środa, 24 kwietnia 2019

imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

RSS

Plusy i minusy. Burmistrz i wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej o zachodzących zmianach

31.12.2018 18:00 | 1 komentarz | mad

- Celem na najbliższy rok i najbliższe lata pozostaje finalizacja inwestycji związanej z budową sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta (w kolejnych etapach na terenie całej gminy), a także zakończenie formalności związanych z przejęciem obiektu przy ul. Arki Bożka na siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnej, na zasadzie wymiany nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa – mówią władze Kuźni Raciborskiej.

Plusy i minusy. Burmistrz i wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej o zachodzących zmianach
Burmistrz Paweł Macha i wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Plusy: Rok 2018, był to rok ważnych inwestycji, które udało się zrealizować na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Wśród inwestycji wymienić należy przede wszystkim: remont drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej, dofinansowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; przedłużenie linii kolejki wąskotorowej od ostatniego odcinka w Rudach do dzielnicy Stodoły w Rybniku, inwestycji realizowanej przez Miasto Rybnik, a przekazanej do zarządzania przez Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach. W dalszej kolejności należy wskazać inwestycje zapoczątkowane w roku 2018, które będą miały kontynuację w zbliżającym się 2019 roku. Wśród tych zadań znajduje się m.in.: rewitalizacja Placu Zwycięstwa w centrum Kuźni Raciborskiej, tak długo oczekiwana przez mieszkańców, która obejmuje zabudowę fontanny, wykonanie nowej nawierzchni wraz z zabudową urządzeń małej architektury i nasadzeniami, a także projekt „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmuje remont budynku lokomotywowni i wagonowni wraz z budynkiem stacyjnym oraz powstanie salki multimedialnej i sali do zajęć edukacyjnych.

Co mocno ucieszyło nas w roku 2018, to bardzo duże zainteresowanie mieszkańców (prawie 300 nieruchomości) projektem partnerskim dotyczącym odnawialnych źródeł energii w ramach konkursu 4.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozwoliło to gminie, wraz z Liderem Projektu - Gminą Tarnowskie Góry, na złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwszej połowie 2018 roku. Jako duży plus należy uznać kontynuację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska, zapoczątkowanej w roku 2017 (wymiana 67 kotłów). W roku 2018 zmodernizowano 50 kotłów w budynkach jednorodzinnych. Wśród szeregu działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska należy wskazać złożenie przez gminę wniosku w ramach programu 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który objął kilkanaście obiektów użyteczności publicznej na terenie całej Gminy.

Minusy: Nie dostrzegamy ich wiele w roku 2018. Nawet jeżeli pojawiały się, szybko podejmowano skuteczne działania w celu poprawy sytuacji. Cieniem na rok 2018 z pewnością kładzie się pomysł odłączenia sołectwa Rudy od Gminy Kuźnia Raciborska, który powrócił przed wyborami. Jest to zaskakująca inicjatywa grupy osób, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę olbrzymi impuls rozwojowy, jaki Rudy otrzymały na przestrzeni ostatnich lat, a także inwestycje prowadzone oraz przygotowane do realizacji w Rudach w najbliższym czasie.

Oczekiwania i cele: Nie ukrywamy, że mamy duże oczekiwania co do potencjalnej realizacji programów RPO WSL 2014-2020 dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektowności energetycznej na terenie gminy. Celem na najbliższy rok i najbliższe lata pozostaje finalizacja inwestycji związanej z budową sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta (w kolejnych etapach na terenie całej gminy), a także zakończenie formalności związanych z przejęciem obiektu przy ul. Arki Bożka na siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnej, na zasadzie wymiany nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa.Ludzie:

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.