18.00.
 • 16 i 17 listopada, tradycyjnie w RCK przy ul. Chopina, odbędzie się XI Przegląd Piosenki Religijnej.
 • 22 listopada o godz. 18.00 RCK zaprasza do sali kameralnej na „Zaduszki” - koncert literacko-muzyczny w wykonaniu artystów raciborskiego Klubu Poezji Śpiewanej „Atlantyda”.
 • 24 listopada w sali widowiskowej RCK przy ul. Chopina wystąpi Teatr Muzyczny z Gliwic z operetką „Księżniczka Czardasza”. Początek o godz. 11.00.
 • 29 listopada w RCK, z „Opowieścią wigilijną” wystąpi Teatr Banialuka z Bielska-Białej.
 • XIII Festiwal Chórów im. Josepha von Eichendorffa odbędzie się 30 listopada, tradycyjnie w sali widowiskowej przy ul. Chopina.
 • Na Ostrogu ruszyły już komercyjne łowiska karpi i pstrągów. Zorganizowało je miejskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Oferta cieszy się dużym powodzeniem. Dochody z łowisk mają być przeznaczone na dalsze zagospodarowywanie żwirowni. W przyszłym roku może tu powstać kąpielisko.
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu informuje, że Oddział dla Dzieci jest już czynny przy ul. Kasprowicza 12 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00.
 • Kolejny konkurs poetycki pod nazwą „Okruch”, dedykowany pamięci Danuty Wawiłow, ogłosiła Pracownia INSEA działająca przy domu kultury „Strzecha” przy ul. Londzina. Wiersze może nadsyłać każdy. Muszą liczyć od jednego do pięciu wersów, być rymowane, napisane językiem prostym, przekazywać nie myśli, lecz obrazy i uczucia. INSEA przyjmuje je do 3 stycznia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 15 lutego przyszłego roku.

Nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia w Raciborzu: Adamczykowa Z. - „Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki”, Arciszewska E. - „Czytające przedszkolaki”, Barłóg K. - „Adaptacja nauczycieli czytania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy”, Dakowska M. - „Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych”, Depta H. -„Kultura studiowania w okresie transformacji”, Dolata R. - „Monitorowanie osiągnięć szkolnych”, Dykcik W. - „Pedagogika specjalna”, Frycie S. - „Maria Kownacka”, Goriszowski W. - „Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie”, Hajduk E. - „Kulturowe wyznaczniki biegu życia”, Hendrykowska M. - „Przemoc w szkole” i Homplewicz J. - „Etyka pedagogiczna”.

 • Numer: 46 (553)
 • Data wydania: 13.11.02