Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Spór o psychologa w liceum Mickiewicza

12.09.2020 13:00 | 0 komentarzy | ma.w

Dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu poprosił w starostwie o możliwość zatrudnienia w szkole psychologa na pół etatu lub powiększenia o tyle pensum pedagoga.

Spór o psychologa w liceum Mickiewicza
zdjęcie pogladowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nad tematem pochylił się zarząd powiatu. Starosta Grzegorz Swoboda nie wyraził zgody na taki ruch kadrowy w liceum, o czym poinformował dyrekcję placówki pisemnie. – Zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Młodzież może skorzystać więc z pomocy, niekoniecznie w formie szkolnej. Stąd nie jest uzasadnionym zwiększanie zatrudnienia w szkole – uzasadnił włodarz powiatu. Temat na posiedzenie zarządu wniósł wicestarosta Marek Kurpis. Referat edukacji przygotował kartę informacyjną. Kurpis poinformował, że przyjmuje stanowisko starosty, ale stoi na stanowisku, że koniecznym jest by zarząd wiedział, iż dyrektor II LO zawnioskował potrzebę dodatkowego objęcia uczniów klas pierwszych (po szkole podstawowej) pomocą psychologiczno-pedagogiczną. – Do szkół trafił tzw. podwójny rocznik, co zdaniem dyrektorów i kadry pedagogicznej generuje dodatkowe problemy adaptacyjne. Obecnie do liceum trafiają uczniowie o rok młodsi niż w latach ubiegłych, co w dobie cyfryzacji społecznej jeszcze zwiększa zaistniałe problemy wychowawcze i społeczne – przekazał na forum zarządu wicestarosta. Z analizy pracy, zarówno pedagoga, jak i wychowawców z II LO w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu do lat ubiegłych wynika, że nowo przyjęci uczniowie mają więcej problemów asymilacyjnych i osobistych, które wymagają zdecydowanie więcej pracy, głównie indywidualnej z uczniem, w zakresie psychologiczno-pedagogicznym. Budżet II LO pozwala na zatrudnienie psychologa lub powiększenie etatu pedagoga o 11 godzin tygodniowo i nie będzie generowało dodatkowych wydatków. W przypadku zatrudnienia pracownika dyplomowanego od 1 września do 31 grudnia 2020 r. chodzi o kwotę 11 714 zł. Członek zarządu Andrzej Chroboczek stwierdził, że należy zwiększyć zatrudnienie psychologa o pół etatu na 4 miesiące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu i nie zwiększać zatrudnienia w II LO. Wicestarosta Kurpis przypomniał, że w I LO zatrudniony jest na 1⁄2 etatu psycholog, co pozwala objąć uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną bezpośrednio w szkole. Starościna Ewa Lewandowska podkreśliła, że w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju nie jest wiadomo, jak będą funkcjonowały szkoły w nowym roku szkolnym i przychyliła się do pomysłu A. Chroboczka. Zarząd powiatu polecił referatowi edukacji przygotować nowe rozwiązanie dla omawianej sprawy, zgodnie z sugestiami zwiększenia wymiaru zatrudnienia psychologa w poradni, a nie w liceum.

(m)

Ludzie:

Andrzej Chroboczek

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.