środa, 27 stycznia 2021

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

W Pietrowicach Wielkich powstanie PSZOK za prawie milion złotych

09.12.2019 07:00 | 2 komentarze | mad

Gmina przygotowuje się do przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Powód? – Budowa ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych – wyjaśnia nam sekretarz gminy Gabriel Kuczera. Urzędnicy pozyskali już stosowne pozwolenia na budowę.

W Pietrowicach Wielkich powstanie PSZOK za prawie milion złotych
PSZOK w Pietrowicach Wielkich mieści się przy ul. Fabrycznej 34
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym na bieżąco można pozbyć się odpadów, bez konieczności ich gromadzenia do czasu specjalnych zbiórek. Chodzi m.in. o odpady wielkogabarytowe, zużyte opony czy chemikalia.

Na zadanie Pietrowice Wielkie chcą zdobyć dofinansowanie w wysokości ok. 95% wartości zadania z budżetu Państwa (85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa). – Planujemy pozyskać środki na budowę PSZOK-u w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami – informuje sekretarz. Całkowity koszt budowy oszacowano na kwotę prawie 985,4 tys. zł, w tym prawie 935 tys. to środki zewnętrzne.

Zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku aplikacyjnego termin rozpoczęcia prac zaplanowano na maj 2020 roku. – Oczywiście jest on uzależniony od terminu podpisania umowy o dofinansowanie – podkreśla Gabriel Kuczera. Termin zakończenia prac to marzec 2021. Przy czym do końca listopada 2020 roku mają zostać zakończone wszystkie roboty budowlane. Pozostały okres to wyposażenie, przeprowadzona zostanie również kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na edukowaniu mieszkańców na temat szeroko pojętej ekologii związanej głównie z segregacją śmieci.

W chwili robót mieszkańcy nie będą pozbawieni PSZOK-a. – Zakładamy, że prace uda się tak zorganizować, aby PSZOK funkcjonował przez cały czas budowy. Może się to wiązać z pewnymi ograniczeniami, ale nie zakładamy całkowitego zamknięcia obiektu na czas budowy – zapewnia nas Gabriel Kuczera.

(mad)

Ludzie:

Gabriel Kuczera

Gabriel Kuczera

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie