środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Czy winda w urzędzie zniszczy dzieło Mariana Zawisły?

26.02.2021 12:00 | 11 komentarzy | ma.w

3 pytania do Lucyny Siwek o windę w magistracie.

Czy winda w urzędzie zniszczy dzieło Mariana Zawisły?
Lucyna Siwek - rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta Racibórz.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– Ile kosztuje aktualnie prowadzony remont pionu toalet w urzędzie miasta i czy ten koszt wchodzi w nakłady na budowę windy – tj. środki zabezpieczone na ten cel w budżecie – ponad 435 tys. zł?

– Aktualnie prowadzony remont toalet jest wliczony w koszty tego zadania inwestycyjnego. Wg. kosztorysu to 72 tys. zł netto plus VAT.

– Czy urząd miasta dysponuje opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat wbudowania windy w planowanym miejscu, a jeśli tak to jaka jest jej treść?

– Urząd Miasta nie występował o opinię ŚWKZ, ponieważ ŚWKZ w świetle prawa nie jest organem kompetentnym do jej wydania. Na mocy porozumienia z 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Racibórz prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków kompetencję do załatwiania tego typu spraw ma tut. miejski konserwator zabytków. Ten wydał pozytywną opinię, na etapie zatwierdzania programu funkcjonalno-użytkowego. Postulatem MKZ było zachowanie w stanie nienaruszonym elewacji frontowej budynku urzędu oraz zachowanie sgraffita p. Mariana Zawisły. Te wymogi w programie przedłożonym Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków zostały spełnione.

– Pan Marek Labus wskazał publicznie, w formie listu publikowanego w mediach, że urząd prowadzi prace budowlane związane z powstaniem szybu windowego bez wymaganego pozwolenia, jakie powinno wydać w tej sprawie starostwo powiatowe. Proszę o odniesienie się do tego stwierdzenia, czy jest prawdziwe?

– Urząd Miasta nie prowadzi prac budowlanych związanych z powstaniem szybu windowego. Trwają prace nad dokumentacją. O pozwolenie takie po zakończonych pracach nad dokumentacją techniczną, a przed przystąpieniem do prac budowlanych na podstawie udzielonych upoważnień występował będzie wykonawca inwestycji. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie trwają natomiast prace związane z dostosowaniem sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace te nie wymagają zgłoszenia ani decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytał Mariusz Weidner


Aktualizacja

Do treści zawartych w materiale odniósł się 28 lutego Marek Labus. Ponieważ skierował do redakcji uwagi związane z powołaniem się na jego twierdzenia, zamieszczamy poniżej jego stanowisko.

W materiale Nowin zatytułowanym „Czy winda zniszczy dzieło Mariana Zawisły” zawarte są treści jakobym w liście otwartym informował opinię publiczną, iż w UM trwają prace nad szybem windowym bez pozwolenia na budowę, czemu oczywiście zaprzeczyła Rzeczniczka UM. Portal Nowiny opublikował opinię Rzeczniczki UM, której ułatwiono zadanie poprzez manipulowanie treścią zadawanego pytania. Czy Pani Rzecznik znała treść listu otwartego? Nie wiem.

W moim liście otwartym nie ma informacji o tym, że w UM rozpoczęły się prace nad szybem windowym, jeśli Redaktor wskaże ,że jednak są, to Go przeproszę, w przeciwnym wypadku oczekuję od Redakcji przynajmniej sprostowania.

Przede wszystkim list otwarty został napisany, po informacji Prezydenta ,której udzielił na konferencji prasowej w dniu 11 02 2021 ( nagranie zamieszczono w portalu Nowiny)

https://www.nowiny.pl/174961-dziecinna-zlosliwosc-opozycji-dariusz-polowy-o-poprawkach-do-jego-budzetu-dla-raciborza.html

W 8 minucie 30 sekundzie tego nagrania włodarz zaczyna informacje na temat windy ,ilustrowane wizualizacją i tam padają słowa: „Bardzo ważna rzecz budowa windy dla niepełnosprawnych, aktualnie prace wewnątrz budynku już trwają, myślę , że już za chwilę będziemy mogli widzieć, że prace na zewnątrz postępują, a w ciągu kilku miesięcy cieszyć się z tego ,ze mamy gotową windę przy UM”.

Przekaz jest jasny i logiczny, za jego komunikatywność odpowiadają organizatorzy konferencji oraz jej główny aktor czyli Prezydent. Dochowując rzetelności ,po informacji Prezydenta , ustaliłem, że nie został nawet złożony wniosek o pozwolenie na budowę, że nie ma ostatecznego projektu windy oraz , że MKZ nie wydała swojej opinii.

W tej konferencji uczestniczył też Redaktor Nowin a prowadziła ją Rzeczniczka UM, czyżby inaczej zrozumieli całkiem oczywisty przekaz Prezydenta lub zapomnieli jakich informacji wtedy udzielano?

Napisałem w liście otwartym, że Prezydent poinformował, iż rozpoczęto wewnątrz budynku prace wstępne, związane z posadowieniem windy wg wizualizacji zaprezentowanej w zeszłym roku. Żadne słowa o szybie windowym nie padły. Pisałem ,że UM rozpoczęto prace nad windą bez zezwolenia na budowę ( na podstawie uzyskanych informacji od stosownych instytucji)

Manipulacja Rzeczniczki UM, że to tylko remont sanitariatów, jest naiwna i zaprzeczająca słowom Prezydenta ,wypowiedzianym na konferencji prasowej.

Zastanawiam się ,jaki ma sens angażowanie za publiczne środki kolejnych dziennikarzy ,tworzenie w UM komórek do spraw komunikacji, jeśli ludzie ci popełniają takie gafy, podważając wiarygodność Prezydenta.

Przypisywanie mi przez Redaktora słów ,których nie napisałem ,kłóci się z rzetelnością i dlatego proszę o sprostowanie oraz zamieszczenie niniejszego tekstu w portalu Nowin.

Winda dla niepełnosprawnych w UM jest konieczna, jednak nie wolno tego realizować kosztem zaburzenia widoku elewacji budynku i sgraffita Mariana Zawisły . To w rezultacie doprowadzi do zniszczenia tego dzieła. A jak do tego ma się realizowana obecnie idea parku kulturowego ? Może to Redakcja ustali ,zadając swoje trzy pytania Prezydentom Miasta? Marek Labus

Pobierz pismo do Nowin.sprostowanie materiału czy winda zniszczy dzieło Mariana Zawisły Marek Labus.docx (format docx, rozmiar ~13.41 k)