Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Wójt oceniony za zarządzanie funduszami gminy

01.07.2014 00:00 red

KORNOWAC. Na przedwakacyjnym posiedzeniu rady gminy, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2013 r. wójtowi gminy Kornowac Grzegorzowi Niestrojowi. Głosowanie poprzedziła zgodna opinia członków komisji rewizyjnej, która przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja rewizyjna w swej decyzji o udzieleniu absolutorium wsparła się również pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Dobrego, gospodarnego i rzetelnego zarządzania funduszami całej gminy pogratulował włodarzowi Kornowaca w imieniu rady gminy jej przewodniczący Mirosław Małek. – Dzieje się tak dzięki wójtowi, ale też grupie pracowników zaangażowanych w realizację zadań gminnych. To powód do zadowolenia również dla całej rady, bo świadczy o tym, że jako organ uchwałodawczy i kontrolny na bieżąco analizowaliśmy wszystkie najbardziej istotne dla gminy sprawy. Nasz budżet nie jest wielki, ale jest bardzo gospodarnie zarządzany. Inwestycje prowadzone są w sposób uczciwy, mądry i przemyślany, pomimo konieczności zmian w realizacji bardzo strategicznego przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji – podsumował ubiegły rok przewodniczący Mirosław Małek.

(ewa)

  • Numer: 26 (1155)
  • Data wydania: 01.07.14
Czytaj e-gazetę