Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Sołtys liderem, gospodynie strażniczkami

26.11.2013 00:00 red

Siedliska. 20 listopada w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach wyłoniono zwycięzców konkursów pn. „Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie” oraz „Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”.

Konkursy poprzedzone były szkoleniami z zakresu BHP przeprowadzonymi przez pracownika KRUS. Podczas obu konkursów sołtysi i gospodynie wiejskie rozwiązywali krzyżówki z hasłem zawierające 22 pytania z zakresu BHP w rolnictwie, wiedzy o zadaniach ustawowych KRUS i ochrony środowiska. Konkurs przebiegał w kategorii indywidualnej. Podstawą oceny stopnia posiadanej wiedzy była liczba punktów uzyskanych przez uczestników. Podstawą punktacji była kolejno: poprawność udzielonych odpowiedzi, odgadnięcie hasła oraz czas, w jakim rozwiązana została krzyżówka.

W czasie sprawdzania przez komisję krzyżówek Aleksandra i Anita Bartoń z OSP Siedliska przeprowadziły pokaz pomocy przedmedycznej.

Oprac. (woj), kozz

W konkursach udział wzięło łącznie 20 gospodyń wiejskich oraz 5 sołtysów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Koła Gospodyń Wiejskich:
1 miejsce: Karina Czogalla – Turze
2 miejsce: Dorota Czogała – Budziska
3 miejsce: Urszula Leśnik – Ruda

Rady Sołeckie:
1 miejsce: Marcelina Waśniowska – Turze
2 miejsce: Krystyna Borutko – Kuźnia Raciborska
3 miejsce: Wojciech Węglorz – Ruda Kozielska

Organizatorami konkursów byli: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rita Serafin, burmistrza Kuźni Raciborskiej.

Zwycięzcy obu konkursów otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe, KRUS oraz PIP. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez KRUS, poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy, m.in.: gaśnice, apteczki pierwszej pomocy, ochronniki słuchu, trójkąty ostrzegawcze, rękawice robocze.

  • Numer: 48 (1124)
  • Data wydania: 26.11.13