Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Radny Lenk obawia się smrodu i dzikich wysypisk śmieci, wiceprezydent Konieczny uspokaja

13.12.2019 12:17 | 2 komentarze | żet

Planowana podwyżka opłaty śmieciowej w Raciborzu z 13,5 zł do 21 zł zdominowała posiedzenie miejskiej komisji gospodarki. W dyskusji wzięli udział radni Marcin Fica, Mirosław Lenk, Marian Czerner oraz wiceprezydent Dominik Konieczny.

Radny Lenk obawia się smrodu i dzikich wysypisk śmieci, wiceprezydent Konieczny uspokaja
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Tanio już było

19 grudnia radni zdecydują, czy od nowego roku czeka nas podwyżka opłaty śmieciowej. Projekt stosownej uchwały został przygotowany przez władze Raciborzu w oparciu o cenę zaproponowaną przez firmę Empol w nierozstrzygniętym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Prezydent Dariusz Polowy podał w uzasadnieniu do projektowanej uchwały, że analiza dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewidzianych na rok 2020 wskazuje, iż aktualnie obowiązujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu.

Dotychczasowe stawki miesięczne od osoby to 13,5 zł za odbiór i zagospodarowanie śmieci segregowanych oraz 27 zł za śmieci niesegregowane. Jeśli podwyżka dojdzie do skutku, wówczas za śmieci segregowane zapłacimy 21 zł, a za niesegregowane 63 zł.

Mieszkańcy nie wiedzą, co ich czeka

Planowana przez władze Raciborza podwyżka opłaty śmieciowej zdominowała posiedzenie komisji gospodarki (12.12.2019 r.). Ilu mieszkańców płaci za odbiór odpadów niesegregowanych? O ile zdrożała opłata marszałkowska? Jak miasto zamierza kontrolować, czy osoby deklarujące segregację odpadów faktycznie to robią? Jak do planowanej podwyżki opłaty odnosi się prezydent Polowy, który w kampanii wyborczej zapowiadał obniżkę opłaty? To tylko część pytań, które radny Marcin Fica (opozycja, Razem dla Raciborza) skierował do wiceprezydenta Dominika Koniecznego.

Głos w dyskusji zabrał również radny Mirosław Lenk (Razem dla Raciborza). Stwierdził, że podwyżki opłaty śmieciowej nie da się uniknąć, a stawka w okolicach 20 zł od osoby będzie sytuować Racibórz w gronie gmin o relatywnie niskiej wysokości tej daniny.Radny Lenk wytknął władzom brak kampanii informacyjnej, w której z jednej strony należałoby poinformować mieszkańców o przyczynach podwyżki, a z drugiej strony wytłumaczyć, co zmieni się w systemie odbioru odpadów w przyszłym roku. To ostatnie dotyczy konieczności segregacji nowego rodzaju odpadów, czyli bioodpadów*. - Brakuje wyjaśnienia i prostej informacji. To należy zrobić - podkreślił M. Lenk.

Śmierdzące pojemniki, pogłówne i śmieci w rowach

Były prezydent Raciborza obawia się również, że pojemniki na nowe odpady będą źródłem nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy będą obwiniać o tę uciążliwość miasto, więc zawczasu należałoby zorganizować spotkania z zarządcami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, aby uprzedzić ich o konieczności czyszczenia tych pojemników. Taka usługa mogłaby stać się częścią oferty Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W swojej wypowiedzi Mirosław Lenk nawiązał również do konieczności uszczelnienia systemu poboru opłat. Przyznał, że jemu się to nie udało, dlatego z zainteresowaniem będzie przyglądał się działaniom obecnych władz w tym temacie (pisaliśmy o tym w artykule Na domkach segregują śmieci, a w blokach wrzucają do kontenerów jak leci?).

Radny Lenk obawia się również tego, że wyłącznie przedsiębiorców z miejskiego systemu odbioru odpadów (taką możliwość wprowadza nowa ustawa), przełoży się na powstawanie dzikich wysypisk śmieci. - Proszę popatrzeć na sąsiednie gminy, gdzie przedsiębiorcy nie są objęci systemem odbioru odpadów, proszę pojeździć polnymi drogami. Są dzikie wysypiska, są odpady budowlane - powiedział M. Lenk.

Nie ma powodu do obaw

- Nie podzielam alarmistycznych obaw pana radnego, że będzie trudno, że będzie śmierdziało - odpowiedział wiceprezydent Dominik Konieczny. Podkreślił, że jedyne zmiany jakie czekają mieszkańców od nowego roku to podwyżka opłaty oraz konieczność segregacji dodatkowej frakcji odpadów. D. Konieczny uważa, że część mieszkańców będzie musiała przyzwyczaić się do nowych przepisów i zapewne przez pewien czas bioodpady nadal będą trafiały do kontenerów na odpady zmieszane.

Wiceprezydent Raciborza sceptycznie odniósł się do pomysłu cyklicznego czyszczenia kontenerów, gdyż będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami, które koniec końców poniosą mieszkańcy. Nie widzi również potrzeby, aby PK zajmowało się tego typu działalnością.

Urzędnicy będą monitorować system poboru opłat. Jeśli podwyżka opłaty śmieciowej rzeczywiście przełoży się na zmniejszenie liczby deklaracji, wówczas władze mogą wrócić do koncepcji powiązania wysokości opłat śmieciowej ze zużyciem wody lub metrażem mieszkań. - Nie jest powiedziane, że teraz mamy pogłówne i tak będzie zawsze - podkreślił Dominik Konieczny.

Dalej wiceprezydent wyjaśnił, że w 2020 roku nie zmienią się zasady odbioru odpadów od firm, jednak w kolejnych latach przedsiębiorcy zyskają możliwość wyboru - czy chcą korzystać z miejskiego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, czy też będą na własną rękę wynajmować firmy specjalizujące się w tego rodzaju działalności.

Na koniec Dominik Konieczny przypomniał, że główną przyczyną podwyżki opłaty śmieciowej jest wzrost płacy minimalnej, a także wzrost cen energii oraz innych czynników, m.in. podwyżki tzw. opłaty marszałkowskiej. Problemem jest również brak konkurencji na rynku. W Raciborzu ofertę na odbiór odpadów przedstawił tylko Empol. Podobnie jest w innych gminach.

Szkoda, że PK pozbyło się śmieciarek

Radny Marian Czerner (Niezależni Michała Fity) stwierdził, że problem podwyżki opłaty śmieciowej wynika bezpośrednio z rezygnacji raciborskiego PK ze świadczenia usług odbioru odpadów. - Ponosimy w tej chwili konsekwencje tego przełomowego momentu, kiedy oddaliśmy w ręce prywatne transport odpadów i musimy się z tym zmierzyć - podkreślił i dodał, że nie będzie wskazywał winnych takiego stanu rzeczy.

W polemikę z byłym prezesem  Przedsiębiorstwa Komunalnego wdał się Mirosław Lenk. Zauważył, że zakup samochodów do odbioru odpadów przerastał ówczesne możliwości PK. Były prezydent Raciborza wątpi w możliwość uniknięcia podwyżki opłaty śmieciowej, gdyby PK nadal zajmowało się odbiorem odpadów. Jako przykład podaje radykalny wzrost kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt czy bieżącego utrzymania dróg i chodników, a więc tych obszarów, które miasto nadal zleca PK. Ze śmieciami byłoby podobnie - uważa M. Lenk.


* Do osobnych pojemników wrzucać będziemy odpady warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy, rośliny doniczkowe oraz resztki jedzenia (za wyjątkiem mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych, które tak jak do tej pory trafiać będą do pojemników na odpady zmieszane).

** To opłata związana ze składowaniem odpadów, jej wzrost ma związek m.in. z zaostrzeniem przepisów dozoru składowisk, co ma doprowadzić do wyeliminowania problemu pożarów wysypisk śmieci.

Ludzie:

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Marcin Fica

Marcin Fica

Radny Miasta Racibórz

Marian Czerner

Marian Czerner

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Racibórz

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.