Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

EKONOWINY: Setka wniosków od spółdzielni

22.11.2016 00:00 QLA

31 października br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Konkurs ogłosił WFOŚiGW w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ na lata 2014 - 2020. O dofinansowanie w ramach tegoż poddziałania mogą ubiegać się spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych, które planują wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (działania termoizolacyjne budynków; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych – na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; w powiązaniu z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego).

Do WFOŚiGW w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 116 mln złotych. Trwa ocena formalna projektów.

(eco)

  • Numer: 47 (1277)
  • Data wydania: 22.11.16
Czytaj e-gazetę