Wtorek, 27 października 2020

imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego

RSS

Koronawirusowe strefy. Jakie obostrzenia powrócą od soboty?

06.08.2020 13:14 | 1 komentarz | juk

Z uwagi na rosnącą liczbę nowych przypadków koronawirusa Ministerstwo zdrowia wprowadza regionalizację. W powiatach z największymi przyrostami będą obowiązywać surowsze obostrzenia, w tym konieczność noszenia wszędzie maseczek. Jakie inne obostrzenia powrócą?

Koronawirusowe strefy. Jakie obostrzenia powrócą od soboty?
Ministerstwo Zdrowia wprowadza strefy czerwone i żółte, w których będą obowiązywać większe obostrzenia. (fot.Ministerstwo Zdrowia )
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Maski
Obecnie jest obowiązek: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m; 3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; 4) w obiektach handlowych lub usługowych; 5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
STREFA CZERWONA: Wszędzie maski w przestrzeni publicznej
STREFA ŻÓŁTA: Bez zmian


Kościoły
Obecnie jest dopuszczalne: Jesli wydarznie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
STREFA CZERWONA: 1 osoba na 4 m2, 150 osób na zewnątrz
STREFA ŻÓŁTA: bez zmian


Wesela i inne uroczystości „rodzinne”
Obecnie jest dopuszczalne: Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
STREFA CZERWONA: 50 osób
STREFA ŻÓŁTA: 100 osób


Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
Obecnie jest dopuszczalne: Do 150 osób. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
STREFA CZERWONA: 50 osób
STREFA ŻÓŁTA: 100 osób


Transport zbiorowy
Obecnie jest: Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 100 % liczby miejsc siedzących albo, b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
STREFA CZERWONA: a)50 % siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 %
STREFA ŻÓŁTA: Bez zmian


Gastronomia
Obecnie jest : W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
STREFA CZERWONA: 1 osoba na 4 m2
STREFA ŻÓŁTA: 1 osoba na 4 m2


Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Obecnie jest: Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: 1 osoba na 10 m2


Kina
Obecnie jest dopuszczalne: Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: 25% publiczności


Siłownie
Obecnie jest dopuszczalne: Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: 1 osoba na 4 m2


Wydarzenia kulturalne
Obecnie jest dopuszczalne: 1. w pomieszczeniach pod warunkiem: a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem: a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem: a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw, b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: 1. 25% publiczności, 2. 25% publiczności 3. limit 100 osób


Wydarzenia sportowe
Obecnie jest dopuszczalne: 1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności. 3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
STREFA CZERWONA: bez publiczności
STREFA ŻÓŁTA: 25% widowni


Organizacja kongresów i targów
Obecnie jest dopuszczalne: 1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc; 2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.
STREFA CZERWONA: 1 i 2 - Zakaz
STREFA ŻÓŁTA: 1 - bez zmian, 2 - 1 osoba na 4m2


Sanatoria, rehabilitacja
Obecnie jest: Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: Bez zmian


Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Obecnie jest: Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
STREFA CZERWONA: ZAKAZ
STREFA ŻÓŁTA: 25% publiczności