Piątek, 26 lutego 2021

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

Niezależni od Fity: kredyt zaufania dla Polowego

27.06.2019 10:22 | 0 komentarzy | ma.w

Prezentujemy pełną treść wystąpienia Anny Szukalskiej szefowej klubu radnych Niezależnych Michała Fity. Wygłosiła je na czerwcowej sesji rady 26 czerwca. Szukalska zabrała głos po przedstawieniu przez urząd Raportu o Stanie Miasta.

Niezależni od Fity: kredyt zaufania dla Polowego
Anna Szukalska przewodnicząca komisji rewizyjnej Rady Miasta Racibórz
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Demografia

Niestety, ale nie sposób nam zgodzić się z tezami podsumowania Raportu ze strony 112. Nie jest tak sielsko i kolorowo, jak to wynika z tego podsumowania.

Cytując: „Biorąc pod uwagę politykę społeczną prowadzoną przez miasto, skutecznie ograniczano negatywne zjawiska, takie jak: migracje młodych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa,,

Wniosek ten jest niespójny z wnioskami, sformułowanymi w treści Raportu gdzie np. na str. 13 możemy przeczytać w podsumowaniu do statystyki, danych demograficznych przedstawionych w formie tabelarycznej:

„należy w Raciborzu podjąć kroki służące zahamowaniu spadku liczby ludności, przede wszystkim poprzez zapewnienie miejsc pracy i odpowiednich warunków rozwoju”

Czy też wniosek sformułowany już na następnej stronie nr 113:

„Pozostaje wciąż jeszcze jeden problem wymagający szczególnej uwagi. Jest nim pogłębiająca się depopulacja i niekorzystna struktura demograficzna. Są to zmiany o tyle kluczowe, że jeżeli nie zostaną powstrzymane, to w dłuższej perspektywie przełożą się one na pogorszenie osiąganych wyników gospodarczych. W związku z tym niezbędna jest dalsza intensyfikacja działań w tym obszarze i poszukiwanie kolejnych, nowych rozwiązań oraz pomysłów”.

To właśnie te wnioski są tymi, które odpowiadają rzeczywistości i z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Niezbędna jest dalsza intensyfikacja działań w tym obszarze i poszukiwanie kolejnych, nowych rozwiązań oraz pomysłów”!

Komunikacja

Jeśli chodzi szeroko rozumianą komunikację, to szczególnie ważna jest infrastruktura drogowa.

Jest to również bardzo ważne zadanie i tutaj niestety tempo dotychczasowych prac nie było satysfakcjonujące, że kluczowe inwestycje drogowe gwarantujące szybki dojazd do autostrady A1, A4 czy umożliwiające dobre skomunikowanie miasta są dopiero bądź na etapie przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych jak np. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Budowa Wschodniej Obwodnicy Raciborza, gdzie w tym przypadku jest to jedynie odcinek drogi w obrębie samego Raciborza, bądź w fazie projektowania (budowa drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza ul. Piaskowa do DK 45 w Sudole, modernizacji DK 45 w Raciborzu. Dlatego również w tej materii działania powinny być mocno zintensyfikowane.

Pozytywnie oceniamy działalność na rzecz szeroko pojętego rozwoju gospodarczego głównie poprzez realizację założeń „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na MW* lata 2015-2020” czyli przygotowywanie i sprzedaż terenów inwestycyjnych, realizacja programu „Lokale na Start”, ulgi dla przedsiębiorców, prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców jest ważne i z pewnością potrzebne, ale pozyskanie nowych, zewnętrznych inwestorów również powinno być naszym celem. Tutaj niejako marzy się nam pozyskanie i rozwój inwestycji z sektora IT, technologii informatycznych oraz otwarcie kierunku informatycznego na raciborskiej PWSZ.

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów