Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

EKOSERWIS: Są jeszcze pieniądze

22.07.2014 00:00 QLA

Pozostały jeszcze wolne środki do wykorzystania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, m.in. dla zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową.

8 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powyższymi gminami zostały podpisane umowy wstępne na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. W imieniu Funduszu umowy podpisali zastępcy prezesa zarządu – Adam Liwochowski oraz Agnieszka Siemińska. W latach 2010 – 2011 Gmina Wilamowice realizowała projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Koszt całkowity projektu leżący po stronie Gminy wynosi 4,6 mln zł, a dofinansowanie z UE szacuje się na ponad 2.8 mln zł. Właścicielem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, wspólnie z Gminą Wilamowice, jest Gmina Kozy. Koszty modernizacji tej oczyszczalni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, poniosła więc również Gmina Kozy, która w ramach realizacji projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” wybudowała także sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy Pasieki – ul. Jaworowa i Malinowa. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do wzrostu przepustowości oczyszczalni ścieków, optymalizacji procesu mechaniczno-biologicznego i przeróbki osadów ściekowych oraz zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Pisarzowice. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Gminę Kozy to 8,1 mln zł, a dofinansowanie z PO IiŚ szacuje się na prawie 5 mln zł.

(eco)

  • Numer: 29 (1158)
  • Data wydania: 22.07.14
Czytaj e-gazetę