Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Ekonowiny: 10 pytań o program Zielone Powietrze

05.11.2019 00:00 red.

Na pytania odpowiada pracownik WFOŚiGW w Katowicach

– Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

– Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

– Czy wieczysty użytkownik może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

– Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

– Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inna osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

– Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

– Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

– Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– W jaki sposób złożyć wniosek?

– Wersję papierową ze złożonymi podpisami wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu, lub wersję zeskanowaną ww. dokumentów przesłać elektronicznie poprzez ePUAP. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku – wypełniony plik PDF (bez podpisów) należy zamieścić w skrzynce podawczej na PORTALU BENEFICJENTA.

– Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?

– Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 roku. Możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami treści Programu.

– Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?

– W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

– Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

– Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

– Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

– Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury i oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

– Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

– 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

  • Numer: 45 (1428)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę