Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Pracodawcy przyszłości?

17.12.2018 00:00 red

Wojciech żołneczko dziennikarz „Nowin Raciborskich” oraz portalu nowiny.pl

Zazwyczaj w „Czasie na zawodowców” piszemy o kształceniu technicznym i zawodowym młodzieży oraz potrzebach lokalnego rynku pracy, który łaknie fachowców jak kania dżdżu. W tym temacie nic się nie zmienia, jednakże zorganizowane w minionym tygodniu dwa konkursy na najlepszy biznesplan skłoniły nas do jednorazowej zmiany rozłożenia akcentów poprzez pokazanie uczestników wspomnianych konkursów czyli potencjalnych pracodawców przyszłości.

Pierwszy konkurs adresowany był do dorosłych, drugi do młodzieży. Pomysły dorosłych, choć ciekawe i celujące w rynkowe nisze, zasadniczo nie wykraczają poza tradycyjny schemat pojmowania przedsiębiorczości. Inaczej rzecz się ma z pomysłami młodzieży, przywykłej do korzystania ze smartfonów i przeróżnych aplikacji. Wyszukiwarki kosmetyków i ubioru, aplikacja przypominająca o upływie terminu ważności produktów w naszej lodówce, która przy okazji sporządzi nam listę zakupów, urządzenia do bezprzewodowego sterowania urządzeniami elektrycznymi w naszym domu czy biurko umożliwiające bezprzewodowe ładowanie przedmiotów zasilanych energią elektryczną to tylko część projektów, które pokazują jak szerokie horyzonty ma nasza młodzież.

Dobrze, aby o istnieniu tych horyzontów wiedzieli nasi samorządowcy i zawczasu przygotowali w Raciborzu przestrzeń dla realizacji tych śmiałych zamierzeń. Tak aby udało się zatrzymać na miejscu przynajmniej część z tych przedsiębiorczych głów, które będą tworzyć miejsca pracy i dobrobyt przyszłego Raciborza.

  • Numer: 51/52 (1383/1384)
  • Data wydania: 17.12.18
Czytaj e-gazetę