środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Zameczek w Leszczynach wraca do życia

24.07.2020 09:16 | 0 komentarzy | acz

Trwa remont zabytkowego zameczku w Leszczynach. Prace nawiązują do pierwotnego kształtu zameczku wzorowanego na włoskich willach renesansowych.

Zameczek w Leszczynach wraca do życia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- To złożona i zróżnicowana, pod względem prowadzonych prac, inwestycja - zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. - Również procedury okazały się skomplikowane i czasochłonne. Co najważniejsze, prace idą teraz pełną parą i mimo opóźnień, na które wpływ miała także pandemia, mają zostać zakończone w ciągu najbliższych tygodni - wyjaśnia burmistrz.

Na projekt składa się m.in. remont i przebudowa zabytkowego budynku zameczku, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, zagospodarowanie terenu stanowiącego teren dawnego zespołu dworsko-parkowego wraz z realizacją kilku obiektów o charakterze rekreacyjnym, a także powierzchni służących aktywnemu wypoczynkowi oraz elementów małej architektury. W skład projektu wchodzi również budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów przylegających.

- Najtrudniejszy etap ciężkich robót budowlanych i konstrukcyjno-budowlanych został już zakończony - zaznacza Grzegorz Kowalski, naczelnik wydziału inwestycji i remontów w UGiM. - Pozostały prace wykończeniowe i dostawa urządzeń technologicznych. Nowy obiekt sanitarno-gospodarczy już powstał, będzie on służył głównie obsłudze lodowiska, które jest jeszcze przed realizacją, czekamy na dostarczenie odpowiedniej nawierzchni. Do zrealizowania pozostała technologia mrożeniowa przyszłego lodowiska oraz nawierzchnia boiska. Wiąże się to również z dostawą niezbędnej aparatury - dodaje.

Prace dotyczące zabytkowego obiektu nawiązują do pierwotnego kształtu zameczku wzorowanego na włoskich willach renesansowych i wybudowanego w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego pana na Leszczynach” - Konrada Bartelta w miejscu wcześniej istniejącego tutaj drewnianego dworu. Warto dodać, że zameczek uznawany był za jedną z najpiękniejszych budowli rezydencjalnych tamtych czasów na Śląsku. Projektanci dotarli do archiwalnych zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy zameczek ma odzyskać dawny blask, zostanie więc odtworzony z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt i wygląd. Stąd m.in. dobudowany taras przed obiektem oraz kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych. Zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków odtworzona zostanie także zabytkowa klatka schodowa, a wszystkie drzwi, które podlegają ponownym montażom, zostaną odrestaurowane, jako elementy zabytkowe budynku. Co warte podkreślenia, za realizację zadania odpowiada specjalizująca się w pracach konserwatorskich, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej firma Restauro, która wcześniej zajmowała się pracami konserwatorskimi m.in. w warszawskich Łazienkach, Belwederze, czy zamku w Pszczynie.