Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu jest ważnym momentem dla każdego właściciela pojazdu. Nie tylko pozwala on na zmianę pojazdu na nowszy lub bardziej odpowiadający potrzebom, ale również na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Jednak przed sprzedażą samochodu, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem OC zostały zakończone. W tym artykule omówimy, co należy wiedzieć o sprzedaży samochodu i ubezpieczeniu OC, aby uniknąć nieporozumień i problemów.

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Czy należy zakończyć ubezpieczenie OC przed sprzedażą samochodu?

Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Oznacza to, że sprzedając auto innej osobie, zbywamy jednocześnie naszą polisę ubezpieczeniową. Co ważne, dotyczy to wyłącznie ubezpieczenia OC. Nie oznacza to jednak dla nas, jako sprzedających, końca obowiązków. Po sprzedaży samochodu należy zgłosić do ubezpieczyciela fakt sprzedaży pojazdu, wraz z umową kupna sprzedaży lub innego dokumentu poświadczającego jego sprzedaż. W przeciwnym razie taka umowa zostanie automatycznie odnowiona, a towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpi z żądaniem zapłaty za tę ochronę ubezpieczeniową.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia OC wraz ze sprzedażą auta?

Nie, wypowiedzenie OC pojazdu mechanicznego możliwe jest tylko w 3 przypadkach:

  1. Podwójne ubezpieczenie OC. Jeżeli auto posiada ważne OC w więcej, niż jednym towarzystwie ubezpieczeniowym
  2. Wypowiedzenie OC przez nabywcę. To kupujący może dokonać wypowiedzenia polisy po nabyciu pojazdu.
  3. Wypowiedzenie wraz z końcem okresu ubezpieczenia. To najczęściej stosowany rodzaj wypowiedzenia, który pozwala uniknąć automatycznego odnowienia polisy, jeżeli zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę ubezpieczeniową z innym towarzystwem.

Czy sprzedający jest odpowiedzialny za szkodę związaną z samochodem po sprzedaży?

Sprzedający jest odpowiedzialny za szkody związaną z samochodem do momentu przeniesienia własności na kupującego. Innymi słowy, po podpisaniu umowy kupna sprzedaży, wszelkie szkody zapisywane są na konto nowego właściciela pojazdu. Należy jednak pamiętać o tym, by jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że mamy na to 14 dni licząc od dnia podpisania umowy zbycia pojazdu.

Jak uniknąć odpowiedzialności za szkodę po sprzedaży samochodu?

Aby uniknąć odpowiedzialności za szkodę po sprzedaży samochodu, sprzedający powinien przestrzegać kilku ważnych zasad:

  1. Dokładnie opisać stan techniczny samochodu w umowie sprzedaży, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień z kupującym.
  2. Upewnić się, że wszystkie niezbędne formalności, takie jak przeniesienie własności, zostały zakończone przed sprzedażą samochodu.
  3. Sprawdzić, czy samochód jest wolny od jakichkolwiek zobowiązań i innych zaległości.

Sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela. Niezakończenie ubezpieczenia może mieć poważne konsekwencje, dlatego ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki, aby to uczynić. Należy skontaktować się z ubezpieczycielem i wypełnić stosowny formularz, załączając przy tym dokument zbycia pojazdu. Podsumowując, sprzedaż samochodu i ubezpieczenie OC są ze sobą powiązane i ważne jest, aby dobrze zrozumieć te kwestie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC?

Jeżeli kupione przez nas auto potrzebuje nowej polisy ubezpieczeniowej, najszybciej kupisz je na beesafe.pl. Firma ta dysponuje niezwykle szybkim kalkulatorem ubezpieczeniowym. Kalkulator OC Beesafe pozwala na obliczenie składki ubezpieczeniowej po podaniu zaledwie 2 informacji, tj. nurmeru rejestracyjnego i daty urodzenia właściciela. Przekonaj się sam, jakie to proste!

Materiał zewnętrzny