środa, 24 kwietnia 2019

imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

RSS

Porozumienie z Czechami podpisane

28.12.2011 17:58 | 17 komentarzy | raj

Wodzisław będzie współpracował z dzielnicami Ostrawy.

Porozumienie z Czechami podpisane
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

27 grudnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego prezydent Mieczysław Kieca podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Statutowym Ostrawa-Dzielnicą Miejską Radvanice i Bartovice (Republika Czeska) oraz Miastem Wodzisław Śląski.

- Już od pewnego czasu OSP Kokoszyce współpracuje z dzielnicą Ostrawy. Wspólne festyny, mecze, spotkania i zgrupowania dały dobry fundament. Widać, że na tej współpracy zależy wszystkim, można więc spodziewać się wymiernych efektów – mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia.

Na mocy porozumienia miasta zadeklarowały utworzenie partnerstwa w celu wzajemnego wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Współpraca ma dotyczyć najróżniejszych dziedzin, zwłaszcza: współpracy handlowo-przemysłowej, szkolenia pracowników administracji miejskiej, wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy służb miejskich, ochrony środowiska naturalnego, urbanizmu i odnowy miasta, nauki i oświaty, kultury, sportu i ruchu turystycznego.

Zarówno prezydent Kieca, jak i reprezentująca dzielnicę Radvanice i Bartovice starosta Sarka Tekielova wyrazili również poparcie dla kontaktów między zakładami pracy, szkołami różnego typu, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

(raj), UM Wodzisław 

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.