Poniedziałek, 6 lipca 2020

imieniny: Dominiki, Gotarda, Agrypiny

RSS

W Rybniku dyskutowano, jak ma się rozwijać region

22.09.2016 12:11 | 4 komentarze | pm

W środę, 21 września, w Halo! Rybnik odbyło się organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego spotkanie eksperckie dotyczące tego, w którym kierunku powinien rozwijać się region. 

W Rybniku dyskutowano, jak ma się rozwijać region
Fot. Wacław Troszka
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Punktem wyjścia do dyskusji na temat problemów oraz możliwości rozwoju subregionu – była inicjatywa strategiczna Kierunek Śląskie 3.0 czyli Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030. W warsztatach udział wzięli specjaliści z różnych dziedzin, przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i osoby zaangażowane społecznie.

– Wspólny mianownik przedstawianych koncepcji wyznaczało przekonanie, że województwo śląskie musi podążać „drogą rozwoju opartego o wewnętrzne potencjały i atuty wyróżniające region”. Niezwykle ważne jest przy tym włączanie mieszkańców w planowane inicjatywy – to oni stanowią najcenniejsze bogactwo regionu. Jestem przekonany, że mieszkańcy województwa śląskiego dysponują ogromną energią i chęcią do współtworzenia przyszłości miejsca, w którym żyją – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który uczestniczył w spotkaniu.

Wydarzenie w Halo! Rybnik wpisało się w cykl organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego spotkań odbywających się w każdym z subregionów województwa. Cykl rozpoczęło spotkanie w Dąbrowie Górniczej (13 IX), po Rybniku gospodarzami przedsięwzięcia będą jeszcze: Częstochowa (23 IX) i Bielsko-Biała (29 IX).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje także organizację drugiego cyklu spotkań poświęconego konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Warsztaty prowadzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Materiałem wyjściowym spotkań są m.in. zebrane opinie mieszkańców województwa, które zostały zarejestrowane w mobilnym studiu nagrań w ramach prowadzonej od sierpnia akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”.

Eksperci będą mogli poznać opinię mieszkańców o miejscach, z których pochodzą, o tym, jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić, co godne jest naśladowania i jak wyobrażają sobie jego przyszłość. Wypracowane wspólnie przez ekspertów oraz aktywnych mieszkańców z całego województwa koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0. (inf. UM Rybnik)

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika