Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Ekoserwis: Rozdadzą Zielone Czeki

25.02.2014 00:00 red

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymują je od 1994 roku osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

W ciągu dotychczasowych dwudziestu edycji tej nagrody zostało nią wyróżnionych 187 osób. Laureatami zostawali twórcy i realizatorzy niekonwencjonalnych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologii, często docenianymi w Polsce i Europie.

W tym roku Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

– innowacje i technologie,

– programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,

– prace naukowo-badawcze,

– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

– publicystyka ekologiczna

– działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

Zgodnie z regulaminem przyznawania „Zielonych czeków” prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługuje: komisji środowiska i gospodarki wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem oraz rekomendację instytucji zgłaszającej.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”.

Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 21 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi 22 kwietnia podczas gali z okazji Dnia Ziemi.

(eco)

  • Numer: 8 (1137)
  • Data wydania: 25.02.14