Sobota, 4 kwietnia 2020

imieniny: Izydora, Wacława, Platona

RSS

PILNE

Na co wydać pół miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego?

21.01.2020 00:00 sub

Zgłoszone pomysły w ramach wodzisławskiego budżetu obywatelskiego już niedługo będą walczyć o pieniądze i głosy mieszkańców. Pojawiły się jednak wątpliwości w sprawie jednego z projektów.

WODZISŁAW ŚL. Zakończył się jeden z kolejnych etapów realizacji wodzisławskiego budżetu obywatelskiego, czyli weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów. Mieszkańcy proponować mogli praktycznie wszystko - od inwestycji po imprezy. Zgłosili prawie 50 różnych inicjatyw. Połowa z nich została zaopiniowana pozytywnie. To właśnie na nie wodzisławianie będą mogli już niebawem głosować.

Do podziału pół miliona złotych

W ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. do podziału jest 500 tys. zł. Do 8 listopada zeszłego roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty. Zgodnie z regulaminem w ramach przedsięwzięcia nie będą realizowane inicjatywy, które m.in.: nie należą do zadań własnych gminy, nie są możliwe do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego oraz nie zapewniają swobodnego i nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców. Ponadto budżet pojedynczych pomysłów nie mógł przekraczać 100 tys. zł. Łącznie mieszkańcy zgłosili 49 inicjatyw. Po ich merytorycznym sprawdzeniu, 25 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie i dopuszczono do głosowania. Wśród nich są m.in.: budowa oświetlenia ledowego, organizacja Wodzisławskich Dni Seniora, zakup nowoczesnych podestów scenicznych, czy nasadzenia roślin ozdobnych.

Wybór najlepszych już wkrótce

Głosowanie będzie trwało od 23 stycznia do 5 lutego. Każdy z mieszkańców może oddać swój głos tylko na jeden projekt. Głosowanie odbywać się będzie na dwa sposoby - przez internet bądź w punkcie zlokalizowanym w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl. O kolejności pomysłów do realizacji zdecyduje suma punktów uzyskanych w głosowaniu. W takiej kolejności sfinalizowane zostaną projekty, aż do wyczerpania puli 500 tys. zł. Wyniki zostaną ogłoszone do połowy lutego.

Zastrzeżenia do jednej z inicjatyw

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik z wątpliwościami dotyczącymi jednego z dopuszczonych do głosowania projektów. Chodzi o inicjatywę pn. „Rok z życia kobiety”. Realizacja projektu opiewa na 100 tys. zł i zakłada cykl spotkań, które mają na celu rozwój osobisty kobiet w wieku 40+ z terenu Wodzisławia Śl. - Planuje się 26 spotkań dla wybranej grupy 20 osób, a uchwała rady miejskiej dotycząca budżetu obywatelskiego mówi, że działania mają być dostępne dla ogółu mieszkańców - uważa nasz czytelnik. - Wątpliwości budzi również bardzo wysoki budżet tego projektu, którego koszty wydają się znacznie przeszacowane. Można mieć wrażenie, że ta inicjatywa nie służy mieszkańcom, a promocji wielu firm zaangażowanych w przygotowanie tego projektu a później jego realizację - dodaje.

Dedykowany pewnej grupie, ale dostępny dla wszystkich?

Zgłoszone przez czytelnika wątpliwości skonfrontowaliśmy z wodzisławskim magistratem. Jak tłumaczy Mateusz Jamioła z tamtejszego wydziału dialogu, promocji i kultury, pomysły w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowane zostały przez wnioskodawców i to oni sami określają wysokość środków przeznaczanych na inicjatywę. Warunek jest jeden - kwota nie może przekraczać 100 tys. zł. Wyjaśnia również, że choć projekt „Rok z życia kobiety” jest dedykowany pewnej grupie osób, to dostępny jest dla ogółu mieszkańców miasta i każdy będzie mógł w jego realizacji wziąć udział. - Finalnie w głosowaniu, które rozpocznie się 23 stycznia, to mieszkańcy wybiorą projekty, na które będą chcieli zagłosować i które finalnie zostaną przeznaczone do realizacji - mówi Mateusz Jamioła.(juk)

  • Numer: 3 (1000)
  • Data wydania: 21.01.20
Czytaj e-gazetę