środa, 27 stycznia 2021

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

26.06.2015 10:18 | 0 komentarzy | ż

Zakończył się proces modernizacji śluz Rudziniec i Kłodnica na Kanale Gliwickim. Wartość prac remontowych to 54 mln zł brutto. Administrujący tę śródlądową drogę żeglugową Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powierzył to zadanie firmie Skanska.

Kanał Gliwicki odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wartość prac remontowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to blisko 54 mln zł brutto.

- Za sprawą szerokiego zakresu przeprowadzonych robót zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu na Kanale Gliwickim, sprawność obiektów i ich niezawodność, co było priorytetem realizacji projektu. Równolegle trwają prace o podobnym zakresie na śluzach w Łabędach i Dzierżnie, a aktualizowane są dokumenty projektowe dwóch pozostałych śluz Kanału Gliwickiego – informuje Stanisław Gruszczyński, zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Wód w RZGW w Gliwicach i Measured Authorised Officer projektu i dodaje:

- Śluza Rudziniec jest trzecią z sześciu śluz na Kanale Gliwickim i pierwszą w granicach administracyjnych woj. śląskiego – ma 71,5 m długości, 12 m szerokości, 6,25 m spadu, zaś wysokość ścian wynosi ponad 10 m. Obiekt jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Głowy górne śluzy po stronie północnej i południowej to monolityczne konstrukcje żelbetowe, pomiędzy którymi przebiega kanał łącznikowy zamykany zasuwą, służący do oszczędnościowego śluzowania. Ściany komór wykonane są z tzw. larsenów, jako ścianki szczelne. Zarówno górne jak również dolne wrota poruszane są mechanicznie za pomocą napędu elektrycznego. Awanporty - miejsca, w którym jednostki oczekują na śluzowanie, wyposażone są w wyremontowane stalowe pale (tzw. dalby).

Wykonawca przebudował i wyremontował na śluzie w Rudzińcu odcinki awanportów, komór śluzy oraz zajął się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych wraz z dnem śluzy. Wykonał również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz czterech maszynowni zlokalizowanych na głowach śluzy. Powstała nowa konstrukcja komory wlotowej wraz z kanałem obiegowym i dwa pomosty w awanporcie dolnym umożliwiające załogom zejście na ląd z punktami poboru wody i energii.

- Prace na tym obiekcie obejmowały remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy. Aby rozpocząć remont konieczne było wykonanie gródz budowlanych, umożliwiających przebudowę i remont poszczególnych elementów śluzy – informuje Łukasz Then, Projekt Menadżer, Skanska.

Roboty objęły ponadto remont elementów konstrukcji umożliwiającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekt wyposażono w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną. Do jej wykonania zużyto ponad 18 km kabli i światłowodów. Śluza zyskała nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.

Oprócz prac bezpośrednio na śluzie wykonawca wykonał również sieć dróg i nawierzchni wokół obiektu oraz poprowadził nowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Wzmocniono grunt i uporządkowano teren wzdłuż budowli.

Spektakularna operacja inżynierska

W trakcie remontu północnej komory śluzy zamontowane zostały olbrzymie wrota, ważące w sumie 88 ton, na co składały się 4 skrzydła: dwa po 27 ton i dwa po 17 ton.

- Skrzydła przyjechały na budowę w kilku częściach i zostały zespawane w jedną konstrukcję już na miejscu. Ich montaż na śluzie odbył się za pomocą żurawia samochodowego o udźwigu maksymalnym 300 ton – informuje Maciej Kupis, Inżynier Budowy, Skanska. Identyczną czynność z powodzeniem wykonano na komorze południowej montując bliźniacze wrota. Zadaniem wrót jest szczelne zamknięcie komory na czas śluzowania, tj. obniżenia lub podniesienia poziomu zwierciadła wody w komorze. Wrota mają ponad 10 m wysokości na głowie dolnej i ponad 6 m wysokości na głowie górnej, są poruszane mechanicznie za pomocą napędu elektrycznego, wyposażone w specjalne uszczelnienia oraz segmenty umożliwiające przepuszczanie wody bez otwierania wrót.

Obiekt w liczbach

71,5 m – długość użyteczna komory śluzy,

12 m – szerokość obiektu,

6,25 m - różnica poziomów wody,

10 m - wysokość ścian obiektu,

200 ton stali zastosowano na śluzie,

18 km kabli i światłowodów,

176 ton – waga zamontowanych wrót.

Bezpieczeństwo i dostępność drogi wodnej w sezonie żeglugowym przede wszystkim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach położył duży nacisk na to, by prace modernizacyjne nie uniemożliwiały żeglugi po Kanale Gliwickim.

- Z drogi wodnej korzystają armatorzy barek i choć niegdyś ruch po wodach Kanału był ożywiony dziś również nierzadkim widokiem są statki pływające między Gliwicami i Kędzierzynem Koźlem. Dlatego zależało nam, by tak logistycznie zaplanować harmonogram robót, żeby żegluga mogła się odbywać jedną komorą. W połączeniu z priorytetem – zapewnieniem bezpieczeństwa korzystających z Kanału, pracowników śluzy i zatrudnionych przy realizacji kontraktu, nie było to łatwe zadanie – przybliża Dyrektor ds. Utrzymania Wód RZGW w Gliwicach, Stanisław Gruszczyński.

- Mimo szerokiego spektrum różnych zagrożeń z sukcesem zakończyliśmy roboty, konsekwentnie realizując nasz cel - „zero wypadków” – zaznacza Damian Dryś, Kierownik Robót, Skanska.

Wartość kontraktu to ponad 32,6 mln zł brutto.

Kłodnica

Położona w miejscowości Kędzierzyn–Koźle Śluza Kłodnica jest pierwszą z sześciu śluz na Kanale Gliwickim i należy do największych w Polsce. Wysokość piętrzenia wody sięga tu 10 m. Napełniona komora mieści ok. 10 000 m3 wody, jej długość wynosi 71,8 m, zaś wysokość ścian ponad 14 m.

Zakres prac

Prace, których głównym wykonawcą była Skanska, również obejmowały remont komory północnej śluzy wraz z modernizacją, mającą na celu zastąpienie wyeksploatowanych rozwiązań technicznych nowymi technologiami. Mechaniczne elementy napędu segmentu oraz zasuwy zostały zastąpione hydrauliką siłową. - „Śluzowanie” odbywać się teraz będzie poprzez nowoczesny pulpit sterowniczy wyposażony w odpowiedni system komputerowy, do którego automatycznie przekazywane będą informacje na temat poziomów wody dolnej, wody w komorze oraz wody górnej – informuje Wojciech Bury, Projekt Menadżer, Skanska.

Śluza Kłodnica przedstawia istotną wartość historyczną. Dlatego też RZGW w Gliwicach zachowało elementy wyposażenia śluzy, które jako tzw. „świadek historii” zostały wyeksponowane na terenie obiektu.

W ramach zadania naprawiono także elementy konstrukcyjne komory północnej, wykonano remont nabrzeży i przepompowni wraz z nowym rurociągiem oraz wymianą agregatu pompowego. Prace objęły również remont budynku technicznego maszynowni, budowę budynku socjalnego i dwóch pomostów, a także montaż systemu monitoringu, zliczania jednostek pływających oraz wykrywania obiektów zbliżających się do wrót. W ramach zadania wyremontowano i zbudowano drogi na terenie śluzy. Pojawiło się również oświetlenie drogi dojazdowej i w rejonie budynku socjalnego.

Wartość zadania to blisko 21 mln zł brutto.

Kanał Gliwicki

Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1934 - 1938, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jego długość to 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m.

Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98. kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał przebiega przez województwa opolskie i śląskie. Kanał został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno i Łabędy.

źródło: RZGW Gliwice