Niedziela, 7 marca 2021

imieniny: Pawła, Tomasza, Felicyty

RSS

Wątpliwości wodzisławskich radnych przeważyły. Nie głosowali kilku uchwał

26.11.2020 09:53 | 2 komentarze | juk

Wodzisławscy radni mieli wiele wątpliwości co do treści kilku procedowanych uchwał. W efekcie nie głosowali ich i przesunęli je na grudniowe posiedzenia komisji.

Wątpliwości wodzisławskich radnych przeważyły. Nie głosowali kilku uchwał
Radni postanowili 4 dokumentów nie głosować i ponownie się nad nimi pochylić podczas następnych posiedzeń komisji. Na zdjęciu rajca Adrian Jędryka oraz wynik głosowania jego wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Za nami kolejna długa, bo trwająca prawie 10 godzin sesja wodzisławskich radnych, która odbyła się wczoraj (25.11). Nie obyło się również bez gorącej atmosfery i dużej dawki emocji. Doszło również do sytuacji, która dawano, nie miała miejsca. W trakcie procedowania 14 projektów uchwał radni zdjęli z porządku obrad 4 z nich.

Chodzi o dokumenty w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śl. na lata 2020-2024, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śl., przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Głównymi powodami zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał i tym samym przesunięcia ich na grudniowe posiedzenia komisji były zgłaszane przez radnych poprawki do dokumentów, wątpliwości merytoryczne oraz błędy stylistyczne w nich.

Szeroka dyskusja toczyła się przede wszystkim w trakcie procedowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szereg poprawek do tego dokumentu zgłosił radny Adrian Jędryka. Zaproponował m.in.: likwidacje priorytetu „działalność na rzecz integracji cudzoziemców” z powodu braku zainteresowania w roku bieżącym i potrzebą ograniczania wydatków w związku ze skutkami epidemii, przywrócenie zapisu mówiącego, że „Urząd miasta udziela organizacjom pozarządowym pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym” jako istotnego elementu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, jak również likwidację zapisu o wymaganym wkładzie finansowym, ponieważ w dobie kryzysu pozyskiwanie dodatkowego wkładu przez NGO’sy jest mocno utrudnione. W toku długiej dyskusji pojawiły się wątpliwości m.in. zastępcy prezydenta Izabeli Kalinowskiej, że zaproponowane zmiany są zbyt daleko idące, a projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym. W efekcie radni zdecydowali się ten dokument, jak i kilka innych nie głosować i ponownie się nad nimi pochylić podczas następnych posiedzeń komisji.

Ludzie:

Izabela Kalinowska

Izabela Kalinowska

Zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego