Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Czas rekordowych inwestycji w Gminie Pietrowice Wielkie w latach 2019-2023!

Od wielu lat Gmina Pietrowice Wielkie dba o to aby jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej.

Czas rekordowych inwestycji w Gminie Pietrowice Wielkie w latach 2019-2023!

Najważniejszym elementem, który poprawia komfort życia na co dzień są bezsprzecznie drogi, którymi każdego dnia się poruszamy. Staramy się więc sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny, a w roku 2024 zostaną wykonane kolejne remonty dróg, na które już mamy zarezerwowane środki z funduszy zewnętrznych. Kolejną ważną dla mieszkańców rzeczą są tereny rekreacyjne i obiekty sportowe, które pozwolą na aktywne spędzenie wolnego czasu. Dzięki pozyskanym środkom udało się kilka takich obiektów wybudować. Są to boiska wielofunkcyjne w Lekartowie, Makowie i Gródczankach. Planowane są takie obiekty również w innych miejscowościach. Dbamy o istniejące tereny rekreacyjne poprzez ich doposażenie, a także tworzymy nowe miejsca, takie jak Zielony Zakątek w Cyprzanowie. Dbanie o zabytki związane z naszą kulturą i tradycją, także jest naszym celem. Udało się uzyskać dofinansowanie na renowację wielu z nich, co już mieszkańcy mogą zauważyć, wchodząc do kościołów na terenie naszej Gminy. Gmina Pietrowice Wielkie stawia na ekologię, dlatego wymieniamy piece w budynkach użyteczności publicznej, pozyskując na ten cel dofinansowania. Termomodernizujemy obiekty publiczne, instalujemy OZE oraz sadzimy drzewa w przestrzeni publicznej. Dzięki środkom na scalanie gruntów, w każdej z naszych wsi rolnicy mają wymierzone działki oraz wykonane są drogi transportu rolnego, a także odtworzone i utrzymywane w dobrym stanie są rowy odwadniające tereny rolne. Nasze straże pożarne w ostatnich latach zostały wyposażone w nowe wozy bojowe, ale także w bardzo dużą ilość sprzętu niezbędnego naszym ochotnikom do niesienia pomocy. Zadań, które zrealizowaliśmy jest niezwykle dużo. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze z nich. Sporo udało się już zrobić, ale nie spoczywamy na laurach i nadal będziemy starać się wykorzystać możliwe fundusze do rozwijania Gminy Ludzi Aktywnych.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Gmina Pietrowice Wielkie zrealizowała wiele zadań, które wpłynęły na poprawę stanu technicznego obiektów i infrastruktury technicznej.

Przebudowa dróg gminnych – Gmina Pietrowice Wielkie w latach 2022-2023 pozyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kornicy i Żerdzinach wraz z budową odcinka ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości – całkowita wartość inwestycji: 9 460 337,51 zł, w tym dofinansowanie: 8 116 427,52 zł.
 • Remont drogi gminnej ul. Konopnickiej, zwiększający bezpieczeństwo ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich – całkowita wartość inwestycji: 2 331 123,70 zł, dofinansowanie: 2 214 567,52 zł.
 • Budowa drogi osiedlowej wraz z odcinkiem drogi łączącej nowe osiedle mieszkaniowe z drogami gminnymi w Pietrowicach Wielkich – całkowita wartość inwestycji: 2 798 702,04 zł, dofinansowanie: 2 658 766,94 zł.
 • Przebudowa ul. Długiej w Samborowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – całkowita wartość inwestycji: 2 200 277,62 zł, dofinansowanie: 2 090 263,74 zł.
 • Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego w Krowiarkach – całkowita wartość inwestycji: 1 437 312,54 zł, dofinansowanie: 680 000,00 zł.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich – projekt polegał na przebudowie i adaptacji zdegradowanego budynku dawnego dworca kolejowego na Centrum Usług Społecznościowych. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty budowlane wraz z kompleksowym wyposażeniem pomieszczeń. Wartość projektu: 3 917 345,56 zł, dofinansowanie z UE: 2 011 534,54 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 236 651,13 zł.

Termomodernizacja Urzędu Gminy oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich – zakończono w wrześniu 2019 – kompleksowa modernizacja energetyczna, likwidacja „niskiej emisji” poprzez modernizację źródeł ciepła oraz budowę instalacji OZE w budynku Urzędu Gminy i Centrum Społeczno-Kulturalnym. Wartość projektu: 1 330 391,83 zł, dofinansowanie z UE: 1 070 716,81 zł.

Staramy się na bieżąco remontować i termomodernizować istniejące budynki gminnych OSP. Od 2020 roku wyremontowano budynek OSP w Makowie, Kornicach, Samborowicach i Żerdzinach. Wykonano roboty budowlane o łącznej wartości około 1 mln zł.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 11, 1 Maja 16 i Fabrycznej 21 – Główny zakres prac obejmował ocieplenie  ścian zewnętrznych i cokołów, ocieplenie dachów lub stropów i roboty towarzyszące. Dodatkowo we wszystkich budynkach wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania i zamontowane zostały kotły gazowe. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 969 948,39 zł. Całość zadania kosztowała 1,284 mln zł.

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

W czasach kiedy wiemy już jak ważne jest oddychanie czystym powietrzem, działamy zgodnie z zasadą „przykład idzie z góry” i inwestujemy w działania proekologiczne.

Wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej – W ostatnich latach udało się wymienić kilka kotłów c.o. Udało się przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” uzyskać 100% dofinansowania do montażu pompy ciepła w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Żerdzinach. Została tam również zamontowana instalacja fotowoltaiczna do zasilania pompy ciepła.Kwota 182 244,50 zł uzyskana w ramach konkursu stanowiła wartość inwestycji. Ponadto został wymieniony piec węglowy w świetlicy w Kornicy. Obecnie istnieje tam ogrzewanie gazowe. W Samborowicach OSP zasila nowo zamontowana pompa ciepła. W Krowiarkach trwa termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej, która obejmuje również wymianę źródła ciepła na pompę ciepła. Planowana jest wymiana w roku 2024 źródła ogrzewania w budynku OSP w Pietrowicach Wielkich. Złożony został wniosek w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” na montaż w tym budynku pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – W 2021 roku w Pietrowicach Wielkich powstał PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zlokalizowany jest przy ul. Fabrycznej. Na realizację zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji to prawie 984 tys. zł, gdzie kwota dofinansowania wynosi 836 tys. zł.

NOWE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU

Aktywne spędzanie wolnego czasu wpisuje się w naszą codzienność. Mieszkańcy naszej Gminy mogą zatem korzystać z wielu terenów rekreacyjnych, takich jak siłownie zewnętrzne, place zabaw, skate park, ścieżki rowerowe, ale staramy się do tego katalogu dokładać nowe obiekty.

Budowa boisk wielofunkcyjnych – W sołectwach Gródczanki, Lekartów, Maków zostały wybudowane boiska wielofunkcyjne służące do gry w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa. W sołectwie Maków boisko powstało przy udziale środków z PROW, które wyniosły 50 904 zł, środki z budżetu Gminy to 51 647 zł. Boiska w Gródczankach i Lekartowie powstały przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Środki pozyskane dla boiska w Gródczankach to 59 441 zł, pozostałą kwotę dołożono z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie. Całość zadania to kwota 159 873 zł. Boisko w Lekartowie, a dokładniej ułożenie nawierzchni na wykonanej przez Gminę podbudowie kosztowało 67 650 zł, środki własne gminy wyniosły 57 650 zł, zaś z budżetu Województwa Śląskiego dołożono 10 000 zł. Planowane są dalsze inwestycje w infrastrukturę sportową, m.in. ma powstać boisko ze sztuczną nawierzchnią w Cyprzanowie, planuje się rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.

Wieża widokowa z tężnią solankową – W ramach zagospodarowania terenu przy Kościele św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich powstał teren rekreacyjny wraz z wieżą widokową i tężnią solankową. Obiekty są ogólnodostępne i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. Budowa tężni – ok. 352 000,00 zł, budowa wieży – ok. 350 000,00 zł.

Zielony zakątek – Obiekt powstał w Cyprzanowie w ramach konkursu WFOŚiGW Zielona Przestrzeń. Zrewitalizowano teren na zapleczu żłobka i przedszkola. Wartość projektu to 169,92 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚiGW, która wyniosła 150,57 tys. zł.

 DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I SENIORÓW

Aby rodzice mogli być aktywni na rynku pracy, muszą zapewnić profesjonalną opiekę dla swoich pociech, dlatego zainwestowaliśmy w budowę żłobka. Nie zapominamy także o seniorach, którzy również zasługują na to, by w jesieni życia mogli aktywnie spędzać wolny czas.

Dom Dziennego Pobytu Senior+ – w budynku CSK w Pietrowicach Wielkich utworzono m.in. sale dziennego pobytu, kuchnię, salę do ćwiczeń i rehabilitacji. Wartość wykonanych robót wyniosła 203 964,20 zł.

Klub Malucha Szkrabek – powstał w Cyprzanowie, w budynku dawnej szkoły, w którym zostały dostosowane wszystkie pomieszczenia do pobytu dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Wartość robót 496 468,26 zł.

Edukacja

Edukacja i jej jakość jest kluczowa. Gmina stawia na wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, realizując w ostatnich latach szereg działań o łącznej wartości 1 437 mln zł, przy czym środki pozyskane na ten cel to kwota 1 288 mln zł. Projekty realizowane w naszych placówkach oświatowych to m.in. „Przedszkole marzeń ”, „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu”, „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”, „Kształcimy efektywnie! ”. „Pietrowiccy nauczyciele w działaniu” Dzięki tym inicjatywom udało się przeszkolić wielu nauczycieli, prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz doposażono klasy w sprzęt niezbędny do nowoczesnego nauczania. Z Programu Polska Cyfrowa pozyskaliśmy grant w wysokości 100 tys. zł na zakup 22 laptopów do zdalnego nauczania w szkołach podstawowych, które zostały przekazane do szkół oraz 13 laptopów przekazanych uczniom, umożliwiających realizację zdalnych lekcji. Z Funduszy Europejskich pozyskano środki na zakup sprzętu komputerowego dla 60 dzieci z rodzin popegeerowskich.

INWESTYCJE W BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Doceniamy fakt, że wielu naszych mieszkańców chce bezinteresownie nieść pomoc innym, poprzez służbę w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Staramy się więc wyposażyć nasze remizy w sprzęt, który jest niezbędny w tej trudnej służbie. Staramy się także dbać o bezpieczeństwo, poprzez poprawę infrastruktury drogowej, wyznaczanie ścieżek dla pieszych, montowanie progów zwalniających na drogach oraz sygnalizacji świetlnej.

W latach 2020-2023 zakupiono trzy nowe wozy bojowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. We wrześniu 2020 r. zakupiono lekki wóz ratowniczy dla OSP Krowiarki o wartości 328 980,00 zł, następnie w listopadzie kupiono duży samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP w Pietrowicach Wielkich o wartości 1 099 916,00 zł. W grudniu 2023 roku zakupiono średni wóz bojowy dla OSP w Cyprzanowie o wartości 1 100 112,00 zł. Łącznie pozyskano dofinasowania z różnych źródeł na kwotę niespełna 1 650 000,00 zł.

Systematycznie wszystkie jednostki OSP naszej Gminy były zaopatrywane w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na dwa zadania w łącznej wysokości 303 533,60 zł na zakup sprzętu o wartości 331 518,30 zł.

Nowe przejścia dla pieszych – Montaż oświetlenia przy przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II, który kosztował łącznie 58 972 zł. Gmina dołożyła do tego zadania 40 972 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu raciborskiego.

 WSPARCIE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Dbanie o zabytki jest naszą powinnością. To one są pomnikiem historycznym, który przypomina o naszej kulturze, tradycji i o naszych przodkach.

 W ramach Programu odbudowy zabytków pozyskano środki zewnętrzne na takie działania jak:

 • Montaż okien osłonowych w kościele parafialnym w Makowie – Całkowita wartość inwestycji: 149 891,04 zł, dofinansowanie: 146 893,22 zł
 • Renowacja drzwi zewnętrznych w kościele parafialnym w Cyprzanowie – Całkowita wartość inwestycji: 87 509,20 zł, dofinansowanie: 85 000,00 zł
 • Wykonanie nowego ołtarza głównego wraz z ambonką w kościele św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich – Całkowita wartość inwestycji: 36 900,00 zł, dofinansowanie: 29 000,00 zł
 • Wymiana posadzki w kościele parafialnym w Pietrowicach Wielkich – Całkowita wartość inwestycji: ok. 488 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 478 000,00 zł
 • Remont i malowanie elewacji kościoła parafialnego w Samborowicach – Całkowita wartość inwestycji: ok. 140 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 130 000,00 zł
 • Rewitalizacja zagospodarowania terenu wokół kościoła św. Krzyża – Całkowita wartość inwestycji: ok. 135 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 130 000,00 zł
 • Renowacja i termomodernizacja witraży okiennych w kościele parafialnym w Krowiarkach – Całkowita wartość inwestycji: ok. 145 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 140 000,00 zł
 • Renowacja zabytkowej elewacji z cegły klinkierowej na budynku mieszkalnym w Samborowicach – Całkowita wartość inwestycji: ok. 25 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 22 000,00 zł
 • Odbudowa głównej wieży w Pałacu w Krowiarkach – Całkowita wartość inwestycji: ok. 400 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 380 000,00 zł

INNE DZIAŁANIA DLA MIESZKAŃCÓW

 • W latach 2021-2022 na terenie Gminy Pietrowice Wielkie kompleksowo wymieniono oświetlenie uliczne. Modernizacja ta była możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu z Tauronem Nowe Technologie. Wymiana objęła  817 lamp rozlokowanych we wszystkich sołectwach Gminy. Dzięki temu w chwili obecnej oświetlenie uliczne na terenie Gminy jest w 100% LED-owe. Ponadto wykonano nowe oświetlenie na terenie nowego osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Topolowej, Klonowej i Brzozowej. Dodatkowe oświetlenie pojawiło się również w Żerdzinach przy ul. Raciborskiej i ul. Widokowej. Łącznie ilość punktów świetlnych na terenie Gminy zwiększono o 44 szt. Dzięki wymianie oświetlenia oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia ulic zmniejszyło się prawie o 60%. W ramach porozumienia TNT nieodpłatnie wykonał podświetlenie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich.
 • Remont kaplicy w Pawłowie został zrealizowany w ramach środków pozyskanych z PROW. Całość kosztowała 52 000, dofinansowanie wyniosło 31 800 zł, pozostałą kwotę dołożyła gmina.
 • W grudniu 2023 w Stacji Kultura utworzono wirtualną strzelnicę w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2023”. Całkowita wartość zadania to 177 000,00 zł, w tym dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej 141 600,00 zł.

 • Budowa oczyszczalni ścieków na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na terenie przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej – Wartość zadania 648 000,00 zł
 • Cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług zapobiegających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych – Całkowita wartość inwestycji: 1 050 020,25 zł, dofinansowanie: 997 519,24 zł W ramach projektu zainstalowano wodomierze umożliwiające zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia na posesję mieszkańców. Projekt obejmował wymianę 1694 wodomierzy, co stanowi 80% wszystkich zamontowanych liczników oraz utworzenie systemu eBook, umożliwiającego mieszkańcom kontrolę zużycia wody. Na chwilę obecną w Gminie Pietrowice Wielkie wodomierze z możliwością zdalnego odczytu stanowią 85% wszystkich urządzeń.
 • Od września 2023 roku w Gminie Pietrowice Wielkie funkcjonuje posterunek policji. Gmina przeznaczyła na ten cel środki w związku z koniecznością adaptacji pomieszczeń dla Policji.

 • Scalanie gruntów – gmina Pietrowice Wielkie jako jedyna Gmina w Polsce będzie w całości objęta scalaniem gruntów. Wójt Gminy otrzymał w związku z tym nagrodę Ministra Rolnictwa, którą odebrał w Warszawie w czerwcu 2023 r. Środki pozyskane na ten cel pochodziły z PROW. Środki przeznaczone na scalanie gruntów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów 12,443 mln zł, Maków i Kornice 9,6 mln zł, Amandów i Krowiarki 10,9 mln zł, Lekartów 1,6 mln zł, Samborowice 4,73 mln zł, Gródczanki 4,24 mln zł, Żerdziny i Pawłów 9,79 mln zł.
 • Udało się pozyskać środki na remont i wyposażenie Zielonej pracowni dla Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, Organizatorem konkursu Zielona pracownia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie kosztowało 60 tys. zł.

 • Gmina w latach 2019-2023 nasadziła, na działkach należących do gminy ponad 800 szt. drzew liściastych oraz 170 szt. krzewów jałowca i laurowiśni.

INWESTYCJE NA NAJBLIŻSZY CZAS…

Do większych inwestycji jakie Gmina planuje wykonać w najbliższym czasie, a na które już pozyskano dofinansowanie, można zaliczyć przede wszystkim:

 • Przebudowa ul. Wiejskiej w Gródczankach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Całkowita wartość inwestycji: ok. 2 569 750,00 zł, dofinansowanie: ok. 2 500 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Świetlicy Wiejskiej) w Lekartowie – Całkowita wartość inwestycji: ok. 2 650 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 2 000 000,00 zł
 • Przebudowa i remont drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową łączącą miejscowości Amandów i Krowiarki – Całkowita wartość inwestycji: ok. 2 615 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 2 400 000,00 zł
 • Remont i przebudowa ul. Mickiewicza w Pietrowicach Wielkich – Całkowita wartość inwestycji: ok. 3 920 000,00 zł, dofinansowanie: ok. 3 700 000,00 zł

Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie zadań związanych z:

 • Montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w 195 budynkach mieszkalnych z terenu Gminy (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii), zakładającym dofinansowanie w wysokości 85% kosztów.
 • Budową boiska wielofunkcyjnego w Cyprzanowie.
 • Montażem pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku OSP w Pietrowice Wielkie.
 • Remontem drogi dojazdowej do pól – ulica Tłustomostka w Pietrowicach Wielkich.

Nie jesteśmy w stanie zmieścić tutaj wszystkich działań zrealizowanych w naszej Gminie w ostatnich latach. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby pozyskać środki na zadania, które będą służyć naszym mieszkańcom.

Tekst sponsorowany

Kliknij i zobacz cały raport specjalny >>>

Powyższa prezentacja ukazała się w ramach specjalnego raportu “Liderzy inwestycji i innowacji” przygotowanego i wydanego w lutym 2024 w nakładzie 37 tys. szt. przez Wydawnictwo Nowiny.

Kliknij i zobacz cały raport specjalny >>>