Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Przegląd kieszeni

25.09.2002 00:00
Dziś kolejne zarobki wójtów i radnych. Do końca pozostał nam już tylko Radlin, Gorzyce, Lubomia oraz Rada Powiatu. Na koniec zbiorowe zestawienie. Czytajcie.

Radni otrzymują zryczałtowaną dietę miesięczną za udział w sesjach rady oraz za udział w pracach komisji rady. Łączna maksymalna zryczałtowana dieta miesięczna wynosi dla: przewodniczącego RG - 1117 zł, wiceprzewodniczącego - 611 zł, przewodniczącego stałej komisji rady - 814 zł, radnego - 407 zł. Z wymienionych powyżej kwot potrąca się 25 % za nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy zaś za nieobecność na posiedzeniu komisji 20 %.

Obecny zarobek wójta gminy wynosi 7904 zł brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze - 3900 zł, dodatek funkcyjny - 1300 zł, dodatek przyznawany na okres kierowania urzędem bez etatowego zastępcy - 1924 zł, dodatek za wysługę lat - 780 zł). W gminie nie ma etatowego zastępcy wójta. Nieetatowy zastępca wójta gimny - członek Zarządu otrzymuje dietę w wysokości 1117 zł, a nieetatowy inny członek Zarządu Gminy dietę w wysokości 1018 zł.

Mszana

Miesięczna dieta przewodniczącego Rady Gminy wynosi tu 1117,50 zł, jego zastępca otrzymuję miesięczną dietę w wysokości 522 zł. Dieta radnego za udział w sesji RG wynosi 164 zł, zaś za udział w posiedzeniu komisji 104 zł. Dieta radnego - przewodniczącego komisji na posiedzeniu to 208 zł. Obecny zarobek wójta gminy wynosi brutto 6460 zł (w tym wynagrodzenie zasadnicze - 4200 zł, dodatek za wysługę lat - 840 zł oraz dodatek funkcyjny - 1420 zł). Miesięczny ryczałt członka Zarządu Gminy to 671 zł. Nieobecności na posiedzeniu Zarządu odliczane są proporcjonalnie do liczby posiedzeń w danym miesiącu. Funkcja zastępcy wójta sprawowana jest tu społecznie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

(amk)

  • Numer: 39 (159)
  • Data wydania: 25.09.02