Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Nowy Zarząd w „starym” składzie

21.11.2017 00:00 red.

Kwiaty, podziękowania, gromkie brawa oraz słowa zachęty i uznania dla zarządu krzyżanowickiego koła emerytów i rencistów padały podczas spotkania w lokalu „Staruszek”. Sposobność zaś ku temu była wyjątkowa, ponieważ tegoroczne obchody Dnia Seniora w Krzyżanowicach połączone zostały z wyborem nowych władz miejscowej organizacji senioralnej.

– Niech omijają państwa troski i smutki dnia codziennego, niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy zamierzonych, a każdy nowy dzień niech dostarcza wielu radości i uśmiechu na twarzy – życzyła seniorom otwierając uroczystość przewodnicząca Maria Stanik. Minutą ciszy uczczono pamięć członków koła, którzy odeszli na zawsze: Marii Riedel – wieloletniej sekretarz zarządu oraz Jadwigi Czerny i Zygmunta Baszczaka.

Dotychczasowa przewodnicząca wraz z skarbnik Urszulą Szułą przedstawiły sprawozdania finansowe oraz z działalności zarządu koła. Krzyżanowicka organizacja senioralna powstała 13 lutego 2009 r. i w ciągu ośmiu lat rozrosła się z 32 do 111 członków – mieszkańców Krzyżanowic i sąsiednich wsi.

Każdego roku spotykają się w licznej, ok. 100–osobowej grupie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Seniora. Z myślą o nich organizowane były trzydniowe wycieczki do Zakopanego, Warszawy, Sandomierza, Karpacza i w Bieszczady. Finansowo wsparł je Urząd Gminy w Krzyżanowicach kwotą 5500 zł, dodatkowo przeznaczając dla koła 5 tys. zł na doroczny Dzień Seniora. Dzięki dotacji w wysokości 3400 zł pozyskanej z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyły się jednodniowe wycieczki do browaru w Tychach, Wrocławia, Cieszyna, Wisły i Mosznej. Krzyżanowiczan nie zabrakło też na spektaklach teatralnych w Cieszynie, a dzięki życzliwości posła na Sejm poprzedniej kadencji Henryka Siedlaczka, zwiedzili zabytki powiatu raciborskiego. – W okresie świątecznym przygotowujemy paczki dla chorych i samotnych członków koła. Odwiedzamy jubilatów i wręczamy im upominki. Emeryci uczestniczą też w życiu wsi, pomagając w organizacji festynów przygotowywanych przez radę sołecką – wymienia działania zarządu i członków koła przewodnicząca. W 2016 r. seniorzy Krzyżanowic wzięli udział w I Spartakiadzie Seniorów w Raciborzu. Drużyna tworzona przez Marię Stanik, Marię Riedel, Barbarę Organiściak i Stefana Gołąbka zajęła II miejsce, zdobywając puchar i srebrny medal.

Niezwykła aktywność zarządu koła sprawiła, że w wyborach jednogłośnie wybrano go ponownie, w dotychczasowym składzie: Maria Stanik – przewodnicząca, Urszula Szuła – skarbnik, Renata Krupa – sekretarz oraz Maria Krupa i Maria Bańczyk – członkinie.

– Lepszego koła chyba nie ma na tym terenie. Panie z wielkim sercem, zaangażowaniem i poświeceniem własnego czasu, wręcz rozpieszczają nas swoją działalnością. Przed świętami docierają z paczkami do chorych. W ubiegłym roku, przed wigilią przyszła do mnie pani Marysia z paczką, bo wiedziała że mój mąż jest chory. To było nasze ostatnie wspólne spotkanie, bardzo dziękuję – mówiła wzruszona Wanda Baszczak.

Nowo wybranemu zarządowi, a także seniorom z okazji ich święta życzenia złożyli sekretarz Zarządy Rejonowego PZERiI w Raciborzu Danuta Stogiewicz i wicewójt Krzyżanowic Grzegorz Swoboda, któremu towarzyszyła dyrektor GZOKSiT w Tworkowie Daria Wieczorek. A przed smacznym poczęstunkiem modlitwę odmówił proboszcz, ks. Jerzy Witeczek.

(ewa)


Plany na przyszłość

W przyszłym roku, jak zapowiedziała przewodnicząca Maria Stanik odbędą się trzy spotkania w „Staruszku”: Dzień Babci i Dziadka – 31 stycznia, Dnia Matki i Ojca – 13 czerwca i Dzień Seniora – 14 listopada. Planowany jest w styczniu wyjazd na jasełka do Cieszyna, w maju – wycieczka na Mazury, a potem do Afrykarium we Wrocławiu.

  • Numer: 47 (1327)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę